referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Nízkoprahové kluby pre deti a mládež 7.12.2009 8 377 7 1 897 2.98 546 slov
Slovenčina Tábory - Často kladené otázky rodičov a odpovede. SOŠ 9.9.2004 4 458 23 608 2.98 987 slov
Slovenčina Aktualizačné vyčovacie metódy - situačná, inscenačná SOŠ 10.11.2002 28 089 151 2 328 2.98 1 008 slov
Slovenčina Demokracia, morálka, právo a mladá generácia 26.7.2007 25 126 109 4 751 2.98 2 880 slov
Slovenčina Manipulácia a výchova 12.11.2009 6 830 12 1 609 2.98 657 slov
Slovenčina Fungovanie inštitúcie v oblasti sociálnej politiky 13.3.2009 6 489 11 1 040 2.98 772 slov
Slovenčina Sokrates a jeho filozofia 10.1.2006 74 131 733 9 695 2.98 1 501 slov
Slovenčina Bezpečnosť pri práci a technológia vzdelávania 8.4.2008 76 772 271 9 329 2.98 7 738 slov
Slovenčina Autor pre deti v didaktickej komunikácii 22.6.2005 16 508 44 4 283 2.98 1 449 slov
Slovenčina Pomoc a pomáhanie 22.12.2009 6 766 11 1 323 2.98 733 slov
Slovenčina Deti novej doby 5.2.2007 8 673 59 1 709 2.98 994 slov
Slovenčina Globalizácia 14.2.2007 15 734 73 1 243 2.98 680 slov
Slovenčina Hendikepované dieťa 7.12.2009 6 607 9 1 266 2.98 434 slov
Slovenčina Pasovanie za prváka 9.11.2007 6 099 8 1 725 2.98 895 slov
Slovenčina Poruchy správania 13.2.2007 21 067 277 5 268 2.98 1 095 slov
Slovenčina Problémové vyučovanie 8.8.2006 42 601 287 6 721 2.98 1 252 slov
Slovenčina Samostatnosť a samosprávnosť školy SOŠ 4.6.2003 9 342 107 904 2.98 698 slov
Slovenčina Rezidenciálna starostlivosť 30.10.2009 11 404 5 1 037 2.98 367 slov
Slovenčina Rodina 7.12.2009 24 210 58 2 698 2.98 730 slov
Slovenčina Pedagogika 18.12.2007 16 316 93 2 836 2.98 2 505 slov
Slovenčina Dieťa a rozvod 13.2.2008 9 868 74 3 140 2.98 1 763 slov
Slovenčina Rozdiely v mužskej a ženskej komunikácii SOŠ 11.7.2007 8 518 60 7 268 2.98 1 425 slov
Slovenčina Životné minimum od 1.7.2010 23.7.2010 28 659 24 12 697 2.98 1 487 slov
Slovenčina Integrácia a segregácia postihnutých 21.7.2011 8 170 9 2 011 2.98 438 slov
Slovenčina Vymedzenie terénnej sociálnej práce prostredníctvom klientely 30.10.2009 10 553 13 1 880 2.97 642 slov
Slovenčina Postoje rodičov k dieťaťu 20.11.2009 6 876 8 1 096 2.97 325 slov
Slovenčina História starostlivosti o sluchovo postihnutých 23.6.2006 22 166 119 5 036 2.97 2 702 slov
Slovenčina Vývin a vývinové anomálie 21.7.2011 4 577 4 2 242 2.97 919 slov
Slovenčina Problémy v školstve - hlavný faktor: nedostatok financíí SOŠ 21.11.2002 11 908 101 696 2.97 396 slov
Slovenčina Zoznam tematických oblastí pre podávanie nových projektov v r. 2005 27.7.2007 4 520 10 738 2.97 590 slov
Slovenčina Hlbinná pedagogika - psychoanalytická pedagogika SOŠ 8.6.2003 15 643 151 3 002 2.97 1 347 slov
Slovenčina Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 I. 20.11.2009 7 388 8 1 427 2.97 1 907 slov
Slovenčina Fromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely 30.10.2009 9 171 5 3 050 2.97 659 slov
Slovenčina Dotácia na stravu, školské pomôcky, motivačný príspevok a náhradné výživné 30.1.2009 10 180 19 3 482 2.97 2 080 slov
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých 30.10.2009 8 872 13 1 266 2.97 207 slov
Slovenčina Personalizácia, socializácia a tvorivá výučba 14.4.2008 16 456 47 1 637 2.97 836 slov
Slovenčina Komunikačné vyučovanie tvorenia slov a voľné slohové prejavy detí 20.6.2005 18 443 28 3 015 2.97 302 slov
Slovenčina Proces výchovy pre život v rodine 11.6.2009 3 381 9 369 2.97 369 slov
Slovenčina Subkultúra technoscény GYM 19.3.2008 5 335 16 1 489 2.97 1 134 slov
Slovenčina Konflikty 11.7.2005 14 355 174 1 269 2.97 405 slov
Slovenčina Učenie 18.12.2007 19 023 49 2 015 2.97 863 slov
Slovenčina Vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť žiakov 12.3.2009 10 206 6 4 475 2.97 1 276 slov
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka SOŠ 11.3.2002 11 622 134 1 489 2.97 983 slov
Slovenčina Slovenský jazyk ako vyučovací predmet 28.4.2008 14 786 14 2 444 2.97 926 slov
Slovenčina Typológia rodinného prostredia a rodinnej výchovy 12.11.2009 13 173 23 1 680 2.97 1 004 slov
Slovenčina Tabakizmus ako sociálny jav 13.3.2009 11 497 21 3 305 2.97 1 305 slov
Slovenčina Metódy v psychológii 20.10.2010 20 241 74 3 989 2.97 3 278 slov
Slovenčina Rodina na Slovensku a v Európskej únii 12.11.2009 13 440 29 2 974 2.97 859 slov
Slovenčina Vzdelávací poukaz 25.9.2009 6 327 8 1 572 2.97 647 slov
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých 21.7.2011 4 922 5 1 709 2.97 714 slov
 
 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  9  |  10    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.