referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eliška
Piatok, 7. októbra 2022
Pedagogická diagnostika
Dátum pridania: 03.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: miro.svana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 948
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 21m 30s
Pomalé čítanie: 32m 15s
 
ÚVOD

Pre výchovu je nevyhnutné zisťovať efektivitu svojho pôsobenia a aj sledovanie príčin, prečo sa v istých podmienkach nedarí dosiahnuť stanovené ciele. Objektom výchovy je dieťa, dospievajúci žiak a aj dospelý človek a sleduje sa rozvoj konkrétnych vedomostí, zručností a návykov, ale aj poznávacích procesov, záujmov, postojov, svetového názoru, morálnych, estetických a pracovných vlastností. Sleduje sa aj rozvoj pohybovej kultúry. K naplneniu významného zámeru rozpoznať a hodnotiť úroveň pedagogického rozvoja, hľadať príčiny problémov a zisťovať podmienky výchovy má slúžiť pedagogická diagnostika, bez ktorej si nemožno predstaviť spätnú väzbu vo výchove ani progresívno pedagogickú prax a objektívny vedecký výskum.

POJEM DIAGNOSTIKA A DIAGÓZA

Pojmy diagnostika a diagnóza sú odvodené z gréckych slov dia, ktré znamená osobitne, oddelene, hĺbkovo a gnosis, ktoré znamená poznanie, teda diagnosis by sme mohli voľne preložiť ako rozlišujúce poznávanie, rozpoznávanie alebo hĺbkové poznávanie.
Z termínu diagnosis sa vyvinuli termíny : diagnostika a diagnóza. Diagnostika v lekárskych vedách má dva významy: jednak ako náuka o rozpoznaní chorôb, respektíve o metódach rozpoznávania chorôb, jednak ako súbor aktivít, ktoré sa uskutočňujú za účelom vlastného rozpoznávania chorôb. Diagnóza je odborný názov, slovné označenie diagnostikovanej choroby, defektu alebo narušenia. Diagnóza je výsledkom diagnostiky. Diagnostika sa teda spája s označením procesu, súboru odborných aktivít, kým diagnóza vyjadruje výsledok tohto procesu. Diagnostika je teda poznávací proces, ktorého cieľom je získať o diagnostikovanom objekte alebo jave čo najhlbšie a najkomplexnejšie poznatky, ktoré napomáhajú formulovať závery v zhrňujúcom konštatovaní - v diagnóze.

DEFINÍCIA PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY

Pedagogická diagnostika umožňuje zisťovať výsledky výchovného pôsobenia v širokom slova zmysle a učiteľ bez nej nedokáže realizovať výchovno - vzdelávací proces. Jednou z úloh pedagogickej diagnostiky je zisťovanie schopnosti učiť sa, vzdelávať sa, čo samozrejme predpokladá dlhodobo sledovať žiaka a uvažovať o jeho osobných schopnostiach. Pedagogická diagnostika sa vyčleňuje ako relatívne samostatná pedagogická disciplína. Má veľmi úzky vzťah k didaktike a k teórii výchovy, má vzťah k jednotlivým didaktikám aj k pedagogike dospelých.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Mojžíšek, L. a kol.: Teoretické otázky pedagogické diagnostiky. Academia Praha, 1987, Mojžíšek, L.: Vyučovací hodina. SPN Praha, 1984, Vašek, Š.: Špeciálno - pedagogická diagnostika. SPN Bratislava, 1991
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.