referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Etela
Štvrtok, 22. februára 2024
Charakteristika zmien v jednotlivých prvkoch systému celoživotného vzdelávania
Dátum pridania: 11.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dusdos
 
Jazyk: Nemčina Počet slov: 669
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
Ak sa človek chce vyrovnať so zmenami v charaktere práce, musí sa učiť celý život. Prave preto je velmi dôležitý efektívny systém celoživotného vzdelávania.

Štruktúra systému celoživotného vzdelávania:
Primárna sféra vzdelávania (zariadenia pre predškolskú dochádzku, ZŠ: 1.-5.roč.)
Sekundárna –––„––– (ZŠ: 6.-9.roč., gymnáziá, SOŠ, SOU)
Terciárna –––„––– (vš. Druhy vzdelávania nadväzujúce na úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou)
...CV zahŕňa aj odborné vzdelávanie, prehlbovanie a zvyšovanie klasifikácie a doškoľovanie
...patria sem i špeciálne školy, ZUŠ, ...


Základné školy
- umožniť organizačné spojenie MŠ a stredísk záujmovej činnosti s I.stup.ZŠ
- po novom vypracovať teoretické základy tvorby obsahu vzdelávania v ZŠ a presadzovať scelené vyučovanie (s viditeľnou nadväynosťou)
- je potrebné inovovať metódy vzdelávania (zavádzať kreatívne metódy zamerané popri výkone žiaka aj na jeho prežívanie, motiváciu a hodnotový systém)
- znížiť rozsah informácií, ktoré sa učia deti v ZŠ pretože týmto preťažením sa znižuje rozvoj kultúrnej gramotnosti (myslenia, poznávania, socializácie, ...)
- navrat k delenie na 1.-5.roč. a 6.-9.roč.
- na I.st. ZŠ (1.-4.roč.) vypracovať efektívny systém hodnotenia žiakov, ktory by ich motivoval a nebol založený len na klasifikačných stupňoch
- vytvoriť možnosti kultúrneho vzdelávania (napr: ulelecká a telesná výchova, cudzie jazyky al. informatika, ...)
.. špeciálne vyučovanie sa odporúča už na I.st.ZŠ: prepojenie výchovy a vzdelávania, doobedňajších a poobedňajších činností
Väčšina návrhov stojí na prebudovaní obsahu, metód a stratégií výchovy a vzdelávania. Časť z nich bude overená experimentálne a časť sa postupne infiltruje.


Špecialne školy
-podporovať vytváranie špec. a vzrovnávacích tried v bežných školách


Gymnázia
- vzdelávanie na gymnáziách má byť akceptovateľné v EU a má sa čo najdlhšie vzdelávať všeobecne
- redukovť počet osemročných gymnázií pretože segregujú žiakov a degraduju ZŠ na školy druhého rádu a vzdelávanie talentovaných žiakov bude efektívnejšie pri osobitnom prístupe na ZŠ
- rozvíjať štúdium na biling. Gymnáziach
- osemročné gymnázia organizovať len pre deti so zvýšenými schopnosťami a záujmom o štúdium ( pričom majú po ročníkoch rovnaký obsah ako 5.-9.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.