referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Štvrtok, 1. decembra 2022
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina História starostlivosti o sluchovo postihnutých 23.6.2006 22 166 119 5 036 2.97 2 702 slov
Slovenčina Využitie regionálnych situácií pre ekologickú, environmentálnu a zdravotnú výchovu vo výučbe chémie SOŠ 17.3.2003 15 263 121 2 576 2.98 912 slov
Slovenčina Rozbor pedagogických časopisov SOŠ 8.3.2004 25 055 122 10 285 2.96 978 slov
Slovenčina Príprava na vyučovaciu hodiny slovenského jazyka a literatúry 22.6.2005 18 815 122 2 429 2.93 388 slov
Slovenčina Šikanovanie 13.1.2006 24 450 123 1 206 2.98 2 812 slov
Slovenčina Profesionálna náhradná výchova v rodine 29.7.2008 18 856 123 4 223 2.94 2 211 slov
Slovenčina Vlastnosti vedúceho pedagogického pracovníka školy SOŠ 30.1.2003 19 255 124 5 344 2.96 1 859 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo 14.4.2010 37 615 124 9 350 2.97 5 123 slov
Slovenčina Kurzy angličtiny a jej výuka pomocou internetu SOŠ 5.5.2004 25 289 124 2 036 2.95 546 slov
Slovenčina Príprava na vyučovaciu hodinu 7.2.2007 14 797 124 5 833 2.98 799 slov
Slovenčina Rovnice a nerovnice SOŠ 25.11.2002 26 617 125 2 158 2.97 577 slov
Slovenčina Medzikultúrna komunikácia 13.7.2007 20 570 125 9 546 2.98 4 330 slov
Slovenčina Profesijné činnosti vychovávateľa v porovnaní s učiteľom SOŠ 18.10.2004 17 306 128 2 114 2.95 758 slov
Slovenčina Dotazník a rozbor učiva žiakov 2. stupňa ZŠ SOŠ 11.5.2003 50 400 128 3 194 2.96 2 653 slov
Slovenčina Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 13.3.2009 34 083 129 11 453 2.98 1 338 slov
Slovenčina Ciele, obsah a procesuálna stránka počiatočnej edukácie 21.4.2008 50 412 129 13 047 2.97 3 107 slov
Slovenčina Hlavné zásady výchovy dieťaťa predškolského veku SOŠ 17.12.2002 17 389 130 1 182 2.95 327 slov
Slovenčina Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov 1.7.2005 73 441 130 16 499 2.96 4 858 slov
Slovenčina Dopravná výchova 7.2.2007 24 773 130 6 314 2.93 2 740 slov
Slovenčina Školské kluby detí 28.8.2007 40 495 131 5 467 2.94 1 591 slov
Slovenčina Jan Amos Komenský 25.1.2007 17 670 132 2 223 2.96 995 slov
Slovenčina Ciele predmetu prírodoveda SOŠ 19.2.2003 19 339 133 2 612 2.95 921 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka SOŠ 11.3.2002 11 622 134 1 489 2.97 983 slov
Slovenčina Rušivé správanie SOŠ 11.1.2003 15 000 135 2 257 2.97 1 197 slov
Slovenčina Funkcia medzipredmetových vzťahov 11.4.2008 34 610 137 6 431 2.97 4 953 slov
Slovenčina Poznávanie osobnosti žiaka 14.2.2007 14 291 138 7 197 2.96 1 170 slov
Slovenčina Marihuana a alkohol v školách SOŠ 10.1.2003 13 534 138 899 2.99 393 slov
Slovenčina Dejatelia špeciálnej pedagogiky (Gano Rehus Predmerský) SOŠ 29.5.2002 22 909 141 2 317 2.93 1 043 slov
Slovenčina Výchovné poradenstvo GYM 11.10.2007 42 050 142 5 475 2.95 5 072 slov
Slovenčina Etické problémy vo výchovno-vzdelávacom procese 11.3.2008 38 106 142 2 308 2.95 6 799 slov
Slovenčina Sociálne nerovnosti GYM 3.11.2005 30 215 143 3 112 2.98 616 slov
Slovenčina Otvorené vyučovanie SOŠ 17.2.2002 19 227 145 1 275 3.00 699 slov
Slovenčina Fázy vyučovacieho procesu SOŠ 7.11.2002 23 660 145 1 737 2.95 317 slov
Slovenčina Obdobie batoľaťa 23.2.2006 20 755 146 7 038 2.92 2 018 slov
Slovenčina Metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania. 17.2.2009 82 618 146 22 667 2.96 1 488 slov
Slovenčina Ciele vyučovacieho procesu SOŠ 9.11.2002 21 196 146 906 2.96 446 slov
Čeština Teória výchovy SOŠ 29.10.2002 17 178 147 1 433 2.97 1 159 slov
Slovenčina Rozvoj osobnosti žiaka a technická výchova 15.5.2008 33 077 148 18 812 2.97 5 458 slov
Slovenčina Konkretizácia obsahu výchovného pôsobenia 5.12.2005 22 716 150 6 066 3.00 1 337 slov
Slovenčina Hlbinná pedagogika - psychoanalytická pedagogika SOŠ 8.6.2003 15 643 151 3 002 2.97 1 347 slov
Slovenčina Aktualizačné vyčovacie metódy - situačná, inscenačná SOŠ 10.11.2002 28 089 151 2 328 2.98 1 008 slov
Slovenčina Nové prístupy k učeniu žiakov 4.1.2006 14 922 152 10 596 2.96 1 253 slov
Slovenčina Interpersonálna inteligencia 20.7.2006 22 287 152 6 239 2.98 2 596 slov
Slovenčina Dramatizácia vo vyučovaní SOŠ 5.5.2003 27 316 153 3 947 2.96 634 slov
Angličtina Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce SOŠ 5.11.2002 13 695 153 855 2.96 247 slov
Slovenčina Andragogika - Utváranie osobnosti 18.4.2008 12 005 154 1 665 3.00 1 886 slov
Slovenčina Učiteľ vo vyučovaní, vplyv osobnosti učiteľa na edukačný proces v škole 31.8.2007 18 767 158 7 370 2.98 2 318 slov
Slovenčina Výchova Marca Fabia Quintiliana 15.11.2004 14 210 160 3 060 2.93 1 929 slov
Slovenčina Pedagogika ako veda o edukačnej realite 14.7.2005 10 234 164 916 2.97 290 slov
Slovenčina História starostlivosti o sluchovo postihnutých SOŠ 16.1.2004 29 538 165 3 012 2.96 2 059 slov
 
 
späť späť   6  |  7  |  8  |  9  |   10  |  11  |  12  |  13  |  14    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.