referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Sobota, 29. februára 2020
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Delikvencia 20.11.2009 13 464 34 1 542 2.99 708 slov
Slovenčina Encoutrové skupiny 30.10.2009 5 498 4 995 2.97 460 slov
Slovenčina Hranice medzi pomáhajúcim profesionálom a klientom 23.4.2009 6 747 6 2 592 2.99 1 189 slov
Slovenčina Špeciálna pedagogika - štátnicové otázky 22.2.2008 231 012 814 59 356 2.93 39 802 slov
Slovenčina Rečové ústroje 31.1.2007 14 378 24 3 266 2.95 744 slov
Slovenčina Metódy rozvoja emocionálnej (EQ) a personálnej inteligencie (SQ) 14.4.2008 8 286 23 4 662 2.95 1 371 slov
Slovenčina Pedagogická psychológia 11.7.2005 25 024 209 1 510 2.96 649 slov
Slovenčina John Dewey: životopis 26.10.2004 9 527 105 1 847 2.96 383 slov
Slovenčina Zásady a metódy logopedickej intervencie 29.7.2011 4 480 12 1 336 2.96 397 slov
Slovenčina Typológia klientov 22.12.2009 9 055 29 2 621 2.96 1 151 slov
Slovenčina Psychohygienická a emocionálna a funkcia 6.11.2009 7 276 5 1 001 2.96 195 slov
Slovenčina Princípy rodinnej politiky a ich aplikácia 4.1.2010 13 992 44 2 122 2.98 1 174 slov
Slovenčina Sociálno-pedagogická pomoc v rodine 12.11.2009 10 827 13 2 506 2.97 1 624 slov
Slovenčina Vnútorné a vonkajšie činitele efektívnosti vyučovacieho procesu 1.10.2009 7 307 18 1 635 2.95 1 171 slov
Slovenčina Metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania. 17.2.2009 82 618 146 22 667 2.96 1 488 slov
Slovenčina Demokracia, morálka, právo a mladá generácia 26.7.2007 25 126 109 4 751 2.98 2 880 slov
Slovenčina Štátny pedagogický ústav 10.11.2006 9 551 39 3 446 2.97 1 752 slov
Slovenčina Nové prístupy k učeniu žiakov 4.1.2006 14 922 152 10 596 2.96 1 253 slov
Slovenčina Hyperbola a satira v didaktickej komunikácii 20.6.2005 11 661 22 2 710 2.95 644 slov
Slovenčina Predprofesijná a profesijná príprava postihnutých 21.7.2011 5 096 6 1 051 2.96 608 slov
Slovenčina Formy pomoci 7.12.2009 6 463 5 1 235 2.97 695 slov
Slovenčina Fromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely 30.10.2009 9 171 5 3 050 2.97 659 slov
Slovenčina Zásady výchovy pre život v rodine 11.6.2009 5 561 7 1 041 2.97 977 slov
Slovenčina Rozvoj reči, myslenia a vnímania u detí v 3. - 6. roku života 18.10.2007 18 664 86 4 538 2.97 1 315 slov
Slovenčina Hluchota 23.2.2006 23 242 78 3 702 3.00 2 196 slov
Slovenčina Posunkový jazyk 24.8.2005 15 702 71 2 323 2.95 941 slov
Slovenčina Život a práca telesne postihnutej mládeže a ich rodičov v Centre mládeže Radosť 5.4.2005 272 751 1 598 32 213 2.95 20 577 slov
Slovenčina Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied 11.4.2012 3 166 4 663 2.96 410 slov
Slovenčina Alkoholizmus 6.10.2005 154 590 849 16 016 2.93 8 353 slov
Slovenčina Dôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke. 17.2.2010 10 597 5 1 696 3.01 1 132 slov
Slovenčina Týranie detí 20.11.2009 7 709 22 1 823 2.99 858 slov
Slovenčina Ako motivovať žiaka pre prácu 14.10.2009 5 401 12 980 2.99 970 slov
Slovenčina Charakteristika, ciele a úlohy sociálnej pedagogiky 13.3.2009 12 292 52 1 410 2.96 546 slov
Slovenčina Hodnotenie dňa v škôlke - Kompetencie učiteľa a žiaka. 5.11.2007 26 252 98 18 675 2.99 1 690 slov
Slovenčina Hráčska závislosť 14.2.2007 16 837 208 15 012 2.99 2 012 slov
Slovenčina Učebnica 18.4.2008 10 350 28 1 177 2.97 937 slov
Slovenčina Špecifické aspekty didaktiky cirkevných škôl 21.6.2005 41 729 181 4 796 2.95 9 157 slov
Slovenčina Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova 21.7.2011 3 900 4 435 2.98 111 slov
Slovenčina Trestná činnosť detí a mládeže 7.12.2009 11 553 75 2 905 2.98 889 slov
Slovenčina Pegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou 30.10.2009 3 376 11 851 2.98 219 slov
Slovenčina Didaktické princípy, zásady uplatňované v telesnej výchove 30.4.2008 10 971 25 1 505 2.99 633 slov
Slovenčina Učiteľ vo vyučovaní, vplyv osobnosti učiteľa na edukačný proces v škole 31.8.2007 18 767 158 7 370 2.98 2 318 slov
Slovenčina Telesná výchova predškolského veku 6.3.2006 65 948 509 23 118 2.96 2 334 slov
Slovenčina Hra ako významný výchovný prostriedok 17.8.2007 78 411 345 30 682 2.95 4 523 slov
Slovenčina Syndróm CAN 15.7.2008 67 597 247 7 805 2.93 4 703 slov
Slovenčina Druhy učenia 29.4.2008 41 248 69 14 409 2.99 1 299 slov
Slovenčina Profesionálna náhradná výchova v rodine 29.7.2008 18 856 123 4 223 2.94 2 211 slov
Slovenčina Študent a sociálne poistenia 24.8.2010 12 885 19 3 186 2.99 957 slov
Slovenčina Rola rodičov 20.11.2009 10 037 24 1 349 2.97 408 slov
Slovenčina Záujmová činnosť v škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 22.10.2009 7 034 13 1 247 2.98 676 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.