referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Príspevok na rozbehnutie živnosti I. 25.9.2009 26 394 41 10 925 2.95 1 625 slov
Slovenčina Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov 20.6.2005 25 008 42 5 907 2.93 451 slov
Slovenčina Materský a rodičovský príspevok – Štátna sociálna podpora v roku od 1.1.2010 18.1.2010 40 486 42 5 557 2.98 1 361 slov
Slovenčina Miloš Sovák: Životopis 2.11.2005 19 839 42 2 610 2.96 1 169 slov
Slovenčina Tvorivosť 25.9.2009 14 693 43 2 935 2.96 1 605 slov
Slovenčina Škola dokorán 24.4.2008 15 340 43 6 365 3.02 2 372 slov
Slovenčina Nezamestnanosť a vzdelávacie programy 23.4.2009 13 436 44 2 383 2.96 2 330 slov
Slovenčina Autor pre deti v didaktickej komunikácii 22.6.2005 16 508 44 4 283 2.98 1 449 slov
Slovenčina Princípy rodinnej politiky a ich aplikácia 4.1.2010 13 992 44 2 122 2.98 1 174 slov
Slovenčina Diagnostika detského výtvarného prejavu 15.5.2008 6 264 45 5 800 2.97 1 297 slov
Slovenčina Rodina s postihnutým dieťaťom 7.12.2009 9 890 45 5 042 2.97 1 789 slov
Slovenčina Tábory - Prečo ísť v lete do detského tábora? SOŠ 9.9.2004 6 833 45 708 2.93 544 slov
Slovenčina Sociálna politika v EU 4.1.2010 13 039 45 2 237 2.99 1 588 slov
Slovenčina Pozornosť GYM 19.12.2007 9 533 45 1 978 2.99 773 slov
Slovenčina Práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia 26.3.2009 7 536 46 1 428 2.96 600 slov
Slovenčina Psychická deprivácia v ústavnej starostlivosti 7.7.2008 8 931 46 6 370 2.97 1 992 slov
Slovenčina Funkcie rodiny 6.11.2009 25 115 46 7 156 3.00 598 slov
Slovenčina Sociálna práca s komunitou 30.10.2009 18 025 47 5 472 2.94 795 slov
Slovenčina Plán výskumu - medzipredmetové súvislosti 15.5.2008 18 394 47 3 524 2.97 3 922 slov
Slovenčina Personalizácia, socializácia a tvorivá výučba 14.4.2008 16 456 47 1 637 2.97 836 slov
Slovenčina Paralympiada 12.5.2005 9 539 47 2 897 2.93 1 524 slov
Slovenčina Vývinová psychológia 25.9.2009 17 216 47 6 103 2.96 2 270 slov
Slovenčina Detská literárna postava v didaktickej komunikácii 20.6.2005 17 887 47 10 021 2.96 886 slov
Slovenčina Výchova a vzdelávanie v starovekom Grécku 22.4.2008 12 882 47 4 844 2.99 2 120 slov
Slovenčina Sociálna patológia 16.2.2009 18 149 48 2 139 2.97 693 slov
Slovenčina Pedagogika a výchova SOŠ 25.9.2008 7 994 48 1 509 2.98 691 slov
Slovenčina Modely, štýly a princípy riadenia v súčasnej škole 14.4.2008 10 157 48 5 603 2.96 1 043 slov
Slovenčina Rodina 20.11.2009 13 890 49 2 399 2.98 526 slov
Slovenčina Ak nastúpia ľudia s vysokoškolským vzdelaním do práce akým spôsobom tam fungujú rodové stereotypy 5.2.2007 3 297 49 759 2.98 1 122 slov
Slovenčina Učenie 18.12.2007 19 023 49 2 015 2.97 863 slov
Slovenčina Mentálne postihnutie 19.3.2009 21 144 50 4 732 2.97 1 312 slov
Slovenčina Pedagogika voľného času 20.11.2009 19 887 50 2 181 2.96 655 slov
Slovenčina Motorický vývin v období dojčaťa SOŠ 11.11.2002 9 810 50 615 2.99 283 slov
Slovenčina Mladší školský vek 14.1.2008 15 666 51 7 226 2.99 2 004 slov
Slovenčina Únava a preťaženie 29.4.2008 16 858 52 6 405 2.98 2 228 slov
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých 30.10.2009 21 931 52 3 860 3.00 601 slov
Slovenčina Charakteristika, ciele a úlohy sociálnej pedagogiky 13.3.2009 12 292 52 1 410 2.96 546 slov
Slovenčina Rómska minorita na Slovensku 9.4.2009 13 603 52 3 198 2.99 1 564 slov
Slovenčina Funkcie voľného času 24.4.2008 12 447 52 1 863 2.98 917 slov
Slovenčina Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia 4.1.2010 23 939 53 2 784 2.97 1 925 slov
Slovenčina Nadanie a tvorivosť 21.4.2008 14 665 54 3 156 2.93 1 479 slov
Slovenčina Zajakavosť SOŠ 15.1.2004 10 505 54 873 2.94 538 slov
Slovenčina Ján Ámos Komenský 11.7.2005 23 350 54 1 683 2.96 144 slov
Slovenčina Problémy výchovy 9.7.2008 13 661 55 1 242 2.97 1 205 slov
Slovenčina Šikanovanie detí 7.12.2009 14 278 55 3 850 2.97 1 574 slov
Slovenčina Drogy 10.7.2009 13 307 56 8 062 3.00 2 057 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 1.7.2005 35 221 56 5 210 2.95 1 867 slov
Slovenčina Mladší školský vek GYM 16.11.2007 12 561 57 2 904 2.99 1 998 slov
Slovenčina Voľný čas a funkcie voľného času 20.11.2009 32 498 57 5 107 2.99 714 slov
Slovenčina Moc školy 14.2.2007 10 348 58 2 935 2.96 1 830 slov
 
 
späť späť   3  |  4  |  5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  10  |  11    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.