referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Streda, 26. februára 2020
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Rómska minorita na Slovensku 9.4.2009 13 603 52 3 198 2.99 1 564 slov
Slovenčina Dopravná výchova 7.2.2007 24 773 130 6 314 2.93 2 740 slov
Slovenčina Rečové poruchy 19.1.2006 52 531 322 15 043 2.96 1 692 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 1.7.2005 35 221 56 5 210 2.95 1 867 slov
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých 21.7.2011 4 922 5 1 709 2.97 714 slov
Slovenčina Pomoc a pomáhanie 22.12.2009 6 766 11 1 323 2.98 733 slov
Slovenčina Funkcie rodiny 6.11.2009 25 115 46 7 156 3.00 598 slov
Slovenčina Pedagogicko-psychologické zásady výchovného pôsobenia 25.9.2009 12 124 15 2 940 2.98 2 011 slov
Slovenčina Školský systém v Thajsku 30.10.2008 6 581 35 1 653 2.99 1 861 slov
Slovenčina Problémy v rodine podnikateľa 12.11.2009 8 482 12 1 623 2.99 747 slov
Slovenčina Inteligencia vo vzťahu k tvorivosti 1.10.2009 6 614 16 2 190 2.98 1 346 slov
Slovenčina Celoživotné vzdelávanie 16.4.2009 20 345 87 1 939 2.92 1 027 slov
Maďarčina A kommunikáció szerepe az irodalomban, Henry James: A csavar fordul egyet 31.5.2007 10 198 7 4 705 2.97 2 077 slov
Slovenčina Alkoholizmus – problém súčasnej doby 5.3.2008 181 479 591 29 676 2.96 14 907 slov
Slovenčina Škola dokorán 24.4.2008 15 340 43 6 365 3.02 2 372 slov
Slovenčina Príprava na vyučovaciu hodiny slovenského jazyka a literatúry 22.6.2005 18 815 122 2 429 2.93 388 slov
Slovenčina Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike 21.7.2011 3 034 3 1 104 2.99 1 074 slov
Slovenčina Zdravotné a sociálne odovdy 20.11.2009 6 782 14 4 299 2.99 770 slov
Slovenčina Sociálna práca so spoločnosťou 30.10.2009 14 024 19 2 900 2.98 802 slov
Slovenčina Obsah výchovy vo voľnom čase 24.7.2009 6 010 17 1 031 2.96 473 slov
Slovenčina Teoretické východiská Technológie vzdelávania 7.4.2008 7 556 58 4 001 2.97 4 213 slov
Slovenčina Pokojné hry - námety 14.4.2008 28 152 59 6 779 2.98 1 558 slov
Slovenčina Zajakavosť 14.10.2005 21 729 99 5 126 2.98 1 424 slov
Slovenčina Možnosti koordinátora protidrogovej prevencie v intenciách edukačného procesu 25.1.2005 49 678 187 9 807 2.95 4 205 slov
Slovenčina Špeciálnopedagogické poradenstvo 29.7.2011 7 341 11 579 3.00 254 slov
Slovenčina Sociálna sieť 22.12.2009 18 287 28 1 182 2.96 310 slov
Slovenčina Vzdelávanie 18.1.2010 14 480 24 1 839 3.00 396 slov
Slovenčina Manipulácia a výchova 12.11.2009 6 830 12 1 609 2.98 657 slov
Slovenčina Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 7.10.2009 4 912 2 716 3.02 880 slov
Slovenčina Tabakizmus ako sociálny jav 13.3.2009 11 497 21 3 305 2.97 1 305 slov
Slovenčina Učenie 18.12.2007 19 023 49 2 015 2.97 863 slov
Slovenčina Dištančné vzdelávanie 12.1.2006 27 680 324 2 732 2.98 1 433 slov
Slovenčina Detská literárna postava v didaktickej komunikácii 20.6.2005 17 887 47 10 021 2.96 886 slov
Slovenčina Depistáž a dispenzarizácia postihnutých 21.7.2011 5 428 2 476 2.99 93 slov
Slovenčina Atmosféra v rodine 7.12.2009 4 479 14 622 2.97 200 slov
Slovenčina Rezidenciálna starostlivosť 30.10.2009 11 404 5 1 037 2.98 367 slov
Slovenčina Historický pohľad na vysoké školy 19.6.2009 13 440 10 5 662 2.98 1 807 slov
Slovenčina Ciele, obsah a procesuálna stránka počiatočnej edukácie 21.4.2008 50 412 129 13 047 2.97 3 107 slov
Slovenčina Príprava na tvorivé vyučovanie 8.10.2007 14 202 66 10 303 2.99 2 008 slov
Slovenčina História starostlivosti o sluchovo postihnutých 23.6.2006 22 166 119 5 036 2.97 2 702 slov
Slovenčina Nedoslýchavosť a vývin reči 22.8.2005 24 188 96 5 897 2.96 1 766 slov
Slovenčina Technológia vzdelávania 21.4.2006 29 994 377 4 285 2.97 3 074 slov
Slovenčina Alkoholizmus 26.10.2005 99 117 702 15 459 2.94 1 735 slov
Slovenčina Teória sociálnej práce 17.5.2005 84 965 750 16 753 2.94 2 420 slov
Slovenčina Moderná výchova detí 21 storočia 14.4.2010 8 952 14 1 052 2.98 342 slov
Slovenčina Závislosť na alkohole - alkoholizmus 20.11.2009 26 544 65 11 875 2.96 1 683 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania zameraná na telovýchovnú činnosť 22.10.2009 4 352 8 1 434 2.99 701 slov
Slovenčina Metódy, techniky a vedecké výskumy v pedagogike rodinného života 12.3.2009 6 201 10 6 486 3.03 693 slov
Slovenčina Šikana 14.2.2007 24 594 252 7 674 2.96 2 268 slov
Slovenčina FEPEDA Európska federácia rodičov sluchovo postihnutých detí 16.4.2008 11 040 12 1 747 3.01 4 987 slov
 
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  9  |  10    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.