referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Senzomotorika 22.8.2005 36 615 168 13 661 2.95 2 093 slov
Slovenčina Slávni ľudia v školských laviciach INÉ 6.2.2014 18 592 169 1 685 2.90 2 709 slov
Slovenčina Násilie na školách 18.4.2008 45 741 171 5 182 2.99 5 199 slov
Čeština Srovnání školských systémů Polska a Maďarska 25.1.2005 21 307 173 2 291 2.97 4 458 slov
Slovenčina Emócie a city 23.1.2006 13 528 173 1 640 2.95 530 slov
Slovenčina Konflikty 11.7.2005 14 355 174 1 269 2.97 405 slov
Slovenčina Skupinové vyučovanie SOŠ 4.1.2003 28 417 175 5 074 2.97 1 323 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo 29.1.2007 11 431 178 3 810 3.00 2 475 slov
Slovenčina Vzdelávacie štandardy SOŠ 10.11.2002 32 769 181 7 990 2.96 707 slov
Slovenčina Špecifické aspekty didaktiky cirkevných škôl 21.6.2005 41 729 181 4 796 2.95 9 157 slov
Slovenčina Materiálne didaktické pomôcky 16.4.2009 49 178 182 4 834 2.99 1 126 slov
Slovenčina Školský systém SR 16.8.2007 59 665 186 7 866 2.89 4 023 slov
Slovenčina Význam štúdia pedagogiky z osobného a profesijného hľadiska SOŠ 21.3.2004 19 329 187 3 539 2.94 1 532 slov
Slovenčina Možnosti koordinátora protidrogovej prevencie v intenciách edukačného procesu 25.1.2005 49 678 187 9 807 2.95 4 205 slov
Slovenčina Výchovne vzdelávacia starostlivosť o mentálne postihnutých v Čechách 9.9.2005 21 998 190 4 315 2.93 815 slov
Slovenčina Telesné postihnutie 24.11.2005 20 054 194 2 585 2.93 659 slov
Slovenčina Posturika 23.6.2006 45 122 197 7 548 2.96 5 082 slov
Slovenčina Antika GYM 13.12.2005 25 482 198 2 929 2.94 1 039 slov
Čeština Přednášky základy pedagogiky SOŠ 29.7.2005 41 277 198 2 050 2.94 4 832 slov
Slovenčina Ján Amos Komenský životopis SOŠ 8.2.2004 20 682 198 1 865 2.98 436 slov
Slovenčina Sluchové defekty: Surdopédia 19.10.2005 32 997 199 5 424 2.95 1 313 slov
Slovenčina Plán práce triedneho učiteľa 20.6.2006 19 326 199 5 287 2.94 993 slov
Slovenčina Motivácia 31.1.2008 23 723 201 7 452 2.98 2 819 slov
Slovenčina Multikultúra a multikultúrna výchova 7.4.2008 56 213 203 11 006 2.97 5 256 slov
Slovenčina John Locke 14.2.2007 19 641 207 6 156 2.97 6 654 slov
Slovenčina Pravidlá správania sa v kultúrnych zariadeniach SOŠ 14.4.2005 13 225 207 1 634 2.94 751 slov
Slovenčina Pedagogika základnej školy prvého stupňa SOŠ 13.10.2002 21 169 208 2 984 2.96 2 245 slov
Slovenčina Hráčska závislosť 14.2.2007 16 837 208 15 012 2.99 2 012 slov
Slovenčina Pedagogická psychológia 11.7.2005 25 024 209 1 510 2.96 649 slov
Slovenčina Výchova a jej význam 30.11.2005 11 430 211 923 2.96 580 slov
Slovenčina Športová a turistická činnosť v detských táboroch SOŠ 30.4.2004 25 725 217 4 555 2.99 1 723 slov
Slovenčina Výchova k manželstvu a rodičovstvu SOŠ 11.5.2003 26 676 219 1 487 2.95 1 026 slov
Slovenčina Graffiti GYM 18.4.2006 16 224 220 3 262 2.94 2 872 slov
Slovenčina Ján Amos Komenský SOŠ 1.6.2004 45 444 221 2 404 2.96 153 slov
Slovenčina Práva dieťaťa 22.8.2007 47 372 222 13 384 2.95 1 707 slov
Slovenčina Kurikulum a typy kurikula SOŠ 7.11.2002 34 884 225 1 573 2.96 431 slov
Slovenčina Metóda dotazníka v edukačnom výskume 6.9.2005 40 959 226 6 980 2.96 1 700 slov
Slovenčina Ján Kollár SOŠ 11.11.2002 48 439 232 2 454 2.96 2 237 slov
Slovenčina Delikvencia - môj kamarát chuligán SOŠ 3.9.2002 19 765 232 2 055 2.98 1 220 slov
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých 31.1.2005 23 315 234 4 591 2.94 1 049 slov
Slovenčina Vzdelávací štandard TV (2. stupeň ZŠ) SOŠ 17.3.2004 66 585 235 13 305 2.95 2 968 slov
Slovenčina Sociálnoprávna ochrana detí SOŠ 25.3.2004 25 405 235 2 775 2.95 749 slov
Slovenčina Rodina v sociálnom kontexte 1.10.2007 23 000 239 11 352 2.96 1 651 slov
Slovenčina Asertivita 2.10.2007 37 688 241 5 546 2.96 1 207 slov
Slovenčina Vyučovanie ako výchovno-vzdelávací proces SOŠ 11.11.2002 29 298 241 6 759 2.96 1 067 slov
Slovenčina Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 7.6.2005 22 611 241 2 974 2.95 675 slov
Slovenčina Obsah Mravnej výchovy SOŠ 13.11.2003 19 703 241 2 460 2.98 599 slov
Slovenčina Výchova v starom Grécku SOŠ 25.11.2003 20 834 241 2 208 2.94 1 845 slov
Slovenčina Reč, ako psychologický proces 29.3.2005 43 239 246 6 135 2.95 1 411 slov
Slovenčina Syndróm CAN 15.7.2008 67 597 247 7 805 2.93 4 703 slov
 
 
späť späť   6  |  7  |  8  |  9  |  10  |   11  |  12  |  13  |  14    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.