referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Utorok, 29. novembra 2022
Logopedická starostlivosť v predškolskom období
Dátum pridania: 27.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: petoid
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 970
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 35.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 58m 30s
Pomalé čítanie: 87m 45s
 
„...keby nebolo reči, nič by sme nevedeli ani o dobrom ani o zlom, ani o pravde ani o klamstve, ani o príjemnom ani o nepríjemnom. Reč nám umožňuje to všetko chápať. Premýšľajte o reči.“
Sovák

ÚVOD

Hociktorá výchova má najtrvalejšie výsledky, ak sa začína od najútlejšieho veku dieťaťa. Inak to nie je ani v logopédii. Práve v útlom veku je možné poruchám reči predchádzať a to správnym rečovým vzorom, prípadne poruchy reči výchovou ovplyvňovať a prekonávať. Preto sa ťažisko logopedickej starostlivosti prenáša do predškolského veku, do rodiny a materskej školy. Preto som sa rozhodla písať o logopédii predškolského veku. Cieľom mojej práce je poukázať na dôležitosť logopédie v predškolskom veku, čo to logopedická starostlivosť je a ako prebieha v predškolských zariadeniach.
Práca má dve časti, teoretickú a vlastný výskum. 1 ČLOVEK A JEHO REČ
REČ – je súčasťou oznamovacieho procesu v medziľudskej komunikácii. Pokladá sa za všeobecnú ľudskú schopnosť užívať výrazových a oznamovacích prostriedkov. Reč ako špecificky ľudská schopnosť nie je človeku vrodená, ale musí sa ju naučiť. Novorodenec si síce prináša na svet vrodenú dispozíciu naučiť sa reč, ale bez rečového kontaktu s hovoriacim okolím, by sa táto vrodená schopnosť ďalej nerozvinula – človek by nehovoril.

Rozhovor je spôsob , ako sa reč používa. Je napr. rozhovor afektový, rozhovor nedbalý a rozhovor divadelný.

Jazyk je súhrn slovních i neslovních prostriedkov užívaných v danom národe.Zatiaľ čo reč je výkon jednotlivca, jazyk je výtvor spoločenský. Komunikácia z latinského commuicare , znamená radiť sa , rokovať , robiť niečo spoločným Komunikáciu teda chápeme ako rozhovor a slovo komunikovať ako sprostredkovať .

Rozvíjaním reči sa vytvárajú predpoklady pre abstraktné až logické myslenie. Výchova reči je základom pre výchovu a rozvíjanie osobnosti a to v najvyšších ľudských kvalitách. Nutným predpokladom reči je počutie. Reč je produktom vyššej nervovej sústavy ľudského jedinca a je viazaná na vývojovo najvyšiu oblasť šedej kôry veľkého mozgu, na určité funkčné oblasti dominantnej hemisféry. Tie pracujú v dynamickom spojení s nižšími mozgovými útvarmi.
Spomínané oblasti sa označujú ako centrá reči. Výkonnými orgánmi reči hovorenej sú hovoridlá t.j. orgány, ktoré tvoria hlas a artikuláciu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. ANNA ANTUŠEKOVÁ – Preventívna logopedická starostlivosť v predškolských zariadeniach, SPN, Bratislava 1989, 2. TERÉZIA GRAUSOVÁ – Narušená komunikačná schopnosť, ÚZV, Bratislava 1997, 3. FRANTIŠEK KÁBELE, MARIE FILCÍKOVÁ, HANA LAKOTOVÁ – Logopédia, SNP, Bratislava 1976, 4. VIKTOR LECHTA a kol. – Logopedické repetitórium, SPN, Bratislava 1990, 5. VIKTOR LECHTA – Symptomatické poruchy reči u detí, UK, Bratislava 1991, 6. PAVOL SABADOŠ a kol. – Logopédia v komplexnej starostlivosti o dieťa, SPN, Bratislava 1977, 7. MILOŠ SOVÁK – Logopedie predškolního veku, SPN, Praha 1984, 8. JAN VYŠTEJN – Vady výslovnosti, 9. ANNA PAVLOVÁ-ZAHALKOVÁ a kol. – Prevence poruch reči, SPN, Praha 1976, 10. VÝBOR ČESKÉ LOGOPEDICKÉ SPOLEČNOSTI V SPOLUPRÁCI S REDAKCIOU ŠPECIÁLNYCH UČEBNÍC – K logopedické teorii a praxi, SPN, Praha 1977
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.