Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dramatizácia vo vyučovaní

Dramatizácia vo vyučovaní
Magdaléna Hubinská,
ZŠ Veľké Rypňany

Druhý rok navštevujem stretnutia Projektu Orava v Nitre. Naučila som sa veľa nových aktivít, ktoré som zaradila do svojho vyučovacieho procesu. Sú pre mňa veľkou inšpiráciou a vďaka ním som sa naučila kombinovať metódy a formy práce, ktoré sú založené na princípoch kritickej pedagogiky.
Keďže učím na I. stupni ZŠ, utvrdila som sa v presvedčení, že základom učenia sa detí je hra a kooperatívne učenie. Potvrdil mi to i rozhovor s americkou lektorkou Kris Coffman, ktorá v januári navštívila moju triedu. Bola som milo prekvapená, že I deti v Amerike poznajú a dramatizujú niektoré ľudové rozprávky, ktoré sú aj u našich detí obľúbené. Je to napríklad ukrajinská ľudová rozprávka Deduškova rukavička. Ponúkam Vám preto postup, ktorý som použila pri dramatizovaní tejto rozprávky. Možno sa vám i vašim deťom tiež zapáči.
DRAMATIZÁCIA ROZPRÁVKY "DEDUŠKOVA RUKAVIČKA"
1. Motivácia
Je zima. Fúka studený vietor. Padá hustý sneh. Stromy sa ohýbajú pod ťarchou snehu. Les je celý zasnežený, tvoria sa záveje:
Zápisník Orava
Orava Journal 2000
Január 2000
Máj 2000
September 2000
December 2000
Orava Journal 2001

 napodobňovanie pohybom, zvukmi (vietor hvízda, víchrica, metelica)
 hra na snehové vločky (vločky padajú, poletujú vo vzduchu, jagajú sa, trblietajú, utvoria snehový mrak, roztápajú sa, zamrznú)
Dedko sa vybral na drevo. Dobre sa obliekol a zobral si potrebné veci.
2. Práca v skupinách
1. skupina: Čo si obliekol deduško, aby mu nebola zima? Nakresli!
2. skupina: Zobral si so sebou psíka. Vymysli mená pre psíka!
3. skupina: Aké potrebné veci si zobral deduško so sebou do lesa? Napíš!
3. Čítanie rozprávky
4. Rozhovor o prečítanom
5. Hra na zvieratká - napodobňovanie
 myška - rýchlo a ticho sa pohybuje
 žabka - skáče
 zajko - beží, skáče, kýve ušami atď. 6. Nácvik piesne "Deduškova rukavica" na predstavovanie zvieratiek
 hudobný doprovod - jednoduché ľahko-ovládateľné nástroje (Orffove)
Ja som malá myška hryzka
ja mám teplý dom,
celú zimu, až do jari,
budem bývať v ňom. Deduškova rukavica
to je teplý dom
celú zimu, až do jari,
Môžem bývať v ňom.

V piesni sa obmieňali mená zvieratiek a to: žabka-skákajlabka, ježko-pichľavý, zajko-pobehajko, líštička-kmotrička, vĺčik-sivý bôčik, medvedík-jedzmedík
Použité nástroje: činely, paličky (zvučné drievka), triangel, bubienok
Každým hudobným nástrojom sme napodobňovali chôdzu alebo povahu zvierat.
7. Dramatizácia
Rozdelenie úloh:
 deti si vybrali, ktoré zvieratko chcú hrať
 ostatné deti si vybrali z úloh deduška a psa alebo znázorňovali stromy v lese
 niektorí si radšej vybrali hru na Orffových nástrojoch (orchester)
Rekvizity:
veľké vrece, masky na tvári zvieratiek, ktoré si urobili na výtvarnej výchove (škrabošky)
Rozprávač:
Nemá presne určený text, rozpráva vlastnými slovami. Každý rozprávač začínal príbeh inak.
Príklad:
Rozprávač: Bola zima. Dedko sa vybral do lesa a stratil rukavicu. Zbadala ju myška-hryzka.
Myška: (behá a zastane pri rukavici)
Aha, rukavica. Ja tu budem bývať.
Rozprávač: Tak sa myška nasťahovala do rukavice.
Myška+orchester: (spievajú pieseň Deduškova rukavica, hrajú na hudobných nástrojoch)
Rozprávač: Rukavicu našla potom žabka-skákajlabka. Spýtala sa.
Žabka: Rukavica, rukavica, kto v tebe býva?
Myška: Ja myška-hryzka. A ty si kto?
Žabka: Ja som žabka-skákajlabka. Môžem ísť k tebe bývať?
Myška: Nuž, teda poď.
Žabka+orchester: (lezie do rukavice a spievajú pieseň)
Takto sa rozprávka opakovala až dovtedy, kým neprišiel medveď a rukavicu roztrhol. Zvieratká sa rozpŕchli do lesa. Deti si postupne úlohy vymieňali, takže si vyskúšali viacero herných rolí. Rozprávku sme si hrali niekoľkokrát.
8. Vyhodnotenie, ocenenie
Vyjadrenie vlastných pocitov pri dramatizácii, diskusia o jednotlivých roliach v rozprávke a ich prevedenie jednotlivými deťmi. Vzájomné ocenenie spolužiakov.
V praxi som zistila, že dramatická výchova pomáha kultivovať a rozvíjať celú osobnosť dieťaťa. Pôsobí ako komplex činností, ktoré podporujú aktivitu detí. Akýkoľvek citový alebo racionálny poznatok získava dieťa prostredníctvom zážitku, vlastnej skúsenosti. Ponúka širokú škálu možností ako sprostredkovať poznatok zo všetkých strán, preniknúť hlbšie do jeho podstaty. Deti spoznávajú, že existuje nielen jedno, ale množstvo rovnako dobrých riešení.
Vhodným využívaním prostriedkov dramatickej výchovy počas celého vyučovania a vo všetkých predmetoch sa život detí stáva v kolektíve radostnejším, zaujímavým a zmysluplným aj pre menej zdatných jedincov.

Zdroje:
Orava (Intrnet. str.) -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk