referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Riadenie a samoriadenie v špeciálnych školách a zariadeniach 21.7.2011 3 194 1 577 2.99 384 slov
Slovenčina Dejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C. 16.4.2008 4 153 2 744 2.98 1 227 slov
Slovenčina Tematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA 27.8.2009 8 996 2 4 698 2.97 1 020 slov
Slovenčina Špeciálna výchova detí mimo vyučovania 21.7.2011 3 034 2 395 2.97 85 slov
Slovenčina Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 7.10.2009 4 912 2 716 3.02 880 slov
Slovenčina Depistáž a dispenzarizácia postihnutých 21.7.2011 5 428 2 476 2.99 93 slov
Slovenčina Edelweisspiraten - Nekonečná vojna s Hitlerovou mládežou SOŠ 24.5.2007 5 739 3 1 390 2.98 1 583 slov
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia 21.7.2011 4 455 3 959 2.96 371 slov
Slovenčina Vznik a vývoj špeciálnej pedagogiky ako vednej oblasti 21.7.2011 5 789 3 1 181 2.99 989 slov
Slovenčina Norma a normalita v špeciálnej pedagogike 21.7.2011 7 100 3 913 2.97 558 slov
Slovenčina Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach 29.7.2011 4 836 3 723 2.96 708 slov
Slovenčina Základné pojmové kategórie v špeciálnej pedagogike 21.7.2011 3 034 3 1 104 2.99 1 074 slov
Slovenčina Osobnosť špeciálneho pedagóga 21.7.2011 5 493 3 1 566 2.97 450 slov
Slovenčina Pedagogika nadaných a talentovaných 21.7.2011 4 819 3 1 323 3.00 676 slov
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých 21.7.2011 5 043 4 1 118 2.94 330 slov
Slovenčina Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov 7.2.2012 2 965 4 1 979 2.96 2 197 slov
Slovenčina Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame 21.7.2011 4 248 4 1 286 2.96 676 slov
Slovenčina Vývin a vývinové anomálie 21.7.2011 4 577 4 2 242 2.97 919 slov
Slovenčina Pracovno-technické záujmové činnosti 22.10.2009 5 297 4 800 2.99 142 slov
Slovenčina Prípadová konferencia 30.10.2009 12 035 4 1 007 2.96 453 slov
Slovenčina Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou 21.7.2011 3 672 4 2 583 2.95 714 slov
Slovenčina Slávni ľudia v školských laviciach INÉ 13.7.2012 4 450 4 1 350 2.96 2 710 slov
Slovenčina Encoutrové skupiny 30.10.2009 5 498 4 995 2.97 460 slov
Slovenčina Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied 11.4.2012 3 166 4 663 2.96 410 slov
Slovenčina Postihnuté deti a ich predškolská (inštitucionálna) výchova 21.7.2011 3 900 4 435 2.98 111 slov
Slovenčina Tematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA 27.8.2009 9 416 4 3 649 3.00 995 slov
Slovenčina Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ 18.5.2012 5 310 4 2 449 2.94 762 slov
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých 21.7.2011 5 241 4 1 424 2.95 742 slov
Slovenčina Diagnostika a prognostika postihnutých 21.7.2011 4 189 5 1 819 3.00 755 slov
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených 21.7.2011 4 772 5 2 414 2.96 556 slov
Slovenčina Agility 25.10.2007 8 489 5 946 2.97 1 449 slov
Slovenčina Učivo 1.10.2009 8 995 5 3 105 2.97 2 454 slov
Slovenčina Psychohygienická a emocionálna a funkcia 6.11.2009 7 276 5 1 001 2.96 195 slov
Slovenčina Formy pomoci 7.12.2009 6 463 5 1 235 2.97 695 slov
Slovenčina Fromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely 30.10.2009 9 171 5 3 050 2.97 659 slov
Slovenčina Dôchdkové poistenie pre matky na rodičovskej dovolenke. 17.2.2010 10 597 5 1 696 3.01 1 132 slov
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých 21.7.2011 4 922 5 1 709 2.97 714 slov
Slovenčina Rezidenciálna starostlivosť 30.10.2009 11 404 5 1 037 2.98 367 slov
Slovenčina Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika 11.4.2012 3 534 5 1 651 2.95 560 slov
Slovenčina Voľba partnera 7.12.2009 4 764 5 628 3.00 380 slov
Slovenčina Posilňovanie komunity 30.10.2009 4 458 5 860 2.97 276 slov
Slovenčina Etapy práce so skupinou 30.10.2009 11 743 6 1 289 2.95 541 slov
Slovenčina Daňový bonus a prídavok na dieťa 24.9.2009 11 463 6 14 981 2.97 1 803 slov
Slovenčina Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém 21.7.2011 10 738 6 1 911 2.98 540 slov
Slovenčina Fázy terénnej sociálnej práce 30.10.2009 10 440 6 1 752 2.99 663 slov
Slovenčina Sociálnopedagogická pomoc v rodine - Homebuilders 23.7.2009 7 315 6 1 026 2.96 1 133 slov
Slovenčina Práca s bájkou GYM 22.8.2007 5 845 6 1 833 3.00 784 slov
Slovenčina Mobilná terénna práca 30.10.2009 8 905 6 1 473 2.99 691 slov
Slovenčina Vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť žiakov 12.3.2009 10 206 6 4 475 2.97 1 276 slov
Slovenčina Zariadenia náhradnej výchovy 7.12.2009 7 362 6 1 014 2.93 156 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.