referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Didaktické princípy, zásady uplatňované v telesnej výchove 30.4.2008 10 971 25 1 505 2.99 633 slov
Slovenčina Druhy učenia 29.4.2008 41 248 69 14 409 2.99 1 299 slov
Slovenčina Zákony učenia 29.4.2008 24 563 85 7 006 2.98 1 494 slov
Slovenčina Psychológia vyučovania 29.4.2008 20 014 83 6 405 3.00 1 841 slov
Slovenčina Únava a preťaženie 29.4.2008 16 858 52 6 405 2.98 2 228 slov
Slovenčina Demokratizácia Slovenska GYM 29.4.2008 16 718 38 8 955 2.96 3 018 slov
Slovenčina Obsah vyučovania 28.4.2008 10 043 14 2 599 2.99 1 146 slov
Slovenčina Slovenský jazyk ako vyučovací predmet 28.4.2008 14 786 14 2 444 2.97 926 slov
Slovenčina Deti v domove SOŠ 28.4.2008 9 481 75 6 886 2.97 4 924 slov
Slovenčina Nadané deti 24.4.2008 15 964 73 5 464 2.97 2 830 slov
Slovenčina Funkcie voľného času 24.4.2008 12 447 52 1 863 2.98 917 slov
Slovenčina Škola dokorán 24.4.2008 15 340 43 6 365 3.02 2 372 slov
Slovenčina Participačné pozorovanie 24.4.2008 11 896 15 4 428 2.99 1 768 slov
Slovenčina Výchova a vzdelávanie v starovekom Grécku 22.4.2008 12 882 47 4 844 2.99 2 120 slov
Slovenčina Kreativita 21.4.2008 22 361 58 10 685 2.99 1 815 slov
Slovenčina Nadanie a tvorivosť 21.4.2008 14 665 54 3 156 2.93 1 479 slov
Slovenčina Ciele, obsah a procesuálna stránka počiatočnej edukácie 21.4.2008 50 412 129 13 047 2.97 3 107 slov
Slovenčina Príprava dieťaťa na vstup do základnej školy 21.4.2008 21 821 76 6 983 3.00 2 996 slov
Slovenčina Andragogika - Utváranie osobnosti 18.4.2008 12 005 154 1 665 3.00 1 886 slov
Slovenčina Učebnica 18.4.2008 10 350 28 1 177 2.97 937 slov
Slovenčina Mimoslovná – neverbálna sociálna komunikácia 18.4.2008 13 198 26 2 136 2.97 2 422 slov
Slovenčina Násilie na školách 18.4.2008 45 741 171 5 182 2.99 5 199 slov
Slovenčina Dejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C. 16.4.2008 4 153 2 744 2.98 1 227 slov
Slovenčina FEPEDA Európska federácia rodičov sluchovo postihnutých detí 16.4.2008 11 040 12 1 747 3.01 4 987 slov
Slovenčina Koordinujúca práca a písomná agenda triednej učiteľky na 1. stupni ZŠ 16.4.2008 9 947 16 4 494 2.98 2 168 slov
Slovenčina Návrh sociálneho projektu pre hmotne a sociálne znevýhodnené osoby 15.4.2008 19 725 103 4 835 2.97 2 630 slov
Slovenčina Personalizácia, socializácia a tvorivá výučba 14.4.2008 16 456 47 1 637 2.97 836 slov
Slovenčina Modely, štýly a princípy riadenia v súčasnej škole 14.4.2008 10 157 48 5 603 2.96 1 043 slov
Slovenčina Metódy rozvoja emocionálnej (EQ) a personálnej inteligencie (SQ) 14.4.2008 8 286 23 4 662 2.95 1 371 slov
Slovenčina Pokojné hry - námety 14.4.2008 28 152 59 6 779 2.98 1 558 slov
Slovenčina Rozvíjanie matematických predstáv v materskej škole 14.4.2008 43 395 92 17 726 2.96 1 661 slov
Slovenčina Prevencia šikanovania SOŠ 14.4.2008 8 539 34 1 092 2.98 686 slov
Slovenčina Funkcia medzipredmetových vzťahov 11.4.2008 34 610 137 6 431 2.97 4 953 slov
Slovenčina Obsah vzdelánia 10.4.2008 33 770 94 13 568 2.96 4 434 slov
Slovenčina Bezpečnosť pri práci a technológia vzdelávania 8.4.2008 76 772 271 9 329 2.98 7 738 slov
Slovenčina Multikultúra a multikultúrna výchova 7.4.2008 56 213 203 11 006 2.97 5 256 slov
Slovenčina Teoretické východiská Technológie vzdelávania 7.4.2008 7 556 58 4 001 2.97 4 213 slov
Slovenčina Subkultúra technoscény GYM 19.3.2008 5 335 16 1 489 2.97 1 134 slov
Slovenčina Subkultúra skinheads GYM 19.3.2008 12 400 25 3 422 2.97 2 149 slov
Slovenčina Subkultúra punk GYM 19.3.2008 12 584 33 1 751 2.98 1 134 slov
Slovenčina Etické problémy vo výchovno-vzdelávacom procese 11.3.2008 38 106 142 2 308 2.95 6 799 slov
Slovenčina Alkoholizmus – problém súčasnej doby 5.3.2008 181 479 591 29 676 2.96 14 907 slov
Slovenčina Špeciálna pedagogika - štátnicové otázky 22.2.2008 231 012 814 59 356 2.93 39 802 slov
Slovenčina Dieťa a rozvod 13.2.2008 9 868 74 3 140 2.98 1 763 slov
Slovenčina Matka 8.2.2008 13 014 12 1 409 2.99 1 687 slov
Slovenčina Pre učiteľov - Ako si rozumieť so žiakom? 1.2.2008 11 156 19 1 536 2.98 873 slov
Slovenčina Roman Jakobson: Dva aspekty jazyka a dva typy afatických porúch 31.1.2008 7 069 8 2 466 2.98 2 192 slov
Slovenčina Motivácia 31.1.2008 23 723 201 7 452 2.98 2 819 slov
Slovenčina Mladší školský vek 14.1.2008 15 666 51 7 226 2.99 2 004 slov
Slovenčina Reflexia na svoj vlastný učebný štýl 9.1.2008 19 621 37 4 135 2.98 3 389 slov
 
 
späť späť   3  |  4  |  5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  10  |  11    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.