referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blahoslav
Utorok, 21. marca 2023
Logopedická starostlivosť v predškolskom období
Dátum pridania: 27.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: petoid
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 970
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 35.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 58m 30s
Pomalé čítanie: 87m 45s
 

: Enyky, benyky, kliky, bé,
ábr, fábr, domine,
ence pelce
do pekelce,
z kola von !

Piťha uvádza zaujímavý príbeh z lekárskej praxe :
Žena, ktorá pri ochorení na mozog stratila reč, a dorozumievala sa len zvukmi a posunkami, prišla na lekárske vyšetrenie s manželom a päťročnou dcérkou, ktorú nevyhnutne potrebovala ako tlmočnicu pri dorozumievaní sa s inými. Nik, ani vlastný manžel nerozumel jej zvukom, ale dieťa vždy presne vedelo, podľa prízvuku a melódie reči, čo matka chce povedať.

2 ČO JE LOGOPÉDIA

Ako vedná disciplína sa radí do širšieho rámca vedného odboru špeciálnej pedagogiky.
Je teda špeciálnopedagogická veda.

Špeciálna pedagogika ( defektológia ) je náuka o výchove a vzdelavaní jedincov sťažených takými vadami , ktoré sú na závadu rozvoja sociálnych vzťahov a medziľudskej komunikácie.
Ide o jedincov s poruchami rozumovými (psychopédia), s poruchami správania (etopédia), s poruchami reči (logopédia), s poruchami videnia (tyflopédia) a s poruchami telesnými alebo s poruchami hybnosti (somatopédia).
Izolované poruchy sa vyskytujú zriedkavo. Častejšie ide o poruchy kombinované. Pre všetky špeciálnopedagogické disciplíny sú jednotiacim úsekom postihnutia a poruchy medziľudskej komunikácie.Preto sa logopédia uplatňuje vo všetkých ostatných disciplínach špeciálnej pedagogiky.

Logopédia – zaoberá sa výchovou osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou a prevenciou tohto narušenia .V najširšom slova zmysle je výchova reči. Z gréckeho logos – slovo, reč a paidea – výchova .

Najčastejšie synonymá logopédie v rôznych jazykoch sú :
logopedija (rusko) , speech therapy (anglicko) , logopedía , ortofonia (španielsko) , orthophonie (francúzsko) , logopädie, rehabilitationspädagogik fúr sprachgeschädigte (nemecko). Logopédia skúma narušenie momunikačnej schopnosti z aspektu príčin , priebehu , frekvencie výskytu , následkov , možnosti diagnostikovania , odstraňovania , prevencie a určovania prognózy. Skúma aj možnosti rozvíjania komunikačnej schopnosti ako takej u tzv. intaktnej populácie .
Výchovou osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou chápeme špeciálnu výchovu v najširšom zmysle slova – teda ich výchovu, vzdelávanie a komplexnú logopedickú starostlivosť.

Logopédia sa zaoberá 3 kategóriami osôb :

- výchovou nepostihnutých osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou (napr. zajakaví žiaci ZŠ)

- výchovou postihnutých osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou (napr. mentálne retardovaní dyslalici)

- výchovou (preventívnym pôsobením) intaktných osôb (napr. predchádzanie zajakavosti u detí s fyziologickými ťažkosťami reči)

Dôsledky narušenej schopnosti komunikovať sa môžu nepriaznivo prejaviť aj v kognitívnej oblasti, vo sfére estetického vnímania , v emocionálno-vôlovej sfére , v oblasti školskej úspešnosti a pracovnej , resp.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. ANNA ANTUŠEKOVÁ – Preventívna logopedická starostlivosť v predškolských zariadeniach, SPN, Bratislava 1989, 2. TERÉZIA GRAUSOVÁ – Narušená komunikačná schopnosť, ÚZV, Bratislava 1997, 3. FRANTIŠEK KÁBELE, MARIE FILCÍKOVÁ, HANA LAKOTOVÁ – Logopédia, SNP, Bratislava 1976, 4. VIKTOR LECHTA a kol. – Logopedické repetitórium, SPN, Bratislava 1990, 5. VIKTOR LECHTA – Symptomatické poruchy reči u detí, UK, Bratislava 1991, 6. PAVOL SABADOŠ a kol. – Logopédia v komplexnej starostlivosti o dieťa, SPN, Bratislava 1977, 7. MILOŠ SOVÁK – Logopedie predškolního veku, SPN, Praha 1984, 8. JAN VYŠTEJN – Vady výslovnosti, 9. ANNA PAVLOVÁ-ZAHALKOVÁ a kol. – Prevence poruch reči, SPN, Praha 1976, 10. VÝBOR ČESKÉ LOGOPEDICKÉ SPOLEČNOSTI V SPOLUPRÁCI S REDAKCIOU ŠPECIÁLNYCH UČEBNÍC – K logopedické teorii a praxi, SPN, Praha 1977
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.