referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých 30.10.2009 16 330 28 4 444 3.01 1 077 slov
Slovenčina Syndróm vyhorenia SOŠ 25.5.2004 50 802 672 4 430 2.94 967 slov
Slovenčina Participačné pozorovanie 24.4.2008 11 896 15 4 428 2.99 1 768 slov
Slovenčina Pracovnoprávne vzťahy a nároky na dávku v nezamestnanosti 20.11.2009 10 673 8 4 409 2.99 1 822 slov
Slovenčina Problémy detí s narušenou komunikačnou schopnosťou 11.6.2009 7 428 8 4 356 2.98 4 532 slov
Slovenčina Výchovne vzdelávacia starostlivosť o mentálne postihnutých v Čechách 9.9.2005 21 998 190 4 315 2.93 815 slov
Slovenčina Zdravotné a sociálne odovdy 20.11.2009 6 782 14 4 299 2.99 770 slov
Slovenčina školstvo v období reformácie INÉ 5.2.2007 9 815 88 4 298 2.97 2 476 slov
Slovenčina Technológia vzdelávania 21.4.2006 29 994 377 4 285 2.97 3 074 slov
Slovenčina Autor pre deti v didaktickej komunikácii 22.6.2005 16 508 44 4 283 2.98 1 449 slov
Slovenčina Profesia terénneho sociálneho pracovníka 30.10.2009 11 009 24 4 282 2.96 630 slov
Slovenčina Povesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii 20.6.2005 23 324 64 4 252 2.94 281 slov
Slovenčina Prvé slovenské gymnázia: Gymnázium v Martine 5.6.2006 21 218 101 4 232 3.00 1 348 slov
Slovenčina Edukačná realita, edukačný proces, edukcia a edukačný konštrukt 8.7.2008 30 455 63 4 230 2.99 1 007 slov
Slovenčina Profesionálna náhradná výchova v rodine 29.7.2008 18 856 123 4 223 2.94 2 211 slov
Slovenčina Diagnostikovanie kresby, grafomotoriky a čítania 11.10.2007 33 910 118 4 221 3.00 4 038 slov
Slovenčina Sociálna práca zo skupinou 30.10.2009 14 715 27 4 179 2.98 1 156 slov
Slovenčina Hodnotenie školskej práce žiaka GYM 16.11.2007 12 253 60 4 162 2.98 2 587 slov
Slovenčina Pedagogika voľného času 23.8.2007 42 310 263 4 152 2.96 1 270 slov
Slovenčina Reflexia na svoj vlastný učebný štýl 9.1.2008 19 621 37 4 135 2.98 3 389 slov
Slovenčina Pedagogika 29.3.2006 44 625 427 4 133 2.97 460 slov
Slovenčina Rozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení 27.6.2005 29 614 93 4 125 2.97 626 slov
Slovenčina Metodológia špeciálnej pedagogiky, výskumné metódy a diagnostika v špeciálnej pedagogike 21.7.2011 6 350 16 4 079 2.98 1 259 slov
Slovenčina Hospitačný záznam z hodiny Telesnej výchovy SOŠ 1.8.2005 22 209 85 4 042 2.94 1 365 slov
Slovenčina Experimentálne metódy v pedagogickej psychológii 25.9.2009 7 214 8 4 013 2.97 1 106 slov
Slovenčina Teoretické východiská Technológie vzdelávania 7.4.2008 7 556 58 4 001 2.97 4 213 slov
Slovenčina Metódy v psychológii 20.10.2010 20 241 74 3 989 2.97 3 278 slov
Slovenčina Motivačné metódy 24.4.2006 31 801 405 3 949 2.97 1 258 slov
Slovenčina Dramatizácia vo vyučovaní SOŠ 5.5.2003 27 316 153 3 947 2.96 634 slov
Slovenčina Vývin učiteľského vzdelávania na Slovensku 10.7.2007 7 968 27 3 943 2.98 1 547 slov
Slovenčina Formy a metódy špeciálneho vyučovania 21.7.2011 9 939 22 3 931 2.99 1 764 slov
Slovenčina Robert Owen a jeho chápanie výchovy 30.10.2008 14 402 30 3 881 2.97 2 219 slov
Slovenčina Tematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 3. ročník OA 27.8.2009 7 550 7 3 881 2.98 913 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania 23.2.2006 13 512 291 3 878 2.98 1 254 slov
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých 30.10.2009 21 931 52 3 860 3.00 601 slov
Slovenčina Šikanovanie detí 7.12.2009 14 278 55 3 850 2.97 1 574 slov
Slovenčina Možnosti riešenia záškoláctva 12.11.2009 13 054 23 3 838 2.97 1 195 slov
Slovenčina Waldorfská škola 27.5.2005 45 366 504 3 833 2.93 2 654 slov
Slovenčina Psychologický rozbor práce v istej profesii 14.10.2009 6 594 9 3 816 2.96 619 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo 29.1.2007 11 431 178 3 810 3.00 2 475 slov
Slovenčina Pedagogika nadaných a talentovaných 30.10.2009 21 175 35 3 770 2.96 1 007 slov
Slovenčina Multikultúrna výchova 10.1.2006 23 532 289 3 722 2.99 713 slov
Slovenčina Hluchota 23.2.2006 23 242 78 3 702 3.00 2 196 slov
Slovenčina Autizmus 9.10.2007 21 660 87 3 696 2.96 3 463 slov
Slovenčina Jan Amos Komenský 14.8.2007 13 448 107 3 687 2.99 1 483 slov
Slovenčina Tematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 4. ročník OA 27.8.2009 9 416 4 3 649 3.00 995 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese 24.4.2006 15 548 306 3 633 2.98 2 571 slov
Slovenčina Podmienky efektívneho učenia (SOČ) SOŠ 3.2.2004 39 970 459 3 547 2.94 2 159 slov
Slovenčina Emocionálna inteligencia 23.1.2006 35 871 291 3 545 2.97 1 149 slov
Slovenčina Význam štúdia pedagogiky z osobného a profesijného hľadiska SOŠ 21.3.2004 19 329 187 3 539 2.94 1 532 slov
 
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  9  |  10    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.