referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Valér
Nedeľa, 18. apríla 2021
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Sústava špeciálnych škôl a zariadení 21.7.2011 6 377 16 1 376 2.93 1 314 slov
Slovenčina Výchova Marca Fabia Quintiliana 15.11.2004 14 210 160 3 060 2.93 1 929 slov
Slovenčina Syndróm CAN 15.7.2008 67 597 247 7 805 2.93 4 703 slov
Slovenčina Globálna výchova SOŠ 11.1.2003 33 863 261 2 752 2.94 1 250 slov
Slovenčina Klasifikácia ako výsledok procesu hodnotenia 9.5.2005 74 077 564 11 917 2.94 5 365 slov
Slovenčina Vplyv sociálneho prostredia na vynik sociálnej deviácie SOŠ 25.5.2004 44 789 694 5 025 2.94 1 033 slov
Slovenčina Možnosti detekcie syndrómu CAN 20.5.2008 102 786 463 12 549 2.94 30 621 slov
Slovenčina Tvorba didaktických testov SOŠ 22.12.2002 62 992 358 5 990 2.94 7 126 slov
Slovenčina Školské kluby detí 28.8.2007 40 495 131 5 467 2.94 1 591 slov
Slovenčina Ústava SR SOŠ 11.5.2003 92 932 808 5 208 2.94 2 316 slov
Slovenčina Syndróm vyhorenia SOŠ 25.5.2004 50 802 672 4 430 2.94 967 slov
Slovenčina Logopedická starostlivosť v predškolskom období SOŠ 27.5.2003 146 580 755 13 640 2.94 8 970 slov
Slovenčina Špeciálnopedagogická diagnostika 18.5.2012 10 826 79 3 010 2.94 4 207 slov
Slovenčina Princípy a špecifiká výchovy vo voľnom čase 13.8.2009 10 145 28 5 510 2.94 1 050 slov
Slovenčina Roznožka - metodický postup SOŠ 24.11.2003 10 804 19 4 727 2.94 730 slov
Slovenčina Počítač a multimédiá vo vyučovacom procese SOŠ 8.5.2004 40 628 809 10 162 2.94 1 138 slov
Slovenčina Od segregácie k integrácii 26.10.2004 31 332 345 4 694 2.94 2 889 slov
Slovenčina Teória sociálnej práce 17.5.2005 84 965 750 16 753 2.94 2 420 slov
Slovenčina Jan Amos Komenský: Veľká Didaktika 19.4.2005 50 070 492 3 154 2.94 947 slov
Slovenčina Povesť východoslovenského regiónu v didaktickej komunikácii 20.6.2005 23 324 64 4 252 2.94 281 slov
Slovenčina Význam štúdia pedagogiky z osobného a profesijného hľadiska SOŠ 21.3.2004 19 329 187 3 539 2.94 1 532 slov
Slovenčina Sociálna práca s komunitou 30.10.2009 18 025 47 5 472 2.94 795 slov
Slovenčina Výchova v starom Grécku SOŠ 25.11.2003 20 834 241 2 208 2.94 1 845 slov
Slovenčina Ján Ámos Komenský životopis SOŠ 14.10.2003 59 177 399 3 329 2.94 1 144 slov
Slovenčina Plán práce triedneho učiteľa 20.6.2006 19 326 199 5 287 2.94 993 slov
Slovenčina Zajakavosť SOŠ 15.1.2004 10 505 54 873 2.94 538 slov
Slovenčina Činiteľe a podmienky učenia SOŠ 8.6.2004 22 732 317 2 428 2.94 465 slov
Slovenčina Sila pozitívneho myslenia 19.1.2006 8 696 73 1 461 2.94 1 117 slov
Slovenčina Alkoholizmus 26.10.2005 99 117 702 15 459 2.94 1 735 slov
Slovenčina Graffiti GYM 18.4.2006 16 224 220 3 262 2.94 2 872 slov
Slovenčina Hospitačný záznam z hodiny Telesnej výchovy SOŠ 1.8.2005 22 209 85 4 042 2.94 1 365 slov
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých 21.7.2011 5 043 4 1 118 2.94 330 slov
Slovenčina Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy 20.11.2009 14 998 28 3 052 2.94 980 slov
Slovenčina Korekčné cvičenia pre dyslektika 8.11.2007 11 533 26 3 182 2.94 561 slov
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých 31.1.2005 23 315 234 4 591 2.94 1 049 slov
Slovenčina Profesionálna náhradná výchova v rodine 29.7.2008 18 856 123 4 223 2.94 2 211 slov
Slovenčina Kriminalita detí a mládeže 23.10.2007 110 960 755 14 070 2.94 3 010 slov
Slovenčina Tematický plán učiva Základný plavecký nácvik, 3. ročník ZŠ 18.5.2012 5 310 4 2 449 2.94 762 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo: Vzdelávanie Rómov 13.5.2005 39 676 415 5 168 2.94 1 598 slov
Slovenčina Pravidlá správania sa v kultúrnych zariadeniach SOŠ 14.4.2005 13 225 207 1 634 2.94 751 slov
Slovenčina Miesto a úlohy sebavýchovy vo vývoji osobnosti 30.5.2006 36 563 350 7 881 2.94 4 168 slov
Slovenčina Neverbálna komunikácia SOŠ 26.10.2002 39 691 607 1 318 2.94 473 slov
Slovenčina Antika GYM 13.12.2005 25 482 198 2 929 2.94 1 039 slov
Slovenčina Psychologické a pedagogické aspekty záujmov a záujmových činností 19.6.2009 8 492 20 2 321 2.94 604 slov
Slovenčina Rustikálno-folklórny model detskej poézie v didaktickej komunikácii 29.6.2005 14 209 25 1 430 2.94 314 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo - Waldorfská škola SOŠ 13.5.2004 75 810 938 2 821 2.94 4 292 slov
Slovenčina Psychológia čítania SOŠ 28.5.2003 8 995 73 654 2.94 985 slov
Slovenčina Podmienky efektívneho učenia (SOČ) SOŠ 3.2.2004 39 970 459 3 547 2.94 2 159 slov
Slovenčina Štátne sociálne dávky k 1.1.2009 26.1.2009 16 901 21 1 484 2.94 2 875 slov
Čeština Ján Amos Komenský životopis SOŠ 3.12.2003 45 322 422 3 369 2.94 1 109 slov
 
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.