referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Základné pojmy a vzťahy edukačnej reality 21.7.2005 9 015 70 649 2.98 149 slov
Čeština Přednášky základy pedagogiky SOŠ 29.7.2005 41 277 198 2 050 2.94 4 832 slov
Slovenčina Prednáška z andragogiky 1.8.2005 148 522 824 23 742 2.93 7 984 slov
Slovenčina Hospitačný záznam z hodiny Telesnej výchovy SOŠ 1.8.2005 22 209 85 4 042 2.94 1 365 slov
Slovenčina Tematické východiská výchovnej dramatiky ako formy zážitkového vyučovania 17.8.2005 11 962 40 2 144 2.98 347 slov
Slovenčina Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 17.8.2005 43 938 353 4 840 2.91 689 slov
Slovenčina Sociálna komunikácia 19.8.2005 58 941 502 16 756 2.95 1 730 slov
Slovenčina Sociálno-patologické javy 22.8.2005 272 199 1 283 24 880 2.95 13 914 slov
Slovenčina Nedoslýchavosť a vývin reči 22.8.2005 24 188 96 5 897 2.96 1 766 slov
Slovenčina Učiteľ a vychovávateľ 22.8.2005 31 293 254 8 328 2.96 1 608 slov
Slovenčina Senzomotorika 22.8.2005 36 615 168 13 661 2.95 2 093 slov
Slovenčina Posunkový jazyk 24.8.2005 15 702 71 2 323 2.95 941 slov
Slovenčina Rodinná výchova a žiak 26.8.2005 86 736 769 17 238 2.95 2 457 slov
Slovenčina Učiteľ a vychovávateľ 26.8.2005 44 627 293 8 579 2.98 1 909 slov
Slovenčina Hluchoslepé dieťa 26.8.2005 8 885 40 1 183 2.93 809 slov
Slovenčina Metóda dotazníka v edukačnom výskume 6.9.2005 40 959 226 6 980 2.96 1 700 slov
Slovenčina Výchovne vzdelávacia starostlivosť o mentálne postihnutých v Čechách 9.9.2005 21 998 190 4 315 2.93 815 slov
Slovenčina Výchova učiteľov na lekárskej fakulte UK 14.9.2005 9 723 16 1 027 2.98 1 583 slov
Slovenčina Komunikácia vo vyučovacom procese 28.9.2005 24 273 315 2 164 2.96 699 slov
Slovenčina Dospelé deti alkoholikov 5.10.2005 108 494 463 10 717 2.95 10 083 slov
Slovenčina Alkoholizmus 6.10.2005 154 590 849 16 016 2.93 8 353 slov
Slovenčina Manželstvo: Boží dar a morálny záväzok 7.10.2005 117 889 658 8 541 2.93 10 507 slov
Slovenčina Zajakavosť 14.10.2005 21 729 99 5 126 2.98 1 424 slov
Slovenčina Sluchové defekty: Surdopédia 19.10.2005 32 997 199 5 424 2.95 1 313 slov
Slovenčina Alkoholizmus 26.10.2005 99 117 702 15 459 2.94 1 735 slov
Slovenčina Zručnosti SOŠ 26.10.2005 23 861 106 2 199 2.93 448 slov
Slovenčina Zásady výučby a ich charakteristika 28.10.2005 42 863 371 15 884 2.96 1 637 slov
Slovenčina Miloš Sovák: Životopis 2.11.2005 19 839 42 2 610 2.96 1 169 slov
Slovenčina Sociálne nerovnosti GYM 3.11.2005 30 215 143 3 112 2.98 616 slov
Slovenčina Telesné postihnutie 24.11.2005 20 054 194 2 585 2.93 659 slov
Slovenčina Výchova a jej význam 30.11.2005 11 430 211 923 2.96 580 slov
Slovenčina Konkretizácia obsahu výchovného pôsobenia 5.12.2005 22 716 150 6 066 3.00 1 337 slov
Slovenčina Antika GYM 13.12.2005 25 482 198 2 929 2.94 1 039 slov
Slovenčina Nové prístupy k učeniu žiakov 4.1.2006 14 922 152 10 596 2.96 1 253 slov
Slovenčina Rodina ako primárna inštitúcia a jej sociálne funkcie 5.1.2006 179 042 1 806 9 024 2.98 2 323 slov
Slovenčina Sokrates a jeho filozofia 10.1.2006 74 131 733 9 695 2.98 1 501 slov
Slovenčina Multikultúrna výchova 10.1.2006 23 532 289 3 722 2.99 713 slov
Slovenčina Výchova umením 10.1.2006 17 324 104 1 497 2.97 716 slov
Slovenčina Vzdelávanie dospelých a médiá 12.1.2006 56 575 727 3 150 3.02 3 540 slov
Slovenčina Dištančné vzdelávanie 12.1.2006 27 680 324 2 732 2.98 1 433 slov
Slovenčina Šikanovanie 13.1.2006 24 450 123 1 206 2.98 2 812 slov
Slovenčina Projektové vyučovanie 19.1.2006 52 691 408 9 478 2.95 1 765 slov
Slovenčina Rečové poruchy 19.1.2006 52 531 322 15 043 2.96 1 692 slov
Slovenčina Sila pozitívneho myslenia 19.1.2006 8 696 73 1 461 2.94 1 117 slov
Slovenčina Pedagogický výskum 19.1.2006 69 171 559 21 485 2.95 2 040 slov
Slovenčina Emocionálny rozvrh 23.1.2006 10 345 87 1 996 2.98 1 267 slov
Slovenčina Emócie a city 23.1.2006 13 528 173 1 640 2.95 530 slov
Slovenčina Emocionálna inteligencia 23.1.2006 35 871 291 3 545 2.97 1 149 slov
Slovenčina Obdobie batoľaťa 23.2.2006 20 755 146 7 038 2.92 2 018 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania 23.2.2006 13 512 291 3 878 2.98 1 254 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.