referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blahoslav
Utorok, 21. marca 2023
Dotazník a rozbor učiva žiakov 2. stupňa ZŠ
Dátum pridania: 11.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Viera
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 653
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 

formy dialógu
Funkcie:
Naučiť sa cudzí jazyk
Správne pochopiť jeho štruktúru
Osvojiť si správnu výslovnosť
Pochopiť a naučiť sa rozmanitosti gramatických foriem
Plynule čítať v cudzom jazyku
Pomôcky:
Základné: výklad učiteľa, učebnice, pracovné zošity, magnetof. Nahrávky
Pomocné: videonahrávky, cudzojazyčné časopisy
Učivo:
Objasňovanie učiva spočíva vo vysvetľovaní gramatiky a memorovaní slovnej zásoby, na hodine sa preberá učivo, na domácu úlohu je naučenie sa prebraného. Najväčším problémom sú cudzojazyčné učebnice, ktoré nie sú na všetkých školách štandardné, a tak úroveň slovnej zásoby nie je po ukončení ZŠ u všetkých žiakov rovnaká.
Riešenie: Zaviesť štandardné učebnice, počúvať viac magnetof. nahrávok,
Používať cudzojazyčné časopisy, priniesť žiakom adresy žiakov z krajín kde sa týmto jazykom hovorí, aby si s nimi mohli dopisovať, pri objasňovaní reálií používať obrázky.
Príklad na hodine: Tu vidíte obrázok. Skúste ho vlastnými slovami opísať, povedať či sa vám páči a prečo.


Zemepis
Náplň: nadobudnúť súvislé poznatky o prírodných, populačných, hospodársko –kultúrnych javoch a faktoch krajín svete a domova, priblížiť aj enviromentálne formy a riešenia ochrany krajiny
Overovanie: písomná forma: test alebo písomka, ústna forma: skúšanie pri mape
Funkcia:
Naučenie a osvojenie si základných geografických faktov
Oboznámenie sa s topológiou a rozmiestnením prírodného a kultúrneho bohatstva štátov
Vzbudiť záujem prírodu
Naučiť sa utvárať si vlastný obraz o zvyklostiach ľudí a národností rôznych kultúr
Pomôcky:
Základné: výklad učiteľa, učebnice, pracovné zošity, geografická mapy a atlasy
Pomôcky: videonahrávky, exkurzie
Učivo: v zemepise je podobná situácia ako v predmete dejepis. Je tu však lepšia materiálno-technologická základňa. Zemepis disponuje množstvom geografických máp a atlasov, takže je tu väčšia názornosť, takisto využívanie pracovných zošitov vedie k väčšej kreativite a uvažovaní o učive. Riešenie:pozeranie videonahrávok, používanie zemepisných encyklopédií, prípadne geografických časopisov
Príklad na hodine: pred sebou máte mapu Afriky, vyberte si päť štátov, v príručkách nájdite akú majú vlajku, aké zvieratá tam žijú a aké je ich hlavné mesto. Nakreslite si vlastnú mapu Afriky a zaznačte tam tieto veci.


Matematika
Náplň: osvojovanie si vedy o kvantitatívnych priestorových formách sveta, tj.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.