referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Piatok, 21. februára 2020
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Osobnosť špeciálneho pedagóga 21.7.2011 5 493 3 1 566 2.97 450 slov
Slovenčina Akceptácia dieťaťa 7.12.2009 7 737 16 3 179 2.96 1 460 slov
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých 30.10.2009 8 872 13 1 266 2.97 207 slov
Slovenčina Príspevok na rozbehnutie živnosti I. 25.9.2009 26 394 41 10 925 2.95 1 625 slov
Slovenčina Dramatická výchova - Cestujeme do rozprávkovej krajiny 17.7.2008 10 296 59 968 2.98 826 slov
Slovenčina Korunovačné slávnosti 27.11.2008 4 403 6 2 558 2.95 1 615 slov
Slovenčina Jan Amos Komenský 14.8.2007 13 448 107 3 687 2.99 1 483 slov
Slovenčina Miesto a úlohy sebavýchovy vo vývoji osobnosti 30.5.2006 36 563 350 7 881 2.94 4 168 slov
Slovenčina Výchova a jej význam 30.11.2005 11 430 211 923 2.96 580 slov
Slovenčina Ciele výchovnej dramatiky ako formy zážitkovej výučby 21.7.2005 21 056 74 2 452 2.98 318 slov
Slovenčina Metódy v psychológii 20.10.2010 20 241 74 3 989 2.97 3 278 slov
Slovenčina Voľný čas a funkcie voľného času 20.11.2009 32 498 57 5 107 2.99 714 slov
Slovenčina Techniky a metódy používané pri práci so skupinou 30.10.2009 9 254 12 1 806 2.98 509 slov
Slovenčina Využívanie vlastnej osobnosti v sociálnej práci 23.4.2009 14 602 39 6 507 2.99 1 402 slov
Slovenčina Dieťa a rozvod 13.2.2008 9 868 74 3 140 2.98 1 763 slov
Slovenčina Jan Amos Komenský 25.1.2007 17 670 132 2 223 2.96 995 slov
Slovenčina Interpersonálna inteligencia 20.7.2006 22 287 152 6 239 2.98 2 596 slov
Slovenčina Ján Ámos Komenský 11.7.2005 23 350 54 1 683 2.96 144 slov
Slovenčina Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí, školská klíma 25.1.2005 39 163 769 5 436 2.96 1 827 slov
Slovenčina Pedagogika nadaných a talentovaných 21.7.2011 4 819 3 1 323 3.00 676 slov
Slovenčina Sociálny klient 22.12.2009 7 426 22 824 2.97 588 slov
Slovenčina Výchovná funkcia rodiny 6.11.2009 8 866 15 1 261 2.99 362 slov
Slovenčina Základné problémy vývinovej psychológie 25.9.2009 9 006 11 2 634 2.98 2 697 slov
Slovenčina Politika soc. zabezpečenia v starobe 4.1.2010 9 626 22 1 873 2.97 1 191 slov
Slovenčina Peňažný príspevok na opatrovanie 12.11.2009 19 920 7 6 199 2.98 1 911 slov
Slovenčina Psychológia vyučovania 1.10.2009 4 775 9 1 446 2.95 618 slov
Slovenčina Dotácia na stravu, školské pomôcky, motivačný príspevok a náhradné výživné 30.1.2009 10 180 19 3 482 2.97 2 080 slov
Slovenčina Medzikultúrna komunikácia 13.7.2007 20 570 125 9 546 2.98 4 330 slov
Slovenčina Roman Jakobson: Dva aspekty jazyka a dva typy afatických porúch 31.1.2008 7 069 8 2 466 2.98 2 192 slov
Slovenčina Výchova a vzdelávanie v starovekom Grécku 22.4.2008 12 882 47 4 844 2.99 2 120 slov
Slovenčina Nácvik spisovnej výslovnosti a kultivovanie ústneho prejavu žiaka 20.6.2005 13 650 36 4 725 2.95 443 slov
Slovenčina Integrácia a segregácia postihnutých 21.7.2011 8 170 9 2 011 2.98 438 slov
Slovenčina Šikanovanie detí 7.12.2009 14 278 55 3 850 2.97 1 574 slov
Slovenčina História terénnej sociálnej práce 30.10.2009 10 761 12 1 088 2.96 539 slov
Slovenčina Proces výchovy pre život v rodine 11.6.2009 3 381 9 369 2.97 369 slov
Slovenčina Funkcia medzipredmetových vzťahov 11.4.2008 34 610 137 6 431 2.97 4 953 slov
Slovenčina Kriminalita detí a mládeže 23.10.2007 110 960 755 14 070 2.94 3 010 slov
Slovenčina Druhy komunikácie 27.4.2006 90 304 767 14 313 2.96 2 915 slov
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých 31.1.2005 23 315 234 4 591 2.94 1 049 slov
Slovenčina Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika 11.4.2012 3 534 5 1 651 2.95 560 slov
Slovenčina Komunikácia vo vyučovacom procese 28.9.2005 24 273 315 2 164 2.96 699 slov
Slovenčina Pedagogické smery XX. storočia v Európe 9.5.2005 28 830 296 7 765 2.97 1 318 slov
Slovenčina Európske modely zdravotného poistenia 18.1.2010 14 674 22 8 109 2.98 1 954 slov
Slovenčina Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy 20.11.2009 14 998 28 3 052 2.94 980 slov
Slovenčina Pomoc v hmotnej núdzi od 1.9.2009 14.10.2009 8 166 17 954 2.99 877 slov
Slovenčina Pedagogická a sociálna terminológia 13.3.2009 7 104 17 1 274 2.98 791 slov
Slovenčina Školská integrácia 14.2.2007 36 692 267 12 176 2.96 2 251 slov
Slovenčina Sokrates a jeho filozofia 10.1.2006 74 131 733 9 695 2.98 1 501 slov
Slovenčina Počítače áno, ale s rozumom 21.6.2005 26 214 378 2 475 2.92 2 387 slov
Slovenčina Špeciálno-pedagogické zásady 21.7.2011 5 443 14 1 682 2.97 867 slov
 
 
späť späť   3  |  4  |  5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  10  |  11    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.