referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Streda, 28. septembra 2022
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Voľný čas ako prevencia 20.11.2009 7 727 10 1 579 2.97 511 slov
Slovenčina Esteticko-výchovné záujmové činnosti 22.10.2009 7 824 10 1 170 2.98 426 slov
Slovenčina Zoznam tematických oblastí pre podávanie nových projektov v r. 2005 27.7.2007 4 520 10 738 2.97 590 slov
Slovenčina Dávka z nemocenského poistenia ošetrovné 18.1.2010 14 440 11 16 093 2.98 1 662 slov
Slovenčina Tvorivý učiteľ 1.10.2009 7 509 11 1 284 2.97 678 slov
Slovenčina Autorita majstra odbornej výchovy 9.10.2009 7 864 11 2 703 2.99 1 776 slov
Slovenčina Juraj Páleš 30.1.2007 7 081 11 1 454 3.00 825 slov
Slovenčina Predmet pedagogickej psychológie 25.9.2009 6 943 11 1 903 2.96 910 slov
Slovenčina Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov I. 1.10.2009 5 619 11 1 339 2.98 738 slov
Slovenčina Technické vyúkové prostriedky 16.4.2009 3 525 11 466 2.98 490 slov
Slovenčina Fungovanie inštitúcie v oblasti sociálnej politiky 13.3.2009 6 489 11 1 040 2.98 772 slov
Slovenčina Cieľové skupiny Streetworku 30.10.2009 14 338 11 2 482 2.97 964 slov
Slovenčina Pegagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou 30.10.2009 3 376 11 851 2.98 219 slov
Slovenčina Pomoc a pomáhanie 22.12.2009 6 766 11 1 323 2.98 733 slov
Slovenčina Špeciálnopedagogické poradenstvo 29.7.2011 7 341 11 579 3.00 254 slov
Slovenčina Základné problémy vývinovej psychológie 25.9.2009 9 006 11 2 634 2.98 2 697 slov
Slovenčina Rodičovská dovolenka 13.10.2010 15 168 12 3 068 2.97 1 361 slov
Slovenčina Matka 8.2.2008 13 014 12 1 409 2.99 1 687 slov
Slovenčina Dôchodkový pilier 18.1.2010 11 017 12 1 714 2.98 553 slov
Slovenčina charakteristika mladistvého a maloletého delikventa 20.11.2009 7 550 12 1 870 2.97 683 slov
Slovenčina Ochranná funkcia rodiny 6.11.2009 8 297 12 1 333 2.98 221 slov
Slovenčina Problémy v rómskej rodine 12.11.2009 11 384 12 2 949 2.96 1 009 slov
Slovenčina Zásady a metódy logopedickej intervencie 29.7.2011 4 480 12 1 336 2.96 397 slov
Slovenčina Ako motivovať žiaka pre prácu 14.10.2009 5 401 12 980 2.99 970 slov
Slovenčina Problémy v rodine podnikateľa 12.11.2009 8 482 12 1 623 2.99 747 slov
Slovenčina Manipulácia a výchova 12.11.2009 6 830 12 1 609 2.98 657 slov
Slovenčina Zimná besiedka pre mladších žiakov ZŠ 23.11.2007 4 422 12 1 949 2.97 602 slov
Slovenčina FEPEDA Európska federácia rodičov sluchovo postihnutých detí 16.4.2008 11 040 12 1 747 3.01 4 987 slov
Slovenčina Techniky a metódy používané pri práci so skupinou 30.10.2009 9 254 12 1 806 2.98 509 slov
Slovenčina História terénnej sociálnej práce 30.10.2009 10 761 12 1 088 2.96 539 slov
Slovenčina Materský príspevok 23.7.2010 22 562 13 7 110 2.97 2 200 slov
Slovenčina Vymedzenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom klientely 30.10.2009 10 553 13 1 880 2.97 642 slov
Slovenčina Testy vedomostí všeobecnej informovanosti 14.8.2007 12 269 13 4 862 2.97 1 789 slov
Slovenčina Zákonitosti psychického vývinu 25.9.2009 11 295 13 5 524 2.99 3 209 slov
Slovenčina Sociálno-pedagogická pomoc v rodine 12.11.2009 10 827 13 2 506 2.97 1 624 slov
Slovenčina Záujmová činnosť v škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 22.10.2009 7 034 13 1 247 2.98 676 slov
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých 30.10.2009 8 872 13 1 266 2.97 207 slov
Slovenčina Slovenský jazyk ako vyučovací predmet 28.4.2008 14 786 14 2 444 2.97 926 slov
Slovenčina Záujmy 16.9.2009 16 152 14 5 636 2.93 759 slov
Slovenčina Sociálna intervencia 22.12.2009 10 478 14 804 2.98 321 slov
Slovenčina Základy pedagogickej axiológie 13.12.2007 5 919 14 1 257 3.01 1 372 slov
Slovenčina Zariadenia výchovnej prevencie 7.12.2009 8 632 14 2 314 2.99 1 033 slov
Slovenčina Tematický plán predmetu Telesná výchova, 1. SOŠ SOŠ 27.8.2009 8 623 14 1 991 3.00 907 slov
Slovenčina Výpočet starobného a predčasného dôchodku 20.10.2010 39 646 14 10 884 2.95 1 738 slov
Slovenčina Zdravotné a sociálne odovdy 20.11.2009 6 782 14 4 299 2.99 770 slov
Slovenčina Atmosféra v rodine 7.12.2009 4 479 14 622 2.97 200 slov
Slovenčina Moderná výchova detí 21 storočia 14.4.2010 8 952 14 1 052 2.98 342 slov
Slovenčina Špeciálno-pedagogické zásady 21.7.2011 5 443 14 1 682 2.97 867 slov
Slovenčina Obsah vyučovania 28.4.2008 10 043 14 2 599 2.99 1 146 slov
Slovenčina Psychologické základy výchovy 25.9.2009 7 159 14 2 770 3.02 1 679 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.