referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Šikana 14.2.2007 24 594 252 7 674 2.96 2 268 slov
Slovenčina Učiteľ a vychovávateľ 22.8.2005 31 293 254 8 328 2.96 1 608 slov
Slovenčina Telesná a duševná hygiena žiaka SOŠ 1.5.2004 26 951 257 1 914 2.98 975 slov
Slovenčina Predmet a obsah skúmania špeciálnej pedagogiky 5.6.2006 16 496 258 1 484 2.95 1 124 slov
Slovenčina Čo robí školu humánnou? SOŠ 27.10.2003 31 943 260 1 753 2.98 3 808 slov
Slovenčina Dištančne vzdelávanie SOŠ 28.4.2004 22 803 260 3 451 2.95 1 071 slov
Slovenčina Globálna výchova SOŠ 11.1.2003 33 863 261 2 752 2.94 1 250 slov
Slovenčina Materská škola a legislatíva SOŠ 11.3.2004 55 922 261 20 630 2.95 2 832 slov
Slovenčina Pedagogika voľného času 23.8.2007 42 310 263 4 152 2.96 1 270 slov
Slovenčina Dobrý a zlý učiteľ v chápaní žiakov SOŠ 9.3.2003 20 011 264 2 771 2.97 507 slov
Slovenčina Školská integrácia 14.2.2007 36 692 267 12 176 2.96 2 251 slov
Slovenčina Všeobecná pedagogika 23.10.2007 43 052 271 16 441 3.02 3 350 slov
Slovenčina Bezpečnosť pri práci a technológia vzdelávania 8.4.2008 76 772 271 9 329 2.98 7 738 slov
Slovenčina Poruchy správania 13.2.2007 21 067 277 5 268 2.98 1 095 slov
Čeština Plánovacia činnosť učiteľa SOŠ 3.10.2004 20 628 278 8 030 2.97 694 slov
Slovenčina Etika INÉ 24.10.2007 79 208 278 11 290 2.97 2 484 slov
Slovenčina Koncepcia štátnej rodinnej politiky SOŠ 25.5.2004 20 756 280 2 209 2.93 792 slov
Slovenčina Počítačové hry a detské výučbové programy SOŠ 1.4.2004 26 241 282 2 976 2.97 797 slov
Slovenčina Didaktické testy SOŠ 7.5.2004 34 512 285 6 141 2.96 1 216 slov
Slovenčina Problémové vyučovanie 8.8.2006 42 601 287 6 721 2.98 1 252 slov
Slovenčina Edukácia dospelých - geragogika 31.1.2007 22 136 288 7 333 2.98 2 365 slov
Slovenčina Multikultúrna výchova 10.1.2006 23 532 289 3 722 2.99 713 slov
Slovenčina Učiteľ a žiaci v komunikácii 17.7.2008 20 115 290 11 128 2.99 2 259 slov
Slovenčina Emocionálna inteligencia 23.1.2006 35 871 291 3 545 2.97 1 149 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania 23.2.2006 13 512 291 3 878 2.98 1 254 slov
Slovenčina Učiteľ a vychovávateľ 26.8.2005 44 627 293 8 579 2.98 1 909 slov
Slovenčina Charakteristika pojmov: učebný plán, osnova a kurikulum SOŠ 3.1.2004 54 561 294 5 455 2.99 779 slov
Slovenčina Nové formy vzdelávania 4.1.2008 39 954 294 10 889 2.99 3 671 slov
Slovenčina Pedagogické smery XX. storočia v Európe 9.5.2005 28 830 296 7 765 2.97 1 318 slov
Slovenčina Reformné pedagogické hnutie (SOČ) SOŠ 21.10.2003 42 779 297 5 006 2.99 3 615 slov
Čeština Alternatívne školy SOŠ 13.7.2003 28 584 297 1 313 3.00 1 855 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese 24.4.2006 15 548 306 3 633 2.98 2 571 slov
Slovenčina Pedagogická komunikácia - základné princípy, formy, stratégie 8.10.2007 48 463 314 13 836 2.96 3 058 slov
Slovenčina Štruktúra pedagogických vied 14.7.2005 36 215 315 1 791 2.99 325 slov
Slovenčina Komunikácia vo vyučovacom procese 28.9.2005 24 273 315 2 164 2.96 699 slov
Slovenčina Činiteľe a podmienky učenia SOŠ 8.6.2004 22 732 317 2 428 2.94 465 slov
Slovenčina Rečové poruchy 19.1.2006 52 531 322 15 043 2.96 1 692 slov
Slovenčina Dištančné vzdelávanie 12.1.2006 27 680 324 2 732 2.98 1 433 slov
Slovenčina Didaktika SOŠ 6.6.2002 35 922 326 1 777 2.96 1 979 slov
Slovenčina Ján Amos Komenský životopis SOŠ 5.12.2002 25 215 335 1 514 2.96 797 slov
Slovenčina Psychológia vyučovania SOŠ 14.5.2004 25 428 338 2 004 2.93 628 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania vo výchovnovzdelávacom systéme SOŠ 29.5.2002 30 917 339 2 956 2.98 1 781 slov
Slovenčina Náhradná výchova detí a mládeže SOŠ 25.3.2004 28 588 342 2 615 2.97 1 059 slov
Slovenčina Od segregácie k integrácii 26.10.2004 31 332 345 4 694 2.94 2 889 slov
Slovenčina Hra ako významný výchovný prostriedok 17.8.2007 78 411 345 30 682 2.95 4 523 slov
Slovenčina Voľný čas detí a mládeže 14.2.2007 28 526 346 9 671 2.95 2 758 slov
Slovenčina Poruchy správania 30.8.2007 85 437 349 9 291 2.95 3 386 slov
Slovenčina Miesto a úlohy sebavýchovy vo vývoji osobnosti 30.5.2006 36 563 350 7 881 2.94 4 168 slov
Slovenčina Maslow: Hierarchia potrieb SOŠ 21.10.2003 52 874 352 10 837 2.91 1 858 slov
Slovenčina Didaktika písania (vypracované otázky pre učiteľa I. stupňa) SOŠ 20.3.2004 73 256 352 18 862 2.97 4 946 slov
 
 
späť späť   6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |   12  |  13  |  14    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.