referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Rodina a jej edukačný vplyv 7.12.2009 6 827 29 912 2.97 614 slov
Slovenčina Robert Owen a jeho chápanie výchovy 30.10.2008 14 402 30 3 881 2.97 2 219 slov
Slovenčina Norma a normalita v špeciálnej pedagogike 21.7.2011 7 100 3 913 2.97 558 slov
Slovenčina Sociálna patológia 16.2.2009 18 149 48 2 139 2.97 693 slov
Slovenčina Vývinová psychológia a dospievanie 7.3.2006 25 320 462 5 150 2.97 1 471 slov
Slovenčina Práca triedneho učiteľa 23.8.2007 20 977 99 4 683 2.97 1 662 slov
Slovenčina Rušivé správanie SOŠ 11.1.2003 15 000 135 2 257 2.97 1 197 slov
Slovenčina Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia 4.1.2010 23 939 53 2 784 2.97 1 925 slov
Maďarčina A kommunikáció szerepe az irodalomban, Henry James: A csavar fordul egyet 31.5.2007 10 198 7 4 705 2.97 2 077 slov
Slovenčina Počítačové hry a detské výučbové programy SOŠ 1.4.2004 26 241 282 2 976 2.97 797 slov
Slovenčina Spoločenskovedné záujmové činnosti 22.10.2009 5 478 10 594 2.97 141 slov
Slovenčina Encoutrové skupiny 30.10.2009 5 498 4 995 2.97 460 slov
Slovenčina Špeciálna výchova detí mimo vyučovania 21.7.2011 3 034 2 395 2.97 85 slov
Slovenčina Československé školstvo v 30-tych rokoch SOŠ 19.6.2002 6 723 59 688 2.97 548 slov
Slovenčina Zrelosť na manželstvo 7.12.2009 4 363 9 1 488 2.97 645 slov
Slovenčina Humanizácia vyučovania, škola – dielňa ľudskosti a vybrané časti z návrhu koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR (Projekt "Milénium") SOŠ 21.11.2002 68 305 897 4 967 2.97 1 779 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo 14.4.2010 37 615 124 9 350 2.97 5 123 slov
Slovenčina Systém špeciálnej pedagogiky vo všeobecnom a užšom zameraní 21.7.2011 4 831 7 985 2.97 560 slov
Slovenčina Možnosti riešenia záškoláctva 12.11.2009 13 054 23 3 838 2.97 1 195 slov
Slovenčina Politika soc. zabezpečenia v starobe 4.1.2010 9 626 22 1 873 2.97 1 191 slov
Slovenčina Pedagogika 29.3.2006 44 625 427 4 133 2.97 460 slov
Slovenčina Motivačné metódy 24.4.2006 31 801 405 3 949 2.97 1 258 slov
Slovenčina Teoretické východiská Technológie vzdelávania 7.4.2008 7 556 58 4 001 2.97 4 213 slov
Slovenčina Psychická deprivácia v ústavnej starostlivosti 7.7.2008 8 931 46 6 370 2.97 1 992 slov
Slovenčina Experimentálne metódy v pedagogickej psychológii 25.9.2009 7 214 8 4 013 2.97 1 106 slov
Slovenčina Martin Čulen SOŠ 7.5.2004 21 371 58 2 349 2.97 2 309 slov
Slovenčina Cieľové skupiny Streetworku 30.10.2009 14 338 11 2 482 2.97 964 slov
Slovenčina Záškoláctvo 12.11.2009 23 967 81 5 209 2.97 1 136 slov
Čeština Plánovacia činnosť učiteľa SOŠ 3.10.2004 20 628 278 8 030 2.97 694 slov
Slovenčina Deti v domove SOŠ 28.4.2008 9 481 75 6 886 2.97 4 924 slov
Slovenčina Nadané deti 24.4.2008 15 964 73 5 464 2.97 2 830 slov
Slovenčina Dobrý a zlý učiteľ v chápaní žiakov SOŠ 9.3.2003 20 011 264 2 771 2.97 507 slov
Slovenčina Sociálny klient 22.12.2009 7 426 22 824 2.97 588 slov
Slovenčina Diagnostika detského výtvarného prejavu 15.5.2008 6 264 45 5 800 2.97 1 297 slov
Slovenčina Sociálno-pedagogická pomoc v rodine 12.11.2009 10 827 13 2 506 2.97 1 624 slov
Slovenčina K projektom na vyučovacie hodiny 6.7.2005 18 778 15 1 244 2.97 152 slov
Slovenčina Multikultúra a multikultúrna výchova 7.4.2008 56 213 203 11 006 2.97 5 256 slov
Slovenčina John Locke 14.2.2007 19 641 207 6 156 2.97 6 654 slov
Slovenčina Charakteristika sociálnej pedagogiky 22.12.2009 3 524 7 755 2.97 458 slov
Slovenčina Znaky a nábor siek – závislosť, následky, psychická manipulácia, dôsledky, ochrana a prevencia pred nebezpečnými spoločenstvami 12.10.2011 19 682 36 4 624 2.97 1 973 slov
Slovenčina Projektové vyučovanie (didaktický problém) 3.9.2007 21 468 117 7 466 2.97 2 679 slov
Slovenčina Formy pomoci 7.12.2009 6 463 5 1 235 2.97 695 slov
Slovenčina Daňový bonus a prídavok na dieťa 24.9.2009 11 463 6 14 981 2.97 1 803 slov
Slovenčina Komplexná rehabilitácia osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) 29.7.2011 8 277 15 2 756 2.97 792 slov
Slovenčina Dejiny Špeciálnej pedagogiky – stručný prehľad 30.10.2009 21 268 21 3 286 2.97 740 slov
Slovenčina Zásady výchovy pre život v rodine 11.6.2009 5 561 7 1 041 2.97 977 slov
Slovenčina Zimná besiedka pre mladších žiakov ZŠ 23.11.2007 4 422 12 1 949 2.97 602 slov
Slovenčina Výchova umením 10.1.2006 17 324 104 1 497 2.97 716 slov
Slovenčina Funkcia medzipredmetových vzťahov 11.4.2008 34 610 137 6 431 2.97 4 953 slov
Slovenčina Didaktika písania (vypracované otázky pre učiteľa I. stupňa) SOŠ 20.3.2004 73 256 352 18 862 2.97 4 946 slov
 
 
späť späť   3  |  4  |  5  |  6  |   7  |  8  |  9  |  10  |  11    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.