referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vincent
Štvrtok, 21. januára 2021
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Voľba partnera 7.12.2009 4 764 5 628 3.00 380 slov
Slovenčina Pedagogika telesne postihnutých 30.10.2009 8 505 22 2 829 2.96 594 slov
Slovenčina Obsah vyučovania 28.4.2008 10 043 14 2 599 2.99 1 146 slov
Slovenčina Rodina v sociálnom kontexte 1.10.2007 23 000 239 11 352 2.96 1 651 slov
Slovenčina Multikultúra a multikultúrna výchova 7.4.2008 56 213 203 11 006 2.97 5 256 slov
Slovenčina Práva dieťaťa 22.8.2007 47 372 222 13 384 2.95 1 707 slov
Slovenčina Telesné postihnutie 24.11.2005 20 054 194 2 585 2.93 659 slov
Slovenčina Waldorfská škola 27.5.2005 45 366 504 3 833 2.93 2 654 slov
Slovenčina Životné minimum od 1.7.2010 23.7.2010 28 659 24 12 697 2.98 1 487 slov
Slovenčina Voľný čas ako prevencia 20.11.2009 7 727 10 1 579 2.97 511 slov
Slovenčina Esteticko-výchovné záujmové činnosti 22.10.2009 7 824 10 1 170 2.98 426 slov
Slovenčina Rómska komunita na Slovensku 9.4.2009 19 482 73 5 071 2.96 1 273 slov
Slovenčina Pedagogika 18.12.2007 16 316 93 2 836 2.98 2 505 slov
Slovenčina Príprava na vyučovaciu hodinu 7.2.2007 14 797 124 5 833 2.98 799 slov
Slovenčina Sila pozitívneho myslenia 19.1.2006 8 696 73 1 461 2.94 1 117 slov
Slovenčina Kultivovanie ústneho prejavu žiaka 1.7.2005 11 450 34 1 691 2.96 272 slov
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých 21.7.2011 5 241 4 1 424 2.95 742 slov
Slovenčina Charakteristika sociálnej pedagogiky 22.12.2009 3 524 7 755 2.97 458 slov
Slovenčina Špeciálne školské zariadenia 30.10.2009 4 737 6 966 3.01 189 slov
Slovenčina Psychologické základy výchovy 25.9.2009 7 159 14 2 770 3.02 1 679 slov
Slovenčina Faktory tvorivosti 1.10.2009 20 232 28 12 617 2.98 2 300 slov
Slovenčina Metódy činnosti sociálnej pedagogiky 31.12.2008 11 767 65 3 456 2.97 878 slov
Slovenčina Zoznam tematických oblastí pre podávanie nových projektov v r. 2005 27.7.2007 4 520 10 738 2.97 590 slov
Slovenčina Motivácia žiakov vo vyučovaní 9.7.2008 165 293 728 41 399 2.95 5 643 slov
Slovenčina Funkcie voľného času 24.4.2008 12 447 52 1 863 2.98 917 slov
Slovenčina Hudobná rozprávka 23.6.2005 6 638 21 854 2.97 417 slov
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní 21.7.2011 4 831 7 985 2.97 560 slov
Slovenčina Pracovnoprávne vzťahy a nároky na dávku v nezamestnanosti 20.11.2009 10 673 8 4 409 2.99 1 822 slov
Slovenčina Posilňovanie komunity 30.10.2009 4 458 5 860 2.97 276 slov
Slovenčina Funkcie voľného času, ciele a úlohy výchovy mimo vyučovania 13.8.2009 18 950 39 5 075 3.00 1 075 slov
Slovenčina Technické vzdelávanie na základnej škole 15.5.2008 19 392 83 5 298 2.99 3 143 slov
Slovenčina Edukácia dospelých - geragogika 31.1.2007 22 136 288 7 333 2.98 2 365 slov
Slovenčina Modely, štýly a princípy riadenia v súčasnej škole 14.4.2008 10 157 48 5 603 2.96 1 043 slov
Slovenčina Prednáška z andragogiky 1.8.2005 148 522 824 23 742 2.93 7 984 slov
Slovenčina Dotazník a jeho význam 26.1.2005 91 824 768 24 373 2.91 1 974 slov
Slovenčina Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) 29.7.2011 8 277 15 2 756 2.97 792 slov
Slovenčina Sociálna opora a podpora 22.12.2009 9 289 16 1 283 2.99 476 slov
Slovenčina Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy 12.11.2009 13 173 23 1 680 2.97 1 004 slov
Slovenčina Špeciálnopedagogická diagnostika 18.5.2012 10 826 79 3 010 2.94 4 207 slov
Slovenčina Dávka z nemocenského poistenia ošetrovné 18.1.2010 14 440 11 16 093 2.98 1 662 slov
Slovenčina Šikanovanie 12.11.2009 16 863 28 1 931 2.98 968 slov
Slovenčina Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov II 1.10.2009 11 685 23 4 451 3.00 2 611 slov
Slovenčina Problémy detí s narušenou komunikačnou schopnosťou 11.6.2009 7 428 8 4 356 2.98 4 532 slov
Slovenčina Diagnostikovanie kresby, grafomotoriky a čítania 11.10.2007 33 910 118 4 221 3.00 4 038 slov
Slovenčina Reflexia na svoj vlastný učebný štýl 9.1.2008 19 621 37 4 135 2.98 3 389 slov
Slovenčina Šikanovanie 13.1.2006 24 450 123 1 206 2.98 2 812 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 20.6.2005 15 807 36 2 122 2.96 620 slov
Slovenčina Diagnostika a prognostika postihnutých 21.7.2011 4 189 5 1 819 3.00 755 slov
Slovenčina Rodina a jej edukačný vplyv 7.12.2009 6 827 29 912 2.97 614 slov
Slovenčina Profesia terénneho sociálneho pracovníka 30.10.2009 11 009 24 4 282 2.96 630 slov
 
 
späť späť   4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  11  |  12    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.