referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Juraj
Streda, 24. apríla 2024
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Problémové vyučovanie 8.8.2006 42 601 287 6 721 2.98 1 252 slov
Slovenčina Rozvoj školstva na Slovensku SOŠ 20.3.2004 54 107 668 6 695 2.97 2 248 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo - pedagogika Márie Montessori SOŠ 25.3.2004 84 027 804 6 641 2.98 2 801 slov
Slovenčina Využívanie vlastnej osobnosti v sociálnej práci 23.4.2009 14 602 39 6 507 2.99 1 402 slov
Slovenčina Metódy, techniky a vedecké výskumy v pedagogike rodinného života 12.3.2009 6 201 10 6 486 3.03 693 slov
Slovenčina Funkcia medzipredmetových vzťahov 11.4.2008 34 610 137 6 431 2.97 4 953 slov
Slovenčina Psychológia vyučovania 29.4.2008 20 014 83 6 405 3.00 1 841 slov
Slovenčina Únava a preťaženie 29.4.2008 16 858 52 6 405 2.98 2 228 slov
Slovenčina Psychická deprivácia v ústavnej starostlivosti 7.7.2008 8 931 46 6 370 2.97 1 992 slov
Slovenčina Škola dokorán 24.4.2008 15 340 43 6 365 3.02 2 372 slov
Slovenčina Dopravná výchova 7.2.2007 24 773 130 6 314 2.93 2 740 slov
Slovenčina Nezamestnanosť ako sociálny jav 12.3.2009 13 846 82 6 268 2.94 1 517 slov
Slovenčina Ako sa ľahko učiť GYM 30.8.2007 21 505 72 6 263 2.99 2 167 slov
Slovenčina Interpersonálna inteligencia 20.7.2006 22 287 152 6 239 2.98 2 596 slov
Slovenčina Vývin psychiky a periodizácia 7.10.2009 24 581 32 6 209 2.96 5 604 slov
Slovenčina Peňažný príspevok na opatrovanie 12.11.2009 19 920 7 6 199 2.98 1 911 slov
Slovenčina John Locke 14.2.2007 19 641 207 6 156 2.97 6 654 slov
Slovenčina Didaktické testy SOŠ 7.5.2004 34 512 285 6 141 2.96 1 216 slov
Slovenčina Reč, ako psychologický proces 29.3.2005 43 239 246 6 135 2.95 1 411 slov
Slovenčina Vývinová psychológia 25.9.2009 17 216 47 6 103 2.96 2 270 slov
Slovenčina Konkretizácia obsahu výchovného pôsobenia 5.12.2005 22 716 150 6 066 3.00 1 337 slov
Slovenčina Tvorba didaktických testov SOŠ 22.12.2002 62 992 358 5 990 2.94 7 126 slov
Slovenčina Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov 20.6.2005 25 008 42 5 907 2.93 451 slov
Slovenčina Nedoslýchavosť a vývin reči 22.8.2005 24 188 96 5 897 2.96 1 766 slov
Slovenčina Príprava na vyučovaciu hodinu 7.2.2007 14 797 124 5 833 2.98 799 slov
Slovenčina Diagnostika detského výtvarného prejavu 15.5.2008 6 264 45 5 800 2.97 1 297 slov
Slovenčina Miesto pedagóga vo výchovno-vzdelávacom procese (seminárna práca) SOŠ 1.4.2004 41 833 577 5 796 2.95 1 580 slov
Slovenčina Učebný obsah predmetu slovenský jazyk SOŠ 24.11.2003 32 163 76 5 768 3.00 1 561 slov
Slovenčina Sparťanská výchova GYM 5.12.2007 20 120 65 5 696 2.96 655 slov
Slovenčina Voľný čas a výchova k voľnému času 24.7.2009 14 051 30 5 670 2.99 875 slov
Slovenčina Historický pohľad na vysoké školy 19.6.2009 13 440 10 5 662 2.98 1 807 slov
Slovenčina Drogová závislosť na tabaku 20.11.2009 15 813 33 5 652 2.99 2 113 slov
Slovenčina Záujmy 16.9.2009 16 152 14 5 636 2.93 759 slov
Slovenčina Modely, štýly a princípy riadenia v súčasnej škole 14.4.2008 10 157 48 5 603 2.96 1 043 slov
Slovenčina Osobnosť učiteľa vo vyučovacom procese SOŠ 29.5.2002 65 589 761 5 572 2.96 1 419 slov
Slovenčina Materský a rodičovský príspevok – Štátna sociálna podpora v roku od 1.1.2010 18.1.2010 40 486 42 5 557 2.98 1 361 slov
Slovenčina Asertivita 2.10.2007 37 688 241 5 546 2.96 1 207 slov
Slovenčina Zákonitosti psychického vývinu 25.9.2009 11 295 13 5 524 2.99 3 209 slov
Slovenčina Brainstorming SOŠ 9.11.2002 80 918 726 5 512 2.96 1 280 slov
Slovenčina Princípy a špecifiká výchovy vo voľnom čase 13.8.2009 10 145 28 5 510 2.94 1 050 slov
Slovenčina Výchovné poradenstvo GYM 11.10.2007 42 050 142 5 475 2.95 5 072 slov
Slovenčina Sociálna práca s komunitou 30.10.2009 18 025 47 5 472 2.94 795 slov
Slovenčina Školské kluby detí 28.8.2007 40 495 131 5 467 2.94 1 591 slov
Slovenčina Nadané deti 24.4.2008 15 964 73 5 464 2.97 2 830 slov
Slovenčina Charakteristika pojmov: učebný plán, osnova a kurikulum SOŠ 3.1.2004 54 561 294 5 455 2.99 779 slov
Slovenčina Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí, školská klíma 25.1.2005 39 163 769 5 436 2.96 1 827 slov
Slovenčina Sluchové defekty: Surdopédia 19.10.2005 32 997 199 5 424 2.95 1 313 slov
Slovenčina Tematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 1. ročník OA 27.8.2009 6 521 7 5 354 3.02 1 661 slov
Slovenčina Vlastnosti vedúceho pedagogického pracovníka školy SOŠ 30.1.2003 19 255 124 5 344 2.96 1 859 slov
Slovenčina Technické vzdelávanie na základnej škole 15.5.2008 19 392 83 5 298 2.99 3 143 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.