referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blahoslav
Utorok, 21. marca 2023
Dotazník a rozbor učiva žiakov 2. stupňa ZŠ
Dátum pridania: 11.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Viera
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 653
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 

Čím dlhšia doba, tým je buď predmet pre žiaka zaujímavejší, alebo s ním má žiak problémy.
Siedma otázka sa venovala opäť vyučovacej hodine. Aj tu som očakávala diskusie na tému a preto som nechala posledný bod otvorený.
Osma a deviata otázka sa týkala učebníc. Deviata zostala otvorená, opäť som očakávala vyjadrenie k téme, podnety.
Desiata otázka sa už netýkala predmetu zemepis, ale predmetov všeobecne. Zisťovala som obľúbenosť predmetov u žiakov.

AKO DOPADOL DOTAZNíK.
Otázka prvá: podľa očakávania dopadli odpovede takmer pol ku pol. Čím sa potvrdilo, že predmet zemepis nepatrí ani medzi obľubované ale ani medzi zatracované predmety.
Druhá otázka: dopadla podobne ako prvá, ale prevládala odpoveď „málo“, čo môže značiť, že predmet zemepis je nie je až tak nepopulárny, alebo aj že je tu malý časový priestor na výklad rozsiahleho učiva.
Tretia otázka: v nej som chcela rozviesť prvú diskusiu. Nedopadlo to podľa mojich predstáv. Najčastejšie bola zakrúžkovaná odpoveď e)s odpoveďou „neviem“.
Štvrtá otázka: dopadla jednoznačne v prospech „áno“.
Piata otázka: odpovede boli rozložené l:l:l. Možno je to spôsobené tým, že žiaci nevedia presne rozpoznať náplň odboru (učiva) ekológia.
Šiesta otázka: prevládajú odpovede „a) c)“. Čo môže značiť, že žiaci nemajú prehľaď o čase strávaným domácou prípravou, prípadne sa to ozrkadľuje na náplni preberanej látky.
Siedma otázka: odpovede dopadli l:l:l. V bode „c)“ sa vyskytovali odpovede napr.: učiteľa, určite by som niečo zmenil, ale neviem čo, a podob.
Osma otázka: prevláda odpoveď „ano“. To ukazuje, že súčastné učebnice a cvičebnice zo zemepisu sú naozaj kvalitne spracované.
Deviata otázka: najčastejšie odpovede: „viac obrázkov“, „nič“, „viac miesta na písanie v pracovnom zošite“
Desiata otázka: neprekvapilo ma, že sa vyskytovali odpovede typu. Telesná výchova, Výtvarná výchova.
Tieto predmety budú zrejme na prvých miestach figurovať vždy.Použitá lit:
M.A. Danilov-B.P.Jespisov : Didaktika
Periodiká: Pedagogická revue
Učiteľské noviny


ANALÝZA UčIVA, POMôCOK A PREDMETOV

Na túto tému sa môžeme pozerať viacerými pohľadmi,napr. pohľadom žiaka a pohľadom učiteľa. Taktiež sa musí počítať s rôznorodosťou osobností ako pri žiakoch tak pri učiteľoch.
Preto sa dá analýza dosiahnuť napr. dotazníkom.
Taktiež obtiažnosť učiva môže byť spôsobená školskými osnovami, stavbou učebníc, nedostatkom názorných pomôcok, atď., teda môže zlyhať materiálný faktor.

Školské osnovy
Tie môžeme rozdeliť na osnovy s nizkou hustotou faktov a s vysokou hustotou faktov.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.