referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Streda, 14. apríla 2021
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Prínos J. A. Komenského v oblasti metód výchovy SOŠ 19.6.2002 35 400 428 1 348 2.95 2 449 slov
Slovenčina Ciele predmetu prírodoveda SOŠ 19.2.2003 19 339 133 2 612 2.95 921 slov
Slovenčina Téza na skúšku z predmetu Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika 11.4.2012 3 534 5 1 651 2.95 560 slov
Slovenčina Hyperbola a satira v didaktickej komunikácii 20.6.2005 11 661 22 2 710 2.95 644 slov
Slovenčina Fázy vyučovacieho procesu SOŠ 7.11.2002 23 660 145 1 737 2.95 317 slov
Slovenčina Projektové vyučovanie 19.1.2006 52 691 408 9 478 2.95 1 765 slov
Slovenčina Rečové ústroje 31.1.2007 14 378 24 3 266 2.95 744 slov
Slovenčina Perspektívy a problémy voľného času 9.5.2005 55 938 672 6 985 2.95 3 706 slov
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených 30.10.2009 7 344 18 1 221 2.95 322 slov
Slovenčina Sociálno-patologické javy 22.8.2005 272 199 1 283 24 880 2.95 13 914 slov
Slovenčina Pojmotvorný proces SOŠ 23.11.2004 14 364 85 1 233 2.95 880 slov
Slovenčina Nácvik spisovnej výslovnosti 1.7.2005 33 811 81 21 018 2.95 1 363 slov
Slovenčina Profesijné činnosti vychovávateľa v porovnaní s učiteľom SOŠ 18.10.2004 17 306 128 2 114 2.95 758 slov
Slovenčina Organizačné formy vyučovania SOŠ 24.11.2003 177 519 633 23 779 2.95 848 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 1.7.2005 35 221 56 5 210 2.95 1 867 slov
Slovenčina Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou 21.7.2011 3 672 4 2 583 2.95 714 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese SOŠ 17.1.2003 63 739 672 3 166 2.95 2 685 slov
Slovenčina Základné formy násilia na deťoch 20.11.2009 8 770 36 3 230 2.95 1 127 slov
Slovenčina Motivácia žiakov vo vyučovaní 9.7.2008 165 293 728 41 399 2.95 5 643 slov
Slovenčina Sluchové defekty: Surdopédia 19.10.2005 32 997 199 5 424 2.95 1 313 slov
Slovenčina Výchova a vzdelávanie rómskej komunity 9.4.2009 20 391 69 8 362 2.95 2 326 slov
Slovenčina Výchovné poradenstvo GYM 11.10.2007 42 050 142 5 475 2.95 5 072 slov
Slovenčina Metodický postup a nácvik správnej výslovnosti sykaviek 29.7.2011 17 545 37 8 115 2.95 2 835 slov
Slovenčina Veršovaná rozprávka v didaktickej komunikácii 20.6.2005 11 145 22 1 572 2.95 152 slov
Slovenčina Asertivita 2.10.2007 37 688 241 5 546 2.96 1 207 slov
Slovenčina Školský systém USA SOŠ 8.5.2004 45 460 488 1 407 2.96 1 711 slov
Slovenčina Využitie systému pravopisných cvičení vo vyučovaní vybraných slov 1.7.2005 73 441 130 16 499 2.96 4 858 slov
Slovenčina Pedagogická psychológia 11.7.2005 25 024 209 1 510 2.96 649 slov
Slovenčina Pedagogika nadaných a talentovaných 30.10.2009 21 175 35 3 770 2.96 1 007 slov
Slovenčina Slávni ľudia v školských laviciach INÉ 13.7.2012 4 450 4 1 350 2.96 2 710 slov
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených 21.7.2011 4 772 5 2 414 2.96 556 slov
Slovenčina Didaktická technológia a didaktické prostriedky 18.7.2008 17 025 78 13 905 2.96 1 320 slov
Slovenčina Metóda dotazníka v edukačnom výskume 6.9.2005 40 959 226 6 980 2.96 1 700 slov
Slovenčina Modely, štýly a princípy riadenia v súčasnej škole 14.4.2008 10 157 48 5 603 2.96 1 043 slov
Slovenčina Telesná výchova predškolského veku 6.3.2006 65 948 509 23 118 2.96 2 334 slov
Slovenčina Druhy viet podľa komunikačného zámeru a ich využitie pri nácviku rituálov spoločenského styku 20.6.2005 18 818 27 1 554 2.96 530 slov
Slovenčina Vývin psychiky a periodizácia 7.10.2009 24 581 32 6 209 2.96 5 604 slov
Slovenčina Nedoslýchavosť a vývin reči 22.8.2005 24 188 96 5 897 2.96 1 766 slov
Slovenčina Didaktické testy SOŠ 7.5.2004 34 512 285 6 141 2.96 1 216 slov
Angličtina Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce SOŠ 5.11.2002 13 695 153 855 2.96 247 slov
Slovenčina Rodičovský príspevok od 1.1.2010 18.12.2009 9 772 10 2 387 2.96 2 278 slov
Slovenčina Závislosť na alkohole - alkoholizmus 20.11.2009 26 544 65 11 875 2.96 1 683 slov
Slovenčina Poznávanie osobnosti žiaka 14.2.2007 14 291 138 7 197 2.96 1 170 slov
Slovenčina Výchova a jej význam 30.11.2005 11 430 211 923 2.96 580 slov
Slovenčina Učiteľ a vychovávateľ 22.8.2005 31 293 254 8 328 2.96 1 608 slov
Slovenčina Kultivovanie ústneho prejavu žiaka 27.6.2005 5 091 18 891 2.96 272 slov
Slovenčina Detská literárna postava v didaktickej komunikácii 20.6.2005 17 887 47 10 021 2.96 886 slov
Slovenčina Pedagogika mentálne postihnutých 21.7.2011 8 268 15 7 151 2.96 1 120 slov
Slovenčina Zásady a metódy logopedickej intervencie 29.7.2011 4 480 12 1 336 2.96 397 slov
Slovenčina Zásady výučby a ich charakteristika 28.10.2005 42 863 371 15 884 2.96 1 637 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.