referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Pondelok, 19. apríla 2021
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Čeština Přednášky základy pedagogiky SOŠ 29.7.2005 41 277 198 2 050 2.94 4 832 slov
Slovenčina Nezamestnanosť ako sociálny jav 12.3.2009 13 846 82 6 268 2.94 1 517 slov
Slovenčina Hlavné zásady výchovy dieťaťa predškolského veku SOŠ 17.12.2002 17 389 130 1 182 2.95 327 slov
Slovenčina Špecifické aspekty didaktiky cirkevných škôl 21.6.2005 41 729 181 4 796 2.95 9 157 slov
Slovenčina Práva dieťaťa 22.8.2007 47 372 222 13 384 2.95 1 707 slov
Slovenčina Motivácia matematickej činnosti SOŠ 11.11.2002 13 171 115 2 313 2.95 850 slov
Slovenčina Predmet a obsah skúmania špeciálnej pedagogiky 5.6.2006 16 496 258 1 484 2.95 1 124 slov
Slovenčina Voľný čas detí a mládeže 14.2.2007 28 526 346 9 671 2.95 2 758 slov
Slovenčina Sociálnoprávna ochrana detí SOŠ 25.3.2004 25 405 235 2 775 2.95 749 slov
Slovenčina Reč, ako psychologický proces 29.3.2005 43 239 246 6 135 2.95 1 411 slov
Slovenčina Psychológia vyučovania 1.10.2009 4 775 9 1 446 2.95 618 slov
Slovenčina Materská škola a legislatíva SOŠ 11.3.2004 55 922 261 20 630 2.95 2 832 slov
Slovenčina Kurzy angličtiny a jej výuka pomocou internetu SOŠ 5.5.2004 25 289 124 2 036 2.95 546 slov
Slovenčina Sociálna komunikácia 19.8.2005 58 941 502 16 756 2.95 1 730 slov
Slovenčina Subjekty sociálnej práce (poznámky) SOŠ 10.1.2003 163 542 1 136 23 889 2.95 4 595 slov
Slovenčina Korunovačné slávnosti 27.11.2008 4 403 6 2 558 2.95 1 615 slov
Slovenčina Pedagogická psychológia (poznámky) SOŠ 10.1.2003 106 438 760 6 886 2.95 2 728 slov
Slovenčina Metódy rozvoja emocionálnej (EQ) a personálnej inteligencie (SQ) 14.4.2008 8 286 23 4 662 2.95 1 371 slov
Slovenčina Komunikácia sluchovo postihnutých 4.1.2005 34 690 376 8 182 2.95 1 688 slov
Slovenčina Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc 22.12.2009 25 059 70 2 799 2.95 1 064 slov
Slovenčina Dištančne vzdelávanie SOŠ 28.4.2004 22 803 260 3 451 2.95 1 071 slov
Slovenčina Poruchy správania a tvorivosť 8.7.2008 41 338 113 10 933 2.95 5 838 slov
Slovenčina Výchova k manželstvu a rodičovstvu SOŠ 11.5.2003 26 676 219 1 487 2.95 1 026 slov
Slovenčina Výpočet starobného a predčasného dôchodku 20.10.2010 39 646 14 10 884 2.95 1 738 slov
Slovenčina Charakteristika základných pedagogických pojmov SOŠ 1.12.2003 38 267 362 4 711 2.95 1 631 slov
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých 21.7.2011 5 241 4 1 424 2.95 742 slov
Slovenčina Senzomotorika 22.8.2005 36 615 168 13 661 2.95 2 093 slov
Slovenčina Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených 21.7.2011 4 217 7 646 2.95 408 slov
Slovenčina Príspevok na rozbehnutie živnosti I. 25.9.2009 26 394 41 10 925 2.95 1 625 slov
Slovenčina Posunkový jazyk 24.8.2005 15 702 71 2 323 2.95 941 slov
Slovenčina Didaktika slovenského jazyka a slohu (vypracované otázky pre učiteľa I. stupňa) SOŠ 20.3.2004 106 239 400 13 565 2.95 6 006 slov
Slovenčina Hydrokinezioterapia GYM 7.4.2005 14 059 62 2 537 2.95 921 slov
Slovenčina Život a práca telesne postihnutej mládeže a ich rodičov v Centre mládeže Radosť 5.4.2005 272 751 1 598 32 213 2.95 20 577 slov
Slovenčina Etické problémy vo výchovno-vzdelávacom procese 11.3.2008 38 106 142 2 308 2.95 6 799 slov
Slovenčina Nácvik spisovnej výslovnosti a kultivovanie ústneho prejavu žiaka 20.6.2005 13 650 36 4 725 2.95 443 slov
Slovenčina Teória výchovy SOŠ 17.2.2003 123 181 1 164 20 647 2.95 2 598 slov
Slovenčina Vzdelávací štandard TV (2. stupeň ZŠ) SOŠ 17.3.2004 66 585 235 13 305 2.95 2 968 slov
Slovenčina Vnútorné a vonkajšie činitele efektívnosti vyučovacieho procesu 1.10.2009 7 307 18 1 635 2.95 1 171 slov
Slovenčina Dospelé deti alkoholikov 5.10.2005 108 494 463 10 717 2.95 10 083 slov
Slovenčina Filozofické východiská pri formulovaní cieľov a úloh výchovy detí predškolského veku SOŠ 17.12.2002 15 372 100 1 620 2.95 396 slov
Slovenčina Emócie a city 23.1.2006 13 528 173 1 640 2.95 530 slov
Slovenčina Rodinná výchova a žiak 26.8.2005 86 736 769 17 238 2.95 2 457 slov
Slovenčina Miesto pedagóga vo výchovno-vzdelávacom procese (seminárna práca) SOŠ 1.4.2004 41 833 577 5 796 2.95 1 580 slov
Slovenčina Prostredie a jeho vplyv na osobnosť žiaka 7.6.2005 22 611 241 2 974 2.95 675 slov
Slovenčina Poruchy správania 30.8.2007 85 437 349 9 291 2.95 3 386 slov
Slovenčina Participačné pozorovanie 30.6.2008 6 385 7 1 248 2.95 1 699 slov
Slovenčina Možnosti koordinátora protidrogovej prevencie v intenciách edukačného procesu 25.1.2005 49 678 187 9 807 2.95 4 205 slov
Slovenčina Pedagogický výskum 19.1.2006 69 171 559 21 485 2.95 2 040 slov
Slovenčina Hra ako významný výchovný prostriedok 17.8.2007 78 411 345 30 682 2.95 4 523 slov
Slovenčina Etapy práce so skupinou 30.10.2009 11 743 6 1 289 2.95 541 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.