referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina K projektom na vyučovacie hodiny 6.7.2005 18 778 15 1 244 2.97 152 slov
Slovenčina Pedagogika SOŠ 14.8.2008 8 788 15 2 806 2.99 684 slov
Slovenčina Detektívka v Medovníkovom domčeku - školská knižnica 30.10.2008 8 346 15 2 618 2.98 1 281 slov
Slovenčina Participačné pozorovanie 24.4.2008 11 896 15 4 428 2.99 1 768 slov
Slovenčina Fázy tvorivého procesu 1.10.2009 10 243 15 3 174 3.01 1 798 slov
Slovenčina Terminológia sociálneho pracovníka 13.3.2009 7 410 15 2 544 2.99 925 slov
Slovenčina Pedagogika mentálne postihnutých 21.7.2011 8 268 15 7 151 2.96 1 120 slov
Slovenčina Pedagogicko-psychologické zásady výchovného pôsobenia 25.9.2009 12 124 15 2 940 2.98 2 011 slov
Slovenčina Výchovná funkcia rodiny 6.11.2009 8 866 15 1 261 2.99 362 slov
Slovenčina Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) 29.7.2011 8 277 15 2 756 2.97 792 slov
Slovenčina Kompenzácie a kompenzačné príspevky na Slovensku 12.3.2009 10 783 16 2 005 2.99 1 139 slov
Slovenčina Výchova učiteľov na lekárskej fakulte UK 14.9.2005 9 723 16 1 027 2.98 1 583 slov
Slovenčina Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike 21.7.2011 6 350 16 4 079 2.98 1 259 slov
Slovenčina Charakteristika funkcie rodiny 6.11.2009 7 630 16 1 944 2.98 550 slov
Slovenčina Sociálna udalosť a intervencia 18.1.2010 16 286 16 2 429 2.99 197 slov
Slovenčina Autonómia učiaceho sa v kontextecudyojazyčnej výučby 21.7.2008 10 219 16 1 927 2.99 2 297 slov
Slovenčina Rodičovský príspevok od 1.1.2010 17.2.2010 19 877 16 2 539 2.99 2 422 slov
Slovenčina Subkultúra technoscény GYM 19.3.2008 5 335 16 1 489 2.97 1 134 slov
Slovenčina Sústava špeciálnych škôl a zariadení 21.7.2011 6 377 16 1 376 2.93 1 314 slov
Slovenčina Koordinujúca práca a písomná agenda triednej učiteľky na 1. stupni ZŠ 16.4.2008 9 947 16 4 494 2.98 2 168 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej psychológie 25.9.2009 14 874 16 2 654 2.99 2 818 slov
Slovenčina Inteligencia vo vzťahu k tvorivosti 1.10.2009 6 614 16 2 190 2.98 1 346 slov
Slovenčina Akceptácia dieťaťa 7.12.2009 7 737 16 3 179 2.96 1 460 slov
Slovenčina Sociálna opora a podpora 22.12.2009 9 289 16 1 283 2.99 476 slov
Slovenčina Ihriská 5.2.2007 4 725 17 1 370 2.99 2 587 slov
Čeština Socialny pedagógovia 22.12.2009 4 585 17 1 955 2.98 1 940 slov
Slovenčina Kreatívne vyučovanie 8.10.2007 7 802 17 2 038 2.99 2 016 slov
Slovenčina Obsah výchovy vo voľnom čase 24.7.2009 6 010 17 1 031 2.96 473 slov
Slovenčina Pomoc v hmotnej núdzi od 1.9.2009 14.10.2009 8 166 17 954 2.99 877 slov
Slovenčina Pedagogická a sociálna terminológia 13.3.2009 7 104 17 1 274 2.98 791 slov
Slovenčina Socializačná funkcia rodiny 6.11.2009 9 120 18 1 865 3.00 302 slov
Slovenčina Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika 21.7.2011 8 908 18 1 335 2.98 836 slov
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených 30.10.2009 7 344 18 1 221 2.95 322 slov
Slovenčina Sociálny systém v Slovenskej republike v roku 2009 22.10.2009 9 652 18 1 319 3.00 1 983 slov
Slovenčina Úloha neštátnych subjektov v systéme soc. zabezpečenia SR 18.1.2010 12 855 18 1 729 2.99 1 058 slov
Slovenčina Kultivovanie ústneho prejavu žiaka 27.6.2005 5 091 18 891 2.96 272 slov
Slovenčina Vnútorné a vonkajšie činitele efektívnosti vyučovacieho procesu 1.10.2009 7 307 18 1 635 2.95 1 171 slov
Slovenčina Pre učiteľov - Ako si rozumieť so žiakom? 1.2.2008 11 156 19 1 536 2.98 873 slov
Slovenčina Roznožka - metodický postup SOŠ 24.11.2003 10 804 19 4 727 2.94 730 slov
Slovenčina Pedagogické a psychologické osobitosti stredného školského veku 4.6.2009 12 919 19 2 426 2.98 796 slov
Slovenčina Organizačná štruktúra ZŠ 10.8.2007 5 234 19 1 360 2.98 388 slov
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia 30.10.2009 16 397 19 4 634 2.96 1 010 slov
Slovenčina Liečba drogovo závislých 20.11.2009 14 896 19 2 055 2.98 765 slov
Slovenčina Študent a sociálne poistenia 24.8.2010 12 885 19 3 186 2.99 957 slov
Slovenčina Sociálna práca so spoločnosťou 30.10.2009 14 024 19 2 900 2.98 802 slov
Slovenčina Dotácia na stravu, školské pomôcky, motivačný príspevok a náhradné výživné 30.1.2009 10 180 19 3 482 2.97 2 080 slov
Slovenčina Psychologické a pedagogické aspekty záujmov a záujmových činností 19.6.2009 8 492 20 2 321 2.94 604 slov
Slovenčina Rola otca 20.11.2009 9 440 20 1 773 2.98 972 slov
Slovenčina Rodina ako primárny zdroj kvality života detí 7.12.2009 5 351 20 723 2.98 312 slov
Slovenčina Dejiny Špeciálnej pedagogiky – stručný prehľad 30.10.2009 21 268 21 3 286 2.97 740 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.