referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zita
Nedeľa, 2. apríla 2023
Dotazník a rozbor učiva žiakov 2. stupňa ZŠ
Dátum pridania: 11.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Viera
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 653
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 

Nahrávky, knihy na povinné čítanie, videonahrávky
učivo:
Objasňovanie učiva má zhustenú formu, ktorá sa delí na tematické celky.
Učivo je zhustené, prevláda množstvo faktov, čím sa stáva pre žiaka obtiažne, prevláda tu memorovanie učiva. Učiteľ má problémy udržať pozornosť žiakov, ak chce spĺňať a dodržiavať učebný plán a dané osnovy.
Riešenie: zapojiť žiakov do procesu vysvetľovanie, používať rôzne slovné hry, zadávať domáce úlohy, pri ktorých budú žiaci nútený vlastnou námahou hľadať príklady a premýšľať o učive.
Príklad domácej úlohy: nájdite v novinách lO rozvitých viet, vypíšte ich do zošita a zmene ich tak , za pomoci synonim, aby ste zmenili znenie vety, ale nie jej význam.
Učivo literatúry sa stáva pre žiakov taktiež nepopulárne, vyplýva to z poklesu záujmu žiakov čítať knihy. Učivo však nie je nahustené, tj. Preberá sa pomalšie, je to tým že sa zastavuje pri ukážkach autorov a rozbore ich diel. V časti autori a lit. Dielo ide opäť o memorovanie.
Riešenie: Doniesť na ukážku knižky spisovateľov, nespoliehať sa len na ukážky z učebníc, dať žiakom priestor na čítanie nahlas, počas čítania ich striedať. Pripraviť exkurziu do knižnice, k tomu usporiadať besedu na knižnú tému. Dať priestor na kreativitu
Príklad na hodine: Prečítajte si v skupinkách báseň, napíšte jej stručný obsah a pokúste sa zloziť ktátku báseň s podobným obsahom.


Dejepis
Náplň: oboznámenie sa s dejinami vlastnej krajiny aj sveta od prvopočiatku po súčastné dejiny
Overovanie: prevláda prevažne ústna forma skúšania
Funkcia:
Ujasnenie si rozvoja dejín ľudstva
Pochopiť postupnosť rozvoja dejín ľudstva
Osvojiť si fakty dôležitých udalostí
Oboznámiť sa s dejinami vlastnej krajiny, regiónu
Pomôcky:
Základné: výklad učiteľa, učebnice, historické mapy a atlasy
Pomocné: videonahrávky, mapy, encyklopédie, exkurzie, návštevy múzeí
Učivo:
Prebieha prevažne výkladom, formou: fakt-rok-udalosť, preberajú sa možno až príliš veľké tematické okruhy. Riešenie: Púšťanie videonahrávok na dané témy priamo pri preberaní učiva, nechať žiakom priestor na debatu ohľadne témy, na domácu úlohu nechať priniesť artefakty danej doby (napr: článok z novín, obrázky)
Príklad na hodine: po vzhliadnutí dokumentu o deinách rímskej ríše, skúste na papier napísať, nakresliť alebo oboje, čo ste si zapamätali, čo vás zaujalo a prečo.


Cudzí jazyk
Náplň: osvojenie si základnej slovnej zásoby cudzieho jazyka, gramatickej stavby viet, pochopenie a porozumenie inosti cudzieho jazyka, oboznamovanie sa s reáliami krajín kde sa dotyčný jazyk využíva
Overovanie: písomné testy: gramatické aj morfologické, písomné práce na rôzne témy slohovou formou, ústne: napr.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.