referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina školstvo v období reformácie INÉ 5.2.2007 9 815 88 4 298 2.97 2 476 slov
Slovenčina Etika INÉ 24.10.2007 79 208 278 11 290 2.97 2 484 slov
Slovenčina Slovenský posunkový jazyk INÉ 12.1.2010 4 994 22 1 531 2.96 4 651 slov
Slovenčina Starostlivosť o telesne postihnutých INÉ 2.11.2007 19 121 83 3 453 2.97 1 133 slov
Slovenčina Slávni ľudia v školských laviciach INÉ 6.2.2014 18 592 169 1 685 2.90 2 709 slov
Slovenčina Slávni ľudia v školských laviciach INÉ 13.7.2012 4 450 4 1 350 2.96 2 710 slov
Slovenčina Hráčska závislosť 14.2.2007 16 837 208 15 012 2.99 2 012 slov
Slovenčina Učebnica 18.4.2008 10 350 28 1 177 2.97 937 slov
Slovenčina Špecifické aspekty didaktiky cirkevných škôl 21.6.2005 41 729 181 4 796 2.95 9 157 slov
Slovenčina Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova 21.7.2011 3 900 4 435 2.98 111 slov
Slovenčina Trestná činnosť detí a mládeže 7.12.2009 11 553 75 2 905 2.98 889 slov
Slovenčina Pegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou 30.10.2009 3 376 11 851 2.98 219 slov
Slovenčina Didaktické princípy, zásady uplatňované v telesnej výchove 30.4.2008 10 971 25 1 505 2.99 633 slov
Slovenčina Učiteľ vo vyučovaní, vplyv osobnosti učiteľa na edukačný proces v škole 31.8.2007 18 767 158 7 370 2.98 2 318 slov
Slovenčina Telesná výchova predškolského veku 6.3.2006 65 948 509 23 118 2.96 2 334 slov
Slovenčina Alkoholizmus 6.10.2005 154 590 849 16 016 2.93 8 353 slov
Slovenčina Dôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke. 17.2.2010 10 597 5 1 696 3.01 1 132 slov
Slovenčina Týranie detí 20.11.2009 7 709 22 1 823 2.99 858 slov
Slovenčina Ako motivovať žiaka pre prácu 14.10.2009 5 401 12 980 2.99 970 slov
Slovenčina Charakteristika, ciele a úlohy sociálnej pedagogiky 13.3.2009 12 292 52 1 410 2.96 546 slov
Slovenčina Hodnotenie dňa v škôlke - Kompetencie učiteľa a žiaka. 5.11.2007 26 252 98 18 675 2.99 1 690 slov
Slovenčina Rómska minorita na Slovensku 9.4.2009 13 603 52 3 198 2.99 1 564 slov
Slovenčina Dopravná výchova 7.2.2007 24 773 130 6 314 2.93 2 740 slov
Slovenčina Rečové poruchy 19.1.2006 52 531 322 15 043 2.96 1 692 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 1.7.2005 35 221 56 5 210 2.95 1 867 slov
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých 21.7.2011 4 922 5 1 709 2.97 714 slov
Slovenčina Pomoc a pomáhanie 22.12.2009 6 766 11 1 323 2.98 733 slov
Slovenčina Funkcie rodiny 6.11.2009 25 115 46 7 156 3.00 598 slov
Slovenčina Pedagogicko-psychologické zásady výchovného pôsobenia 25.9.2009 12 124 15 2 940 2.98 2 011 slov
Slovenčina Školský systém v Thajsku 30.10.2008 6 581 35 1 653 2.99 1 861 slov
Slovenčina Hra ako významný výchovný prostriedok 17.8.2007 78 411 345 30 682 2.95 4 523 slov
Slovenčina Syndróm CAN 15.7.2008 67 597 247 7 805 2.93 4 703 slov
Slovenčina Druhy učenia 29.4.2008 41 248 69 14 409 2.99 1 299 slov
Slovenčina Profesionálna náhradná výchova v rodine 29.7.2008 18 856 123 4 223 2.94 2 211 slov
Slovenčina Študent a sociálne poistenia 24.8.2010 12 885 19 3 186 2.99 957 slov
Slovenčina Rola rodičov 20.11.2009 10 037 24 1 349 2.97 408 slov
Slovenčina Záujmová činnosť v škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 22.10.2009 7 034 13 1 247 2.98 676 slov
Slovenčina Zdravotné a sociálne odovdy 20.11.2009 6 782 14 4 299 2.99 770 slov
Slovenčina Sociálna práca so spoločnosťou 30.10.2009 14 024 19 2 900 2.98 802 slov
Slovenčina Obsah výchovy vo voľnom čase 24.7.2009 6 010 17 1 031 2.96 473 slov
Slovenčina Teoretické východiská Technológie vzdelávania 7.4.2008 7 556 58 4 001 2.97 4 213 slov
Slovenčina Pokojné hry - námety 14.4.2008 28 152 59 6 779 2.98 1 558 slov
Slovenčina Zajakavosť 14.10.2005 21 729 99 5 126 2.98 1 424 slov
Slovenčina Možnosti koordinátora protidrogovej prevencie v intenciách edukačného procesu 25.1.2005 49 678 187 9 807 2.95 4 205 slov
Slovenčina Špeciálnopedagogické poradenstvo 29.7.2011 7 341 11 579 3.00 254 slov
Slovenčina Sociálna sieť 22.12.2009 18 287 28 1 182 2.96 310 slov
Slovenčina Problémy v rodine podnikateľa 12.11.2009 8 482 12 1 623 2.99 747 slov
Slovenčina Inteligencia vo vzťahu k tvorivosti 1.10.2009 6 614 16 2 190 2.98 1 346 slov
Slovenčina Celoživotné vzdelávanie 16.4.2009 20 345 87 1 939 2.92 1 027 slov
Maďarčina A kommunikáció szerepe az irodalomban, Henry James: A csavar fordul egyet 31.5.2007 10 198 7 4 705 2.97 2 077 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.