referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Zoznam tematických oblastí pre podávanie nových projektov v r. 2005 27.7.2007 4 520 10 738 2.97 590 slov
Slovenčina Demokracia, morálka, právo a mladá generácia 26.7.2007 25 126 109 4 751 2.98 2 880 slov
Slovenčina Medzikultúrna komunikácia 13.7.2007 20 570 125 9 546 2.98 4 330 slov
Slovenčina Rozdiely v mužskej a ženskej komunikácii SOŠ 11.7.2007 8 518 60 7 268 2.98 1 425 slov
Slovenčina Vývin učiteľského vzdelávania na Slovensku 10.7.2007 7 968 27 3 943 2.98 1 547 slov
Maďarčina A kommunikáció szerepe az irodalomban, Henry James: A csavar fordul egyet 31.5.2007 10 198 7 4 705 2.97 2 077 slov
Maďarčina Apáczai Csere János és Jan Ámos Komenský iskolaújító tevékenysége 31.5.2007 11 154 10 2 298 2.99 2 455 slov
Slovenčina Edelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežou SOŠ 24.5.2007 5 739 3 1 390 2.98 1 583 slov
Slovenčina Školská integrácia 14.2.2007 36 692 267 12 176 2.96 2 251 slov
Slovenčina Hráčska závislosť 14.2.2007 16 837 208 15 012 2.99 2 012 slov
Slovenčina Poznávanie osobnosti žiaka 14.2.2007 14 291 138 7 197 2.96 1 170 slov
Slovenčina Moc školy 14.2.2007 10 348 58 2 935 2.96 1 830 slov
Slovenčina John Locke 14.2.2007 19 641 207 6 156 2.97 6 654 slov
Slovenčina Šikana 14.2.2007 24 594 252 7 674 2.96 2 268 slov
Slovenčina Voľný čas detí a mládeže 14.2.2007 28 526 346 9 671 2.95 2 758 slov
Slovenčina Globalizácia 14.2.2007 15 734 73 1 243 2.98 680 slov
Slovenčina Poruchy správania 13.2.2007 21 067 277 5 268 2.98 1 095 slov
Slovenčina Príprava na vyučovaciu hodinu 7.2.2007 14 797 124 5 833 2.98 799 slov
Slovenčina Dopravná výchova 7.2.2007 24 773 130 6 314 2.93 2 740 slov
Slovenčina Deti novej doby 5.2.2007 8 673 59 1 709 2.98 994 slov
Slovenčina Ihriská 5.2.2007 4 725 17 1 370 2.99 2 587 slov
Slovenčina Ak nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy 5.2.2007 3 297 49 759 2.98 1 122 slov
Slovenčina školstvo v období reformácie INÉ 5.2.2007 9 815 88 4 298 2.97 2 476 slov
Slovenčina Edukácia dospelých - geragogika 31.1.2007 22 136 288 7 333 2.98 2 365 slov
Slovenčina Rečové ústroje 31.1.2007 14 378 24 3 266 2.95 744 slov
Slovenčina Juraj Páleš 30.1.2007 7 081 11 1 454 3.00 825 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo 29.1.2007 11 431 178 3 810 3.00 2 475 slov
Slovenčina Jan Amos Komenský 25.1.2007 17 670 132 2 223 2.96 995 slov
Slovenčina Týranie dieťaťa (seminárna práca) SOŠ 21.11.2006 32 214 360 7 327 2.97 2 703 slov
Slovenčina Štátny pedagogický ústav 10.11.2006 9 551 39 3 446 2.97 1 752 slov
Slovenčina Problémové vyučovanie 8.8.2006 42 601 287 6 721 2.98 1 252 slov
Slovenčina Interpersonálna inteligencia 20.7.2006 22 287 152 6 239 2.98 2 596 slov
Slovenčina Psychické a somatické osobitosti mentálne postihnutých 11.7.2006 45 685 389 12 605 2.96 2 765 slov
Slovenčina Posturika 23.6.2006 45 122 197 7 548 2.96 5 082 slov
Slovenčina História starostlivosti o sluchovo postihnutých 23.6.2006 22 166 119 5 036 2.97 2 702 slov
Slovenčina Plán práce triedneho učiteľa 20.6.2006 19 326 199 5 287 2.94 993 slov
Slovenčina Prvé slovenské gymnázia: Gymnázium v Martine 5.6.2006 21 218 101 4 232 3.00 1 348 slov
Slovenčina Predmet a obsah skúmania špeciálnej pedagogiky 5.6.2006 16 496 258 1 484 2.95 1 124 slov
Slovenčina Miesto a úlohy sebavýchovy vo vývoji osobnosti 30.5.2006 36 563 350 7 881 2.94 4 168 slov
Slovenčina Druhy komunikácie 27.4.2006 90 304 767 14 313 2.96 2 915 slov
Slovenčina Motivačné metódy 24.4.2006 31 801 405 3 949 2.97 1 258 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese 24.4.2006 15 548 306 3 633 2.98 2 571 slov
Slovenčina Technológia vzdelávania 21.4.2006 29 994 377 4 285 2.97 3 074 slov
Slovenčina Graffiti GYM 18.4.2006 16 224 220 3 262 2.94 2 872 slov
Slovenčina Predstava a realita výchovy 11.4.2006 8 973 89 818 2.96 876 slov
Slovenčina Pedagogika 29.3.2006 44 625 427 4 133 2.97 460 slov
Slovenčina Vývinová psychológia a dospievanie 7.3.2006 25 320 462 5 150 2.97 1 471 slov
Slovenčina Vývinová psychológia v podmienkach rodiny 7.3.2006 23 856 443 4 934 2.92 1 125 slov
Slovenčina Telesná výchova predškolského veku 6.3.2006 65 948 509 23 118 2.96 2 334 slov
Slovenčina Hluchota 23.2.2006 23 242 78 3 702 3.00 2 196 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.