referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Úloha žiaka GYM 16.11.2007 7 945 29 3 319 2.97 2 583 slov
Slovenčina charakteristika mladistvého a maloletého delikventa 20.11.2009 7 550 12 1 870 2.97 683 slov
Slovenčina Teória komunikácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 29.7.2011 4 659 8 2 999 2.97 1 989 slov
Slovenčina Rovnice a nerovnice SOŠ 25.11.2002 26 617 125 2 158 2.97 577 slov
Slovenčina Ján Amos Komenský SOŠ 13.12.2007 15 123 36 1 796 2.97 626 slov
Slovenčina Šikanovanie detí 7.12.2009 14 278 55 3 850 2.97 1 574 slov
Slovenčina Pedagogické smery XX. storočia v Európe 9.5.2005 28 830 296 7 765 2.97 1 318 slov
Slovenčina Voľný čas ako prevencia 20.11.2009 7 727 10 1 579 2.97 511 slov
Slovenčina Sociálny konflikt 22.12.2009 8 183 21 831 2.97 274 slov
Slovenčina Testy vedomostí všeobecnej informovanosti 14.8.2007 12 269 13 4 862 2.97 1 789 slov
Slovenčina Rozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení 27.6.2005 29 614 93 4 125 2.97 626 slov
Slovenčina Náhradná výchova detí a mládeže SOŠ 25.3.2004 28 588 342 2 615 2.97 1 059 slov
Slovenčina Rodina ako základná výchovná inštitúcia 7.12.2009 5 721 24 743 2.97 286 slov
Slovenčina Terénna sociálna práca 30.10.2009 25 279 61 1 958 2.97 741 slov
Slovenčina Rodičovská dovolenka 13.10.2010 15 168 12 3 068 2.97 1 361 slov
Slovenčina Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka 22.12.2009 16 513 34 2 230 2.97 912 slov
Slovenčina Hudobná rozprávka 23.6.2005 6 638 21 854 2.97 417 slov
Slovenčina Agility 25.10.2007 8 489 5 946 2.97 1 449 slov
Slovenčina Ciele, obsah a procesuálna stránka počiatočnej edukácie 21.4.2008 50 412 129 13 047 2.97 3 107 slov
Slovenčina školstvo v období reformácie INÉ 5.2.2007 9 815 88 4 298 2.97 2 476 slov
Slovenčina Tematický plán učiva predmetu Administratíva a korešpondencia, 2. ročník OA 27.8.2009 8 996 2 4 698 2.97 1 020 slov
Čeština Teória výchovy SOŠ 29.10.2002 17 178 147 1 433 2.97 1 159 slov
Slovenčina Učebnica 18.4.2008 10 350 28 1 177 2.97 937 slov
Slovenčina Výchova mimo vyučovania SOŠ 19.6.2002 54 241 628 4 492 2.97 2 407 slov
Slovenčina Etika INÉ 24.10.2007 79 208 278 11 290 2.97 2 484 slov
Slovenčina Pedagogika 2.11.2007 178 591 512 33 789 2.97 18 212 slov
Čeština Srovnání školských systémů Polska a Maďarska 25.1.2005 21 307 173 2 291 2.97 4 458 slov
Slovenčina Plán výskumu - medzipredmetové súvislosti 15.5.2008 18 394 47 3 524 2.97 3 922 slov
Slovenčina Rola rodičov 20.11.2009 10 037 24 1 349 2.97 408 slov
Slovenčina Záujmová činnosť žiakov ZŠ 22.10.2009 16 914 32 10 633 2.97 1 537 slov
Slovenčina Materský príspevok 23.7.2010 22 562 13 7 110 2.97 2 200 slov
Slovenčina Štátny pedagogický ústav 10.11.2006 9 551 39 3 446 2.97 1 752 slov
Slovenčina Emocionálna inteligencia 23.1.2006 35 871 291 3 545 2.97 1 149 slov
Slovenčina Učivo 1.10.2009 8 995 5 3 105 2.97 2 454 slov
Slovenčina Týranie dieťaťa (seminárna práca) SOŠ 21.11.2006 32 214 360 7 327 2.97 2 703 slov
Slovenčina Atmosféra v rodine 7.12.2009 4 479 14 622 2.97 200 slov
Slovenčina Problémy výchovy 9.7.2008 13 661 55 1 242 2.97 1 205 slov
Slovenčina Technológia vzdelávania 21.4.2006 29 994 377 4 285 2.97 3 074 slov
Slovenčina Návrh sociálneho projektu pre hmotne a sociálne znevýhodnené osoby 15.4.2008 19 725 103 4 835 2.97 2 630 slov
Slovenčina Pedagogika a výchova SOŠ 10.1.2002 30 247 450 1 798 2.97 577 slov
Slovenčina Mentálne postihnutie 19.3.2009 21 144 50 4 732 2.97 1 312 slov
Slovenčina Osobnosť špeciálneho pedagóga 21.7.2011 5 493 3 1 566 2.97 450 slov
Slovenčina Humor v modernej detskej poézii a v didaktickej komunikácii 22.6.2005 14 909 29 1 262 2.97 286 slov
Slovenčina Starostlivosť o telesne postihnutých INÉ 2.11.2007 19 121 83 3 453 2.97 1 133 slov
Slovenčina Gamblerstvo-patologické hráčstvo 20.11.2009 15 718 61 4 517 2.97 1 285 slov
Slovenčina Subkultúra skinheads GYM 19.3.2008 12 400 25 3 422 2.97 2 149 slov
Slovenčina Tvorivý učiteľ 1.10.2009 7 509 11 1 284 2.97 678 slov
Slovenčina Prípravy na hodiny dejepisu a "NOS" SOŠ 31.7.2003 23 117 89 2 688 2.97 1 241 slov
Slovenčina Výchova hrou 19.5.2005 74 833 616 8 851 2.97 3 160 slov
Slovenčina Skupinové vyučovanie SOŠ 4.1.2003 28 417 175 5 074 2.97 1 323 slov
 
 
späť späť   4  |  5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  11  |  12    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.