referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Pondelok, 19. apríla 2021
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Pedagogická komunikácia - základné princípy, formy, stratégie 8.10.2007 48 463 314 13 836 2.96 3 058 slov
Slovenčina Autonómia učiaceho sa v kontextecudyojazyčnej výučby 21.7.2008 10 219 16 1 927 2.99 2 297 slov
Slovenčina Metóda dotazníka v edukačnom výskume 6.9.2005 40 959 226 6 980 2.96 1 700 slov
Slovenčina Paralympiada 12.5.2005 9 539 47 2 897 2.93 1 524 slov
Slovenčina Slávni ľudia v školských laviciach INÉ 6.2.2014 18 592 169 1 685 2.90 2 709 slov
Slovenčina Základné pojmy v didaktike SOŠ 7.3.2004 69 123 763 13 480 2.96 1 998 slov
Slovenčina Sociálna udalosť a intervencia 18.1.2010 16 286 16 2 429 2.99 197 slov
Slovenčina Vyučovanie ako výchovno-vzdelávací proces SOŠ 11.11.2002 29 298 241 6 759 2.96 1 067 slov
Slovenčina Význam štúdia pedagogiky z osobného a profesijného hľadiska SOŠ 21.3.2004 19 329 187 3 539 2.94 1 532 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo 14.4.2010 37 615 124 9 350 2.97 5 123 slov
Slovenčina Alkoholizmus SOŠ 28.12.2002 93 771 875 13 251 2.93 2 471 slov
Slovenčina Gamblerstvo-patologické hráčstvo 20.11.2009 15 718 61 4 517 2.97 1 285 slov
Slovenčina Pracovno-technické záujmové činnosti 22.10.2009 5 297 4 800 2.99 142 slov
Slovenčina Kompetencie sociálneho pedagóga 12.3.2009 19 230 77 2 813 2.98 868 slov
Slovenčina Základy pedagogickej axiológie 13.12.2007 5 919 14 1 257 3.01 1 372 slov
Slovenčina Globalizácia 14.2.2007 15 734 73 1 243 2.98 680 slov
Slovenčina Psychické a somatické osobitosti mentálne postihnutých 11.7.2006 45 685 389 12 605 2.96 2 765 slov
Slovenčina Parodická rozprávka v didaktickej komunikácii 27.6.2005 15 952 37 3 178 3.00 702 slov
Slovenčina Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených 21.7.2011 4 217 7 646 2.95 408 slov
Slovenčina Rodina 7.12.2009 24 210 58 2 698 2.98 730 slov
Slovenčina Dejatelia špeciálnej pedagogiky (Gano Rehus Predmerský) SOŠ 29.5.2002 22 909 141 2 317 2.93 1 043 slov
Slovenčina Autizmus 30.10.2009 10 858 9 1 619 2.92 692 slov
Slovenčina Experimentálne metódy v pedagogickej psychológii 25.9.2009 7 214 8 4 013 2.97 1 106 slov
Slovenčina Pedagogika SOŠ 4.9.2008 16 869 22 2 054 2.99 585 slov
Slovenčina Práca triedneho učiteľa 23.8.2007 20 977 99 4 683 2.97 1 662 slov
Slovenčina Učiteľ a žiaci v komunikácii 17.7.2008 20 115 290 11 128 2.99 2 259 slov
Slovenčina Zásady výučby a ich charakteristika 28.10.2005 42 863 371 15 884 2.96 1 637 slov
Slovenčina Náhradná rodinná výchova 19.5.2005 151 758 1 314 20 253 2.92 3 967 slov
Slovenčina Prvé slovenské gymnázia: Gymnázium v Martine 5.6.2006 21 218 101 4 232 3.00 1 348 slov
Slovenčina Konkretizácia obsahu výchovného pôsobenia 5.12.2005 22 716 150 6 066 3.00 1 337 slov
Slovenčina Pedagogika ako veda o edukačnej realite 14.7.2005 10 234 164 916 2.97 290 slov
Slovenčina Rodinná výchova a jej vplyv na formovanie osobnosti žiaka SOŠ 17.9.2004 125 227 1 315 8 808 2.91 2 496 slov
Slovenčina Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu 21.7.2011 3 619 7 444 2.98 438 slov
Slovenčina Teórie výchovy SOŠ 21.1.2003 124 168 990 13 585 2.96 5 110 slov
Slovenčina Delikvencia mládeže 20.11.2009 20 230 36 4 619 2.98 1 054 slov
Slovenčina Prípadová konferencia 30.10.2009 12 035 4 1 007 2.96 453 slov
Slovenčina Klient v sociálnej práci 13.8.2009 11 679 40 3 131 2.98 1 684 slov
Slovenčina Etické problémy vo výchovno-vzdelávacom procese 11.3.2008 38 106 142 2 308 2.95 6 799 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo 29.1.2007 11 431 178 3 810 3.00 2 475 slov
Slovenčina Emocionálny rozvrh 23.1.2006 10 345 87 1 996 2.98 1 267 slov
Slovenčina Konflikty 11.7.2005 14 355 174 1 269 2.97 405 slov
Slovenčina Od segregácie k integrácii 26.10.2004 31 332 345 4 694 2.94 2 889 slov
Slovenčina Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek 29.7.2011 17 545 37 8 115 2.95 2 835 slov
Slovenčina Maslow: Hierarchia potrieb SOŠ 21.10.2003 52 874 352 10 837 2.91 1 858 slov
Slovenčina Sociálny problém 22.12.2009 20 493 34 1 361 2.98 476 slov
Slovenčina Neverbálna komunikácia SOŠ 26.10.2002 39 691 607 1 318 2.94 473 slov
Slovenčina Ochranná funkcia rodiny 6.11.2009 8 297 12 1 333 2.98 221 slov
Slovenčina Vývinová psychológia 25.9.2009 17 216 47 6 103 2.96 2 270 slov
Slovenčina Drogy 10.7.2009 13 307 56 8 062 3.00 2 057 slov
Slovenčina Organizačná štruktúra ZŠ 10.8.2007 5 234 19 1 360 2.98 388 slov
 
 
späť späť   4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  11  |  12    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.