referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Pondelok, 26. februára 2024
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Záškoláctvo 12.11.2009 23 967 81 5 209 2.97 1 136 slov
Slovenčina Nezamestnanosť ako sociálny jav 12.3.2009 13 846 82 6 268 2.94 1 517 slov
Slovenčina Starostlivosť o telesne postihnutých INÉ 2.11.2007 19 121 83 3 453 2.97 1 133 slov
Slovenčina Psychológia vyučovania 29.4.2008 20 014 83 6 405 3.00 1 841 slov
Slovenčina Technické vzdelávanie na základnej škole 15.5.2008 19 392 83 5 298 2.99 3 143 slov
Slovenčina Zákony učenia 29.4.2008 24 563 85 7 006 2.98 1 494 slov
Slovenčina Hospitačný záznam z hodiny Telesnej výchovy SOŠ 1.8.2005 22 209 85 4 042 2.94 1 365 slov
Slovenčina Pojmotvorný proces SOŠ 23.11.2004 14 364 85 1 233 2.95 880 slov
Slovenčina Kontrolno - hospitačná činnosť na škole 11.6.2009 29 415 86 16 380 2.99 2 583 slov
Slovenčina Rozvoj reči, myslenia a vnímania u detí v 3. - 6. roku života 18.10.2007 18 664 86 4 538 2.97 1 315 slov
Slovenčina Autizmus 9.10.2007 21 660 87 3 696 2.96 3 463 slov
Čeština Mimointelektové příčiny neprospěchu žáků SOŠ 13.7.2003 14 171 87 1 640 2.96 1 204 slov
Slovenčina Emocionálny rozvrh 23.1.2006 10 345 87 1 996 2.98 1 267 slov
Slovenčina Taxonómie cieľov vyučovacieho procesu SOŠ 7.11.2002 21 970 87 1 101 2.99 447 slov
Slovenčina Celoživotné vzdelávanie 16.4.2009 20 345 87 1 939 2.92 1 027 slov
Slovenčina školstvo v období reformácie INÉ 5.2.2007 9 815 88 4 298 2.97 2 476 slov
Slovenčina Predstava a realita výchovy 11.4.2006 8 973 89 818 2.96 876 slov
Slovenčina Prípravy na hodiny dejepisu a "NOS" SOŠ 31.7.2003 23 117 89 2 688 2.97 1 241 slov
Slovenčina Rozvíjanie matematických predstáv v materskej škole 14.4.2008 43 395 92 17 726 2.96 1 661 slov
Slovenčina Rozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení 27.6.2005 29 614 93 4 125 2.97 626 slov
Slovenčina Pedagogika 18.12.2007 16 316 93 2 836 2.98 2 505 slov
Slovenčina Obsah vzdelánia 10.4.2008 33 770 94 13 568 2.96 4 434 slov
Slovenčina Úloha a aplikácia axiologizácie vo vyučovaní dejepisu SOŠ 31.7.2003 25 575 94 3 178 2.99 4 542 slov
Slovenčina Nedoslýchavosť a vývin reči 22.8.2005 24 188 96 5 897 2.96 1 766 slov
Slovenčina Neverbálna komunikáca 17.8.2007 14 376 98 21 114 2.99 2 655 slov
Slovenčina Hodnotenie dňa v škôlke - Kompetencie učiteľa a žiaka. 5.11.2007 26 252 98 18 675 2.99 1 690 slov
Slovenčina Práca triedneho učiteľa 23.8.2007 20 977 99 4 683 2.97 1 662 slov
Slovenčina Zajakavosť 14.10.2005 21 729 99 5 126 2.98 1 424 slov
Slovenčina Filozofické východiská pri formulovaní cieľov a úloh výchovy detí predškolského veku SOŠ 17.12.2002 15 372 100 1 620 2.95 396 slov
Slovenčina Problémy v školstve - hlavný faktor: nedostatok financíí SOŠ 21.11.2002 11 908 101 696 2.97 396 slov
Slovenčina Prvé slovenské gymnázia: Gymnázium v Martine 5.6.2006 21 218 101 4 232 3.00 1 348 slov
Slovenčina Školské systémy v zahraničí - Nemecko a Rakúsko 28.8.2007 26 551 102 16 105 2.98 1 874 slov
Slovenčina Návrh sociálneho projektu pre hmotne a sociálne znevýhodnené osoby 15.4.2008 19 725 103 4 835 2.97 2 630 slov
Slovenčina Výchova umením 10.1.2006 17 324 104 1 497 2.97 716 slov
Slovenčina Šikana 27.11.2008 25 840 104 2 883 2.99 2 253 slov
Slovenčina John Dewey: životopis 26.10.2004 9 527 105 1 847 2.96 383 slov
Slovenčina Zručnosti SOŠ 26.10.2005 23 861 106 2 199 2.93 448 slov
Slovenčina Tvorivosť - slovenský jazyk SOŠ 19.2.2003 19 547 106 1 746 2.96 1 164 slov
Slovenčina Samostatnosť a samosprávnosť školy SOŠ 4.6.2003 9 342 107 904 2.98 698 slov
Slovenčina Jan Amos Komenský 14.8.2007 13 448 107 3 687 2.99 1 483 slov
Slovenčina Demokracia, morálka, právo a mladá generácia 26.7.2007 25 126 109 4 751 2.98 2 880 slov
Slovenčina Detská kresba 29.12.2008 42 590 110 16 755 2.92 6 250 slov
Slovenčina Hluchota SOŠ 21.1.2003 25 621 111 1 682 2.98 2 195 slov
Slovenčina Špeciálna pedagogika 11.10.2007 12 815 111 3 373 2.98 1 125 slov
Slovenčina Hry 17.7.2008 48 293 111 90 528 2.96 9 892 slov
Čeština Kresťanská antika SOŠ 13.7.2003 32 436 111 4 851 2.99 2 799 slov
Slovenčina Poruchy správania a tvorivosť 8.7.2008 41 338 113 10 933 2.95 5 838 slov
Slovenčina Motivácia matematickej činnosti SOŠ 11.11.2002 13 171 115 2 313 2.95 850 slov
Slovenčina Projektové vyučovanie (didaktický problém) 3.9.2007 21 468 117 7 466 2.97 2 679 slov
Slovenčina Diagnostikovanie kresby, grafomotoriky a čítania 11.10.2007 33 910 118 4 221 3.00 4 038 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.