referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Rodina 20.11.2009 13 890 49 2 399 2.98 526 slov
Slovenčina Kompetencie sociálneho pedagóga 12.3.2009 19 230 77 2 813 2.98 868 slov
Slovenčina Lateralita ako pedagogický a špeciálno-pedagogický problém 21.7.2011 10 738 6 1 911 2.98 540 slov
Slovenčina Inteligencia vo vzťahu k tvorivosti 1.10.2009 6 614 16 2 190 2.98 1 346 slov
Slovenčina Sociálna práca zo skupinou 30.10.2009 14 715 27 4 179 2.98 1 156 slov
Slovenčina Využitie HV v materskej škole 22.7.2008 27 193 74 29 498 2.98 3 688 slov
Slovenčina Výchova učiteľov na lekárskej fakulte UK 14.9.2005 9 723 16 1 027 2.98 1 583 slov
Slovenčina Sociálna intervencia 22.12.2009 10 478 14 804 2.98 321 slov
Slovenčina Tematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 3. ročník OA 27.8.2009 7 550 7 3 881 2.98 913 slov
Slovenčina Moderná výchova detí 21 storočia 14.4.2010 8 952 14 1 052 2.98 342 slov
Slovenčina Reflexia na svoj vlastný učebný štýl 9.1.2008 19 621 37 4 135 2.98 3 389 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania vo výchovnovzdelávacom systéme SOŠ 29.5.2002 30 917 339 2 956 2.98 1 781 slov
Slovenčina Zákony učenia 29.4.2008 24 563 85 7 006 2.98 1 494 slov
Slovenčina Ján Amos Komenský životopis SOŠ 8.2.2004 20 682 198 1 865 2.98 436 slov
Slovenčina Pedagogika a výchova SOŠ 25.9.2008 7 994 48 1 509 2.98 691 slov
Slovenčina Sociálny problém 22.12.2009 20 493 34 1 361 2.98 476 slov
Slovenčina Telesná a duševná hygiena žiaka SOŠ 1.5.2004 26 951 257 1 914 2.98 975 slov
Slovenčina Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 13.3.2009 34 083 129 11 453 2.98 1 338 slov
Slovenčina Charakteristika funkcie rodiny 6.11.2009 7 630 16 1 944 2.98 550 slov
Slovenčina Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v základných a stredných školách SOŠ 3.10.2003 38 300 381 2 808 2.98 2 486 slov
Slovenčina Hmotná núdza od 1. 9. 2009 4.9.2009 4 933 10 532 2.98 202 slov
Slovenčina Dávka z nemocenského poistenia ošetrovné 18.1.2010 14 440 11 16 093 2.98 1 662 slov
Slovenčina Technické vyúkové prostriedky 16.4.2009 3 525 11 466 2.98 490 slov
Slovenčina Vymedzenie pojmu špeciálna pedagogika a vymedzenie jej predmetu 21.7.2011 3 619 7 444 2.98 438 slov
Slovenčina Dejiny Gallaudetovej Univerzity vo Washingtone D.C. 16.4.2008 4 153 2 744 2.98 1 227 slov
Slovenčina Materský a rodičovský príspevok – Štátna sociálna podpora v roku od 1.1.2010 18.1.2010 40 486 42 5 557 2.98 1 361 slov
Slovenčina Carl Adolf Martienssen: Metodika individuálneho vyučovania klavírnej hry 25.10.2007 10 136 26 2 934 2.98 2 764 slov
Slovenčina Trestná činnosť detí a mládeže 7.12.2009 11 553 75 2 905 2.98 889 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese 24.4.2006 15 548 306 3 633 2.98 2 571 slov
Slovenčina Princípy rodinnej politiky a ich aplikácia 4.1.2010 13 992 44 2 122 2.98 1 174 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania 23.2.2006 13 512 291 3 878 2.98 1 254 slov
Slovenčina Európske modely zdravotného poistenia 18.1.2010 14 674 22 8 109 2.98 1 954 slov
Slovenčina Faktory tvorivosti 1.10.2009 20 232 28 12 617 2.98 2 300 slov
Slovenčina Prevencia šikanovania SOŠ 14.4.2008 8 539 34 1 092 2.98 686 slov
Slovenčina Subkultúra punk GYM 19.3.2008 12 584 33 1 751 2.98 1 134 slov
Slovenčina Historický pohľad na vysoké školy 19.6.2009 13 440 10 5 662 2.98 1 807 slov
Slovenčina Návykové látky 20.9.2004 57 847 610 7 108 2.98 1 817 slov
Slovenčina Techniky a metódy používané pri práci so skupinou 30.10.2009 9 254 12 1 806 2.98 509 slov
Slovenčina Čo robí školu humánnou? SOŠ 27.10.2003 31 943 260 1 753 2.98 3 808 slov
Slovenčina Funkcie voľného času 24.4.2008 12 447 52 1 863 2.98 917 slov
Slovenčina Detektívka v Medovníkovom domčeku - školská knižnica 30.10.2008 8 346 15 2 618 2.98 1 281 slov
Slovenčina Porovnávacia (komparatívna) špeciálna pedagogika 21.7.2011 8 908 18 1 335 2.98 836 slov
Slovenčina Zajakavosť 14.10.2005 21 729 99 5 126 2.98 1 424 slov
Slovenčina Edukácia dospelých - geragogika 31.1.2007 22 136 288 7 333 2.98 2 365 slov
Slovenčina Koordinujúca práca a písomná agenda triednej učiteľky na 1. stupni ZŠ 16.4.2008 9 947 16 4 494 2.98 2 168 slov
Slovenčina Pre učiteľov - Ako si rozumieť so žiakom? 1.2.2008 11 156 19 1 536 2.98 873 slov
Slovenčina Náhradná rodinná výchova 12.3.2009 12 930 35 1 665 2.98 718 slov
Slovenčina Emocionálny rozvrh 23.1.2006 10 345 87 1 996 2.98 1 267 slov
Slovenčina Deň otvorených dverí v 2. ročníku ZŠ 13.12.2007 4 406 7 1 926 2.98 893 slov
Slovenčina Interpersonálna inteligencia 20.7.2006 22 287 152 6 239 2.98 2 596 slov
 
 
späť späť   1  |  2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.