referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Pondelok, 16. mája 2022
Využitie regionálnych situácií pre ekologickú, environmentálnu a zdravotnú výchovu vo výučbe chémie
Dátum pridania: 17.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Seky
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 912
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

sídla, chránené územia pod.)


EKOLOGICKÁ A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, ICH ORIENTÁCIA A PREPOJENOSŤ

V súčasnej školskej aj mimoškolskej výchove sa často vyskytujú pomenovania vzdelávacích a výchovných predmetov a zameraní, ktoré sa vo svojom obsahu a najmä v cieľoch prekrývajú, alebo zamieňajú. Na jednej strane je to napríklad široko chápaná 'ekologická vychová'. Na druhej strane je to v odbornej aj v pedagogickej praxi ešte nedostatočné definovaný a menej používaný názov 'environmentálna vychová', ako tzv. 'výchovný proces'. Je potrebne bližšie naznačiť tento proces menotvorby a definovania pojmov. Ekológiu definujeme ako odvetvie biológie (keď preferujeme biocentricky prístup), ktoré skúma historicky vzniknuté vzájomné pôsobenie organizmov s obklopujúcim ich fyzikálno-chemickým, biotickým a antropogénnym prostredím na úrovni druhu, druhových populácii, biocenóz a biosféry.
V našom školskom vzdelávaní (najmä v stredoškolskej výchove) sa zaviedol predmet Ekológia s aplikáciou v povinnej aj nepovinnej výučbe. Predmet takto poskytuje teoretickú aj metodickú bazu pre poznávanie procesov a hierarchie väzieb živých organizmov v prírodnom prostredí. Vidíme tu prevládajúcu snahu o využitie metodiky ekológie aj v iných 'nebiologických' odboroch a to aj v chémii. Všeobecným cieľom Environmentálnej výchovy (napríklad podľa Cube a Storcha, 1989) - je vychová k prežitiu človeka t.j.:
1. pre udržanie alebo obnovu ekologickej (rozumej biologickej) rovnováhy,
2. tiež udržanie (obnova) ekologickej rovnováhy správania, kde rovnováha v ekologickom správaní je predpokladom pre trvale udržanie prirodzených základov života. Ma teda predovšetkým výchovný charakter, je to teda dlhodobý výchovný proces. To, k čomu sa v konaní žiaci dopracujú by malo byť odrazom v každodennom živote. Čím skôr sa učia environmentálne správať, tým sa pre nich toto správanie stáva samozrejmejším. Konkrétne konanie (napr. pri zbere odpadu) napomáha v boji proti zlozvykom, učí zmysluplne konať. Celý obsah vyučovania chémie poskytuje učiteľovi mnoho možností výchovného pôsobenia. Záleží na ňom, ako tieto možnosti dokáže využiť.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Cube, F., Storch, V., a kol., 1988: Umweltpadagogik. Ansatze, Analysen, Ausblicke. Edit. Schindele, Heidelberg 212 s., Kminiak, M., 1991: Ekopsychologické a sociálne aspekty životného prostredia. UK, Bratislava, 125 s., Kminiak, M., 1995: Ekologická a environmetálna vychová ich orientácia a prepojenosť. Zborník referátov z konferencie TEMPUS, TU, Košice, 6 s., Kminiak, M., 1995: Problémy aktívnej komunikácie v environmentálnej výchove. Zborník z konferencie Stratégia environmentálnej výchovy a vzdelávanie na školách, PFUK, Bratislava, s. 81-83.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.