referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Senzomotorika 22.8.2005 36 615 168 13 661 2.95 2 093 slov
Slovenčina Logopedická starostlivosť v predškolskom období SOŠ 27.5.2003 146 580 755 13 640 2.94 8 970 slov
Slovenčina Teórie výchovy SOŠ 21.1.2003 124 168 990 13 585 2.96 5 110 slov
Slovenčina Obsah vzdelánia 10.4.2008 33 770 94 13 568 2.96 4 434 slov
Slovenčina Didaktika slovenského jazyka a slohu (vypracované otázky pre učiteľa I. stupňa) SOŠ 20.3.2004 106 239 400 13 565 2.95 6 006 slov
Slovenčina Pedagogika voľného času 16.5.2005 65 075 676 13 546 2.98 1 111 slov
Slovenčina Základné pojmy v didaktike SOŠ 7.3.2004 69 123 763 13 480 2.96 1 998 slov
Slovenčina Práva dieťaťa 22.8.2007 47 372 222 13 384 2.95 1 707 slov
Slovenčina Vzdelávací štandard TV (2. stupeň ZŠ) SOŠ 17.3.2004 66 585 235 13 305 2.95 2 968 slov
Slovenčina Alkoholizmus SOŠ 28.12.2002 93 771 875 13 251 2.93 2 471 slov
Slovenčina Ciele, obsah a procesuálna stránka počiatočnej edukácie 21.4.2008 50 412 129 13 047 2.97 3 107 slov
Slovenčina Životné minimum od 1.7.2010 23.7.2010 28 659 24 12 697 2.98 1 487 slov
Slovenčina Faktory tvorivosti 1.10.2009 20 232 28 12 617 2.98 2 300 slov
Slovenčina Psychické a somatické osobitosti mentálne postihnutých 11.7.2006 45 685 389 12 605 2.96 2 765 slov
Slovenčina Možnosti detekcie syndrómu CAN 20.5.2008 102 786 463 12 549 2.94 30 621 slov
Slovenčina Hodnotenie žiakov SOŠ 8.6.2004 129 374 1 153 12 509 2.90 3 976 slov
Slovenčina Rodinné právo (poznámky) SOŠ 22.1.2003 69 815 422 12 445 2.93 2 740 slov
Slovenčina Školská integrácia 14.2.2007 36 692 267 12 176 2.96 2 251 slov
Slovenčina Zložitosť a mnohostrannosť výchovy SOŠ 26.10.2003 65 182 762 11 986 2.99 2 413 slov
Slovenčina Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia 9.5.2005 74 077 564 11 917 2.94 5 365 slov
Slovenčina Závislosť na alkohole - alkoholizmus 20.11.2009 26 544 65 11 875 2.96 1 683 slov
Slovenčina Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 13.3.2009 34 083 129 11 453 2.98 1 338 slov
Slovenčina Rodina v sociálnom kontexte 1.10.2007 23 000 239 11 352 2.96 1 651 slov
Slovenčina Etika INÉ 24.10.2007 79 208 278 11 290 2.97 2 484 slov
Čeština Základy pedagogiky: zpracované otázky 8.10.2004 169 683 1 301 11 147 2.92 7 944 slov
Slovenčina Učiteľ a žiaci v komunikácii 17.7.2008 20 115 290 11 128 2.99 2 259 slov
Slovenčina Multikultúra a multikultúrna výchova 7.4.2008 56 213 203 11 006 2.97 5 256 slov
Slovenčina Poruchy správania a tvorivosť 8.7.2008 41 338 113 10 933 2.95 5 838 slov
Slovenčina Príspevok na rozbehnutie živnosti I. 25.9.2009 26 394 41 10 925 2.95 1 625 slov
Slovenčina Nové formy vzdelávania 4.1.2008 39 954 294 10 889 2.99 3 671 slov
Slovenčina Výpočet starobného a predčasného dôchodku 20.10.2010 39 646 14 10 884 2.95 1 738 slov
Slovenčina Maslow: Hierarchia potrieb SOŠ 21.10.2003 52 874 352 10 837 2.91 1 858 slov
Slovenčina Dospelé deti alkoholikov 5.10.2005 108 494 463 10 717 2.95 10 083 slov
Slovenčina Kreativita 21.4.2008 22 361 58 10 685 2.99 1 815 slov
Slovenčina Záujmová činnosť žiakov ZŠ 22.10.2009 16 914 32 10 633 2.97 1 537 slov
Slovenčina Nové prístupy k učeniu žiakov 4.1.2006 14 922 152 10 596 2.96 1 253 slov
Slovenčina Príprava na tvorivé vyučovanie 8.10.2007 14 202 66 10 303 2.99 2 008 slov
Slovenčina Rozbor pedagogických časopisov SOŠ 8.3.2004 25 055 122 10 285 2.96 978 slov
Slovenčina Počítač a multimédiá vo vyučovacom procese SOŠ 8.5.2004 40 628 809 10 162 2.94 1 138 slov
Slovenčina Detská literárna postava v didaktickej komunikácii 20.6.2005 17 887 47 10 021 2.96 886 slov
Slovenčina Možnosti koordinátora protidrogovej prevencie v intenciách edukačného procesu 25.1.2005 49 678 187 9 807 2.95 4 205 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo SOŠ 22.12.2002 176 818 1 273 9 731 2.96 7 742 slov
Slovenčina Sociológia výchovy SOŠ 21.1.2003 135 909 1 029 9 706 2.93 4 023 slov
Slovenčina Sokrates a jeho filozofia 10.1.2006 74 131 733 9 695 2.98 1 501 slov
Slovenčina Voľný čas detí a mládeže 14.2.2007 28 526 346 9 671 2.95 2 758 slov
Slovenčina Medzikultúrna komunikácia 13.7.2007 20 570 125 9 546 2.98 4 330 slov
Slovenčina Projektové vyučovanie 19.1.2006 52 691 408 9 478 2.95 1 765 slov
Slovenčina Citovanie publikácií v teórii a v praxi 19.6.2009 16 963 10 9 435 2.96 1 760 slov
Slovenčina Výchovné štýly v rodine 6.11.2009 39 338 73 9 411 2.98 805 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo 14.4.2010 37 615 124 9 350 2.97 5 123 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.