referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Rómska minorita na Slovensku 9.4.2009 13 603 52 3 198 2.99 1 564 slov
Slovenčina Výchova a vzdelávanie rómskej komunity 9.4.2009 20 391 69 8 362 2.95 2 326 slov
Slovenčina Práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia 26.3.2009 7 536 46 1 428 2.96 600 slov
Slovenčina Mentálne postihnutie 19.3.2009 21 144 50 4 732 2.97 1 312 slov
Slovenčina Tabakizmus ako sociálny jav 13.3.2009 11 497 21 3 305 2.97 1 305 slov
Slovenčina Terminológia sociálneho pracovníka 13.3.2009 7 410 15 2 544 2.99 925 slov
Slovenčina Fungovanie inštitúcie v oblasti sociálnej politiky 13.3.2009 6 489 11 1 040 2.98 772 slov
Slovenčina Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 13.3.2009 34 083 129 11 453 2.98 1 338 slov
Slovenčina Pedagogická a sociálna terminológia 13.3.2009 7 104 17 1 274 2.98 791 slov
Slovenčina Charakteristika, ciele a úlohy sociálnej pedagogiky 13.3.2009 12 292 52 1 410 2.96 546 slov
Slovenčina Nezamestnanosť ako sociálny jav 12.3.2009 13 846 82 6 268 2.94 1 517 slov
Slovenčina Vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť žiakov 12.3.2009 10 206 6 4 475 2.97 1 276 slov
Slovenčina Kompenzácie a kompenzačné príspevky na Slovensku 12.3.2009 10 783 16 2 005 2.99 1 139 slov
Slovenčina Metódy, techniky a vedecké výskumy v pedagogike rodinného života 12.3.2009 6 201 10 6 486 3.03 693 slov
Slovenčina Náhradná rodinná výchova 12.3.2009 12 930 35 1 665 2.98 718 slov
Slovenčina Kompetencie sociálneho pedagóga 12.3.2009 19 230 77 2 813 2.98 868 slov
Slovenčina Metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania. 17.2.2009 82 618 146 22 667 2.96 1 488 slov
Slovenčina Sociálna patológia 16.2.2009 18 149 48 2 139 2.97 693 slov
Slovenčina Dotácia na stravu, školské pomôcky, motivačný príspevok a náhradné výživné 30.1.2009 10 180 19 3 482 2.97 2 080 slov
Slovenčina Štátne sociálne dávky k 1.1.2009 26.1.2009 16 901 21 1 484 2.94 2 875 slov
Slovenčina Metódy činnosti sociálnej pedagogiky 31.12.2008 11 767 65 3 456 2.97 878 slov
Slovenčina Detská kresba 29.12.2008 42 590 110 16 755 2.92 6 250 slov
Slovenčina Korunovačné slávnosti 27.11.2008 4 403 6 2 558 2.95 1 615 slov
Slovenčina Šikana 27.11.2008 25 840 104 2 883 2.99 2 253 slov
Slovenčina Detektívka v Medovníkovom domčeku - školská knižnica 30.10.2008 8 346 15 2 618 2.98 1 281 slov
Slovenčina Školský systém v Thajsku 30.10.2008 6 581 35 1 653 2.99 1 861 slov
Slovenčina Robert Owen a jeho chápanie výchovy 30.10.2008 14 402 30 3 881 2.97 2 219 slov
Slovenčina Pedagogika a výchova SOŠ 25.9.2008 7 994 48 1 509 2.98 691 slov
Slovenčina Pedagogika SOŠ 4.9.2008 16 869 22 2 054 2.99 585 slov
Slovenčina Pedagogika SOŠ 14.8.2008 8 788 15 2 806 2.99 684 slov
Slovenčina Profesionálna náhradná výchova v rodine 29.7.2008 18 856 123 4 223 2.94 2 211 slov
Slovenčina Využitie HV v materskej škole 22.7.2008 27 193 74 29 498 2.98 3 688 slov
Slovenčina Autonómia učiaceho sa v kontextecudyojazyčnej výučby 21.7.2008 10 219 16 1 927 2.99 2 297 slov
Slovenčina Didaktická technológia a didaktické prostriedky 18.7.2008 17 025 78 13 905 2.96 1 320 slov
Slovenčina Učiteľ a žiaci v komunikácii 17.7.2008 20 115 290 11 128 2.99 2 259 slov
Slovenčina Dramatická výchova - Cestujeme do rozprávkovej krajiny 17.7.2008 10 296 59 968 2.98 826 slov
Slovenčina Hry 17.7.2008 48 293 111 90 528 2.96 9 892 slov
Slovenčina Syndróm CAN 15.7.2008 67 597 247 7 805 2.93 4 703 slov
Slovenčina Problémy výchovy 9.7.2008 13 661 55 1 242 2.97 1 205 slov
Slovenčina Motivácia žiakov vo vyučovaní 9.7.2008 165 293 728 41 399 2.95 5 643 slov
Slovenčina Edukačná realita, edukačný proces, edukcia a edukačný konštrukt 8.7.2008 30 455 63 4 230 2.99 1 007 slov
Slovenčina Poruchy správania a tvorivosť 8.7.2008 41 338 113 10 933 2.95 5 838 slov
Slovenčina Psychická deprivácia v ústavnej starostlivosti 7.7.2008 8 931 46 6 370 2.97 1 992 slov
Slovenčina Participačné pozorovanie 30.6.2008 6 385 7 1 248 2.95 1 699 slov
Slovenčina Využitie rozprávky v 1. ročníku ZŠ 22.5.2008 9 180 24 1 986 2.99 970 slov
Slovenčina Možnosti detekcie syndrómu CAN 20.5.2008 102 786 463 12 549 2.94 30 621 slov
Slovenčina Diagnostika detského výtvarného prejavu 15.5.2008 6 264 45 5 800 2.97 1 297 slov
Slovenčina Rozvoj osobnosti žiaka a technická výchova 15.5.2008 33 077 148 18 812 2.97 5 458 slov
Slovenčina Technické vzdelávanie na základnej škole 15.5.2008 19 392 83 5 298 2.99 3 143 slov
Slovenčina Plán výskumu - medzipredmetové súvislosti 15.5.2008 18 394 47 3 524 2.97 3 922 slov
 
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  9  |  10    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.