referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Streda, 26. februára 2020
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Citovanie publikácií v teórii a v praxi 19.6.2009 16 963 10 9 435 2.96 1 760 slov
Slovenčina Diagnostika detského výtvarného prejavu 15.5.2008 6 264 45 5 800 2.97 1 297 slov
Slovenčina Autizmus 9.10.2007 21 660 87 3 696 2.96 3 463 slov
Slovenčina Posturika 23.6.2006 45 122 197 7 548 2.96 5 082 slov
Slovenčina Sociálna komunikácia 19.8.2005 58 941 502 16 756 2.95 1 730 slov
Slovenčina Didaktická technológia a didaktické prostriedky 18.7.2008 17 025 78 13 905 2.96 1 320 slov
Slovenčina Sluchové defekty: Surdopédia 19.10.2005 32 997 199 5 424 2.95 1 313 slov
Slovenčina Drogová závislosť na tabaku 20.11.2009 15 813 33 5 652 2.99 2 113 slov
Slovenčina Záujmová činnosť žiakov ZŠ 22.10.2009 16 914 32 10 633 2.97 1 537 slov
Slovenčina Kompenzácie a kompenzačné príspevky na Slovensku 12.3.2009 10 783 16 2 005 2.99 1 139 slov
Slovenčina John Locke 14.2.2007 19 641 207 6 156 2.97 6 654 slov
Slovenčina Dejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C. 16.4.2008 4 153 2 744 2.98 1 227 slov
Slovenčina Rozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení 27.6.2005 29 614 93 4 125 2.97 626 slov
Slovenčina Postihnuté deti a ich rodinná výchova 21.7.2011 3 788 10 513 2.99 182 slov
Slovenčina Rodina s postihnutým dieťaťom 7.12.2009 9 890 45 5 042 2.97 1 789 slov
Slovenčina Dejiny Špeciálnej pedagogiky – stručný prehľad 30.10.2009 21 268 21 3 286 2.97 740 slov
Slovenčina Vzdelávací poukaz 25.9.2009 6 327 8 1 572 2.97 647 slov
Slovenčina Problémy výchovy 9.7.2008 13 661 55 1 242 2.97 1 205 slov
Slovenčina Školské kluby detí 28.8.2007 40 495 131 5 467 2.94 1 591 slov
Slovenčina Mentálne postihnutie 19.3.2009 21 144 50 4 732 2.97 1 312 slov
Slovenčina Systém vzdelávania a zdravotníctva v USA 14.8.2007 7 502 32 1 421 3.00 2 462 slov
Slovenčina Únava a preťaženie 29.4.2008 16 858 52 6 405 2.98 2 228 slov
Slovenčina Tematické východiská výchovnej dramatiky ako formy zážitkového vyučovania 17.8.2005 11 962 40 2 144 2.98 347 slov
Slovenčina Rodičovská dovolenka 13.10.2010 15 168 12 3 068 2.97 1 361 slov
Slovenčina Rola matky 20.11.2009 12 509 31 2 443 2.99 1 233 slov
Slovenčina Etapy práce so skupinou 30.10.2009 11 743 6 1 289 2.95 541 slov
Slovenčina Nezamestnanosť a vzdelávacie programy 23.4.2009 13 436 44 2 383 2.96 2 330 slov
Slovenčina Deti novej doby 5.2.2007 8 673 59 1 709 2.98 994 slov
Slovenčina Emocionálna inteligencia 23.1.2006 35 871 291 3 545 2.97 1 149 slov
Slovenčina K projektom na vyučovacie hodiny 6.7.2005 18 778 15 1 244 2.97 152 slov
Čeština Srovnání školských systémů Polska a Maďarska 25.1.2005 21 307 173 2 291 2.97 4 458 slov
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých 21.7.2011 5 043 4 1 118 2.94 330 slov
Slovenčina Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka 22.12.2009 16 513 34 2 230 2.97 912 slov
Slovenčina Ekonomická funkcia rodiny 6.11.2009 9 305 9 1 172 2.93 283 slov
Slovenčina Daňový bonus a prídavok na dieťa 24.9.2009 11 463 6 14 981 2.97 1 803 slov
Slovenčina Rodina na Slovensku a v Európskej únii 12.11.2009 13 440 29 2 974 2.97 859 slov
Slovenčina Tvorivý učiteľ 1.10.2009 7 509 11 1 284 2.97 678 slov
Slovenčina Štátne sociálne dávky k 1.1.2009 26.1.2009 16 901 21 1 484 2.94 2 875 slov
Slovenčina Matka 8.2.2008 13 014 12 1 409 2.99 1 687 slov
Slovenčina Problémové vyučovanie 8.8.2006 42 601 287 6 721 2.98 1 252 slov
Slovenčina Skloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi 20.7.2005 12 083 32 2 789 2.96 435 slov
Slovenčina Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém 21.7.2011 10 738 6 1 911 2.98 540 slov
Slovenčina Nízkoprahové kluby pre deti a mládež 7.12.2009 8 377 7 1 897 2.98 546 slov
Slovenčina Fázy terénnej sociálnej práce 30.10.2009 10 440 6 1 752 2.99 663 slov
Slovenčina Sociálnopedagogická pomoc v rodine - Homebuilders 23.7.2009 7 315 6 1 026 2.96 1 133 slov
Slovenčina Obsah vzdelánia 10.4.2008 33 770 94 13 568 2.96 4 434 slov
Slovenčina Všeobecná pedagogika 23.10.2007 43 052 271 16 441 3.02 3 350 slov
Slovenčina Rozvíjanie matematických predstáv v materskej škole 14.4.2008 43 395 92 17 726 2.96 1 661 slov
Slovenčina Efektivita čítania v 1. ročníku 25.1.2005 12 764 72 2 659 2.93 917 slov
Slovenčina Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov 7.2.2012 2 965 4 1 979 2.96 2 197 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.