referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Piatok, 16. apríla 2021
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Rozvíjanie matematických predstáv v materskej škole 14.4.2008 43 395 92 17 726 2.96 1 661 slov
Slovenčina Sparťanská výchova GYM 5.12.2007 20 120 65 5 696 2.96 655 slov
Slovenčina Ján Kollár SOŠ 11.11.2002 48 439 232 2 454 2.96 2 237 slov
Slovenčina História terénnej sociálnej práce 30.10.2009 10 761 12 1 088 2.96 539 slov
Slovenčina Metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania. 17.2.2009 82 618 146 22 667 2.96 1 488 slov
Slovenčina Obsah výchovy vo voľnom čase 24.7.2009 6 010 17 1 031 2.96 473 slov
Slovenčina Psychologický rozbor práce v istej profesii 14.10.2009 6 594 9 3 816 2.96 619 slov
Slovenčina Autorita a osobnosť vedúceho pracovníka 14.10.2009 9 115 27 4 896 2.96 2 155 slov
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia 21.7.2011 4 455 3 959 2.96 371 slov
Slovenčina Ján Amos Komenský životopis SOŠ 5.12.2002 25 215 335 1 514 2.96 797 slov
Slovenčina Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach 29.7.2011 4 836 3 723 2.96 708 slov
Slovenčina Vzdelávacie štandardy SOŠ 10.11.2002 32 769 181 7 990 2.96 707 slov
Slovenčina Práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia 26.3.2009 7 536 46 1 428 2.96 600 slov
Slovenčina Dramatizácia vo vyučovaní SOŠ 5.5.2003 27 316 153 3 947 2.96 634 slov
Slovenčina Charakteristika, ciele a úlohy sociálnej pedagogiky 13.3.2009 12 292 52 1 410 2.96 546 slov
Slovenčina Ciele vyučovacieho procesu SOŠ 9.11.2002 21 196 146 906 2.96 446 slov
Slovenčina Moc školy 14.2.2007 10 348 58 2 935 2.96 1 830 slov
Slovenčina Psychohygienická a emocionálna a funkcia 6.11.2009 7 276 5 1 001 2.96 195 slov
Slovenčina Ján Amos Komenský SOŠ 1.6.2004 45 444 221 2 404 2.96 153 slov
Slovenčina Akceptácia dieťaťa 7.12.2009 7 737 16 3 179 2.96 1 460 slov
Slovenčina Diagnostika jednotlivcov s nadaním a talentom 11.4.2012 2 641 23 2 251 2.96 2 176 slov
Slovenčina Kriminalita 7.12.2009 13 595 33 1 304 2.96 320 slov
Slovenčina Dotazník a rozbor učiva žiakov 2. stupňa ZŠ SOŠ 11.5.2003 50 400 128 3 194 2.96 2 653 slov
Slovenčina Teórie výchovy SOŠ 21.1.2003 124 168 990 13 585 2.96 5 110 slov
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia 30.10.2009 16 397 19 4 634 2.96 1 010 slov
Slovenčina Poetika fantastickej folklórnej rozprávky v didaktickej komunikácii 12.7.2005 10 351 24 2 722 2.96 663 slov
Slovenčina Rozbor pedagogických časopisov SOŠ 8.3.2004 25 055 122 10 285 2.96 978 slov
Čeština Mimointelektové příčiny neprospěchu žáků SOŠ 13.7.2003 14 171 87 1 640 2.96 1 204 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov 20.6.2005 15 807 36 2 122 2.96 620 slov
Slovenčina Didaktika SOŠ 6.6.2002 35 922 326 1 777 2.96 1 979 slov
Slovenčina John Dewey: životopis 26.10.2004 9 527 105 1 847 2.96 383 slov
Slovenčina Alkoholizmus – problém súčasnej doby 5.3.2008 181 479 591 29 676 2.96 14 907 slov
Slovenčina Osobnosť učiteľa vo vyučovacom procese SOŠ 29.5.2002 65 589 761 5 572 2.96 1 419 slov
Slovenčina Rodina v sociálnom kontexte 1.10.2007 23 000 239 11 352 2.96 1 651 slov
Slovenčina Demokratizácia Slovenska GYM 29.4.2008 16 718 38 8 955 2.96 3 018 slov
Slovenčina Predmet pedagogickej psychológie 25.9.2009 6 943 11 1 903 2.96 910 slov
Slovenčina Rečové poruchy 19.1.2006 52 531 322 15 043 2.96 1 692 slov
Slovenčina Pedagogická diagnostika v sociálnej práci SOŠ 22.1.2003 86 156 632 6 893 2.96 5 397 slov
Slovenčina Tvorivosť 25.9.2009 14 693 43 2 935 2.96 1 605 slov
Slovenčina Obsah vzdelánia 10.4.2008 33 770 94 13 568 2.96 4 434 slov
Slovenčina Autizmus 23.4.2009 13 299 34 2 549 2.96 1 707 slov
Slovenčina Autizmus 9.10.2007 21 660 87 3 696 2.96 3 463 slov
Slovenčina Pedagogika základnej školy prvého stupňa SOŠ 13.10.2002 21 169 208 2 984 2.96 2 245 slov
Slovenčina Nové prístupy k učeniu žiakov 4.1.2006 14 922 152 10 596 2.96 1 253 slov
Slovenčina Zásady a metódy logopedickej intervencie u dyslalikov 7.2.2012 2 965 4 1 979 2.96 2 197 slov
Slovenčina Ján Ámos Komenský 11.7.2005 23 350 54 1 683 2.96 144 slov
Slovenčina Kurikulum a typy kurikula SOŠ 7.11.2002 34 884 225 1 573 2.96 431 slov
Slovenčina Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí, školská klíma 25.1.2005 39 163 769 5 436 2.96 1 827 slov
Slovenčina Sociálnopedagogická pomoc v rodine - Homebuilders 23.7.2009 7 315 6 1 026 2.96 1 133 slov
Slovenčina Citovanie publikácií v teórii a v praxi 19.6.2009 16 963 10 9 435 2.96 1 760 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.