referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 17.8.2005 43 938 353 4 840 2.91 689 slov
Slovenčina Tvorba didaktických testov SOŠ 22.12.2002 62 992 358 5 990 2.94 7 126 slov
Slovenčina Týranie dieťaťa (seminárna práca) SOŠ 21.11.2006 32 214 360 7 327 2.97 2 703 slov
Slovenčina Charakteristika základných pedagogických pojmov SOŠ 1.12.2003 38 267 362 4 711 2.95 1 631 slov
Slovenčina Zásady výučby a ich charakteristika 28.10.2005 42 863 371 15 884 2.96 1 637 slov
Slovenčina Komunikácia sluchovo postihnutých 4.1.2005 34 690 376 8 182 2.95 1 688 slov
Slovenčina Technológia vzdelávania 21.4.2006 29 994 377 4 285 2.97 3 074 slov
Slovenčina Počítače áno, ale s rozumom 21.6.2005 26 214 378 2 475 2.92 2 387 slov
Slovenčina Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v základných a stredných školách SOŠ 3.10.2003 38 300 381 2 808 2.98 2 486 slov
Slovenčina Ján Amos Komenský životopis SOŠ 22.3.2004 32 032 388 3 177 2.96 925 slov
Slovenčina Psychické a somatické osobitosti mentálne postihnutých 11.7.2006 45 685 389 12 605 2.96 2 765 slov
Slovenčina Ján Ámos Komenský životopis SOŠ 14.10.2003 59 177 399 3 329 2.94 1 144 slov
Slovenčina Didaktika slovenského jazyka a slohu (vypracované otázky pre učiteľa I. stupňa) SOŠ 20.3.2004 106 239 400 13 565 2.95 6 006 slov
Slovenčina Motivačné metódy 24.4.2006 31 801 405 3 949 2.97 1 258 slov
Slovenčina Projektové vyučovanie 19.1.2006 52 691 408 9 478 2.95 1 765 slov
Slovenčina Neúspešnosť a neprospievanie žiakov SOŠ 1.12.2003 43 114 412 7 120 2.93 2 414 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo: Vzdelávanie Rómov 13.5.2005 39 676 415 5 168 2.94 1 598 slov
Čeština Ján Amos Komenský životopis SOŠ 3.12.2003 45 322 422 3 369 2.94 1 109 slov
Slovenčina Rodinné právo (poznámky) SOŠ 22.1.2003 69 815 422 12 445 2.93 2 740 slov
Slovenčina Pedagogika 29.3.2006 44 625 427 4 133 2.97 460 slov
Slovenčina Prínos J. A. Komenského v oblasti metód výchovy SOŠ 19.6.2002 35 400 428 1 348 2.95 2 449 slov
Slovenčina Vývinová psychológia v podmienkach rodiny 7.3.2006 23 856 443 4 934 2.92 1 125 slov
Slovenčina Pedagogika a výchova SOŠ 10.1.2002 30 247 450 1 798 2.97 577 slov
Slovenčina Výchova k manželstvu a rodičovstvu SOŠ 5.1.2004 35 123 458 2 399 2.99 1 263 slov
Slovenčina Podmienky efektívneho učenia (SOČ) SOŠ 3.2.2004 39 970 459 3 547 2.94 2 159 slov
Slovenčina Vývinová psychológia a dospievanie 7.3.2006 25 320 462 5 150 2.97 1 471 slov
Slovenčina Možnosti detekcie syndrómu CAN 20.5.2008 102 786 463 12 549 2.94 30 621 slov
Slovenčina Dospelé deti alkoholikov 5.10.2005 108 494 463 10 717 2.95 10 083 slov
Slovenčina Školský systém USA SOŠ 8.5.2004 45 460 488 1 407 2.96 1 711 slov
Slovenčina Jan Amos Komenský: Veľká Didaktika 19.4.2005 50 070 492 3 154 2.94 947 slov
Slovenčina Autizmus SOŠ 21.10.2003 58 528 499 6 942 2.93 1 753 slov
Slovenčina Sociálna komunikácia 19.8.2005 58 941 502 16 756 2.95 1 730 slov
Slovenčina Waldorfská škola 27.5.2005 45 366 504 3 833 2.93 2 654 slov
Slovenčina Telesná výchova predškolského veku 6.3.2006 65 948 509 23 118 2.96 2 334 slov
Slovenčina Pedagogika 2.11.2007 178 591 512 33 789 2.97 18 212 slov
Slovenčina Pedagogický výskum 19.1.2006 69 171 559 21 485 2.95 2 040 slov
Slovenčina Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia 9.5.2005 74 077 564 11 917 2.94 5 365 slov
Slovenčina Miesto pedagóga vo výchovno-vzdelávacom procese (seminárna práca) SOŠ 1.4.2004 41 833 577 5 796 2.95 1 580 slov
Slovenčina Alkoholizmus – problém súčasnej doby 5.3.2008 181 479 591 29 676 2.96 14 907 slov
Slovenčina Neverbálna komunikácia SOŠ 26.10.2002 39 691 607 1 318 2.94 473 slov
Slovenčina Návykové látky 20.9.2004 57 847 610 7 108 2.98 1 817 slov
Slovenčina Výchova hrou 19.5.2005 74 833 616 8 851 2.97 3 160 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania SOŠ 19.6.2002 54 241 628 4 492 2.97 2 407 slov
Slovenčina Výchovný proces, jeho zameranie a etapy SOŠ 3.3.2003 58 349 632 7 611 2.99 1 860 slov
Slovenčina Pedagogická diagnostika v sociálnej práci SOŠ 22.1.2003 86 156 632 6 893 2.96 5 397 slov
Slovenčina Organizačné formy vyučovania SOŠ 24.11.2003 177 519 633 23 779 2.95 848 slov
Čeština Alternatívne školy (seminárna práca) SOŠ 29.10.2002 48 794 647 3 513 2.84 1 329 slov
Slovenčina Manželstvo: Boží dar a morálny záväzok 7.10.2005 117 889 658 8 541 2.93 10 507 slov
Slovenčina Rozvoj školstva na Slovensku SOŠ 20.3.2004 54 107 668 6 695 2.97 2 248 slov
Slovenčina Perspektívy a problémy voľného času 9.5.2005 55 938 672 6 985 2.95 3 706 slov
 
 
späť späť   6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |   13  |  14    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.