referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fedor
Štvrtok, 15. apríla 2021
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Sociálna patológia 16.2.2009 18 149 48 2 139 2.97 693 slov
Slovenčina Projektové vyučovanie (didaktický problém) 3.9.2007 21 468 117 7 466 2.97 2 679 slov
Slovenčina Týranie dieťaťa (seminárna práca) SOŠ 21.11.2006 32 214 360 7 327 2.97 2 703 slov
Slovenčina Rodina ako primárna inštitúcia a jej sociálne funkcie 5.1.2006 179 042 1 806 9 024 2.98 2 323 slov
Slovenčina Druhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku 20.6.2005 18 818 27 1 554 2.96 530 slov
Slovenčina Martin Čulen SOŠ 7.5.2004 21 371 58 2 349 2.97 2 309 slov
Slovenčina Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti 21.7.2011 5 789 3 1 181 2.99 989 slov
Slovenčina Ciele predmetu prírodoveda SOŠ 19.2.2003 19 339 133 2 612 2.95 921 slov
Slovenčina Kriminalita 7.12.2009 13 595 33 1 304 2.96 320 slov
Slovenčina Cieľové skupiny Streetworku 30.10.2009 14 338 11 2 482 2.97 964 slov
Slovenčina Kontrolno - hospitačná činnosť na škole 11.6.2009 29 415 86 16 380 2.99 2 583 slov
Slovenčina Kreativita 21.4.2008 22 361 58 10 685 2.99 1 815 slov
Slovenčina Špeciálna pedagogika 11.10.2007 12 815 111 3 373 2.98 1 125 slov
Slovenčina Motivačné metódy 24.4.2006 31 801 405 3 949 2.97 1 258 slov
Slovenčina Učiteľ a vychovávateľ 22.8.2005 31 293 254 8 328 2.96 1 608 slov
Slovenčina Reč, ako psychologický proces 29.3.2005 43 239 246 6 135 2.95 1 411 slov
Slovenčina Špeciálnopedagogická diagnostika ako súčasť komplexnej diagnostiky 11.4.2012 3 475 9 1 207 2.99 884 slov
Slovenčina Neúspešnosť a neprospievanie žiakov SOŠ 1.12.2003 43 114 412 7 120 2.93 2 414 slov
Slovenčina Sociálna politika v EU 4.1.2010 13 039 45 2 237 2.99 1 588 slov
Slovenčina Aktualizačné vyčovacie metódy - situačná, inscenačná SOŠ 10.11.2002 28 089 151 2 328 2.98 1 008 slov
Slovenčina Záškoláctvo 12.11.2009 23 967 81 5 209 2.97 1 136 slov
Slovenčina Učivo 1.10.2009 8 995 5 3 105 2.97 2 454 slov
Slovenčina Rodičovský príspevok od 1.1.2010 17.2.2010 19 877 16 2 539 2.99 2 422 slov
Slovenčina Železnica Čiernohronská SOŠ 1.12.2002 15 496 67 2 171 2.98 2 688 slov
Slovenčina Základné formy násilia na deťoch 20.11.2009 8 770 36 3 230 2.95 1 127 slov
Slovenčina Autorita a osobnosť vedúceho pracovníka 14.10.2009 9 115 27 4 896 2.96 2 155 slov
Slovenčina Nezamestnanosť ako sociálny jav 12.3.2009 13 846 82 6 268 2.94 1 517 slov
Slovenčina Korekčné cvičenia pre dyslektika 8.11.2007 11 533 26 3 182 2.94 561 slov
Slovenčina Poznávanie osobnosti žiaka 14.2.2007 14 291 138 7 197 2.96 1 170 slov
Slovenčina Mimoslovná – neverbálna sociálna komunikácia 18.4.2008 13 198 26 2 136 2.97 2 422 slov
Slovenčina Autor pre deti v didaktickej komunikácii 22.6.2005 16 508 44 4 283 2.98 1 449 slov
Slovenčina Hodnotenie žiakov SOŠ 8.6.2004 129 374 1 153 12 509 2.90 3 976 slov
Slovenčina Špeciálna výchova detí mimo vyučovania 21.7.2011 3 034 2 395 2.97 85 slov
Slovenčina Ústava SR SOŠ 11.5.2003 92 932 808 5 208 2.94 2 316 slov
Slovenčina Charakteristika trestnej činnosti detí a mládeže 7.12.2009 8 014 25 1 815 2.99 593 slov
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia 30.10.2009 16 397 19 4 634 2.96 1 010 slov
Slovenčina Hmotná núdza od 1. 9. 2009 4.9.2009 4 933 10 532 2.98 202 slov
Slovenčina Možnosti detekcie syndrómu CAN 20.5.2008 102 786 463 12 549 2.94 30 621 slov
Slovenčina Poruchy správania 30.8.2007 85 437 349 9 291 2.95 3 386 slov
Slovenčina Vývinová psychológia a dospievanie 7.3.2006 25 320 462 5 150 2.97 1 471 slov
Slovenčina Dospelé deti alkoholikov 5.10.2005 108 494 463 10 717 2.95 10 083 slov
Slovenčina Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia 9.5.2005 74 077 564 11 917 2.94 5 365 slov
Slovenčina Materská škola a legislatíva SOŠ 11.3.2004 55 922 261 20 630 2.95 2 832 slov
Slovenčina Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 7.6.2005 22 611 241 2 974 2.95 675 slov
Slovenčina Miesto pedagóga vo výchovno-vzdelávacom procese (seminárna práca) SOŠ 1.4.2004 41 833 577 5 796 2.95 1 580 slov
Slovenčina Podpora v nezamestnanosti, dávky a príspevky v hmotnej núdzi, životné minimum 2.9.2010 22 139 21 3 200 2.96 976 slov
Slovenčina Pedagogická psychológia (poznámky) SOŠ 10.1.2003 106 438 760 6 886 2.95 2 728 slov
Slovenčina Postoje rodičov k dieťaťu 20.11.2009 6 876 8 1 096 2.97 325 slov
Slovenčina Sociálny systém v Slovenskej republike v roku 2009 22.10.2009 9 652 18 1 319 3.00 1 983 slov
Slovenčina Výchova a vzdelávanie rómskej komunity 9.4.2009 20 391 69 8 362 2.95 2 326 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.