referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Odborné humanitné - Pedagogika
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Pedagogika ako veda o edukačnej realite 14.7.2005 10 234 164 916 2.97 290 slov
Slovenčina Mimoslovná – neverbálna sociálna komunikácia 18.4.2008 13 198 26 2 136 2.97 2 422 slov
Slovenčina Metódy činnosti sociálnej pedagogiky 31.12.2008 11 767 65 3 456 2.97 878 slov
Slovenčina Špeciálno-pedagogické zásady 21.7.2011 5 443 14 1 682 2.97 867 slov
Slovenčina Rozvoj školstva na Slovensku SOŠ 20.3.2004 54 107 668 6 695 2.97 2 248 slov
Slovenčina Posilňovanie komunity 30.10.2009 4 458 5 860 2.97 276 slov
Slovenčina Rozvoj osobnosti žiaka a technická výchova 15.5.2008 33 077 148 18 812 2.97 5 458 slov
Slovenčina Rodina s postihnutým dieťaťom 7.12.2009 9 890 45 5 042 2.97 1 789 slov
Slovenčina Rozvoj reči, myslenia a vnímania u detí v 3. - 6. roku života 18.10.2007 18 664 86 4 538 2.97 1 315 slov
Slovenčina Tvorivosť - slovenský jazyk SOŠ 19.2.2003 19 547 106 1 746 2.96 1 164 slov
Slovenčina Vlastnosti vedúceho pedagogického pracovníka školy SOŠ 30.1.2003 19 255 124 5 344 2.96 1 859 slov
Slovenčina Typológia klientov 22.12.2009 9 055 29 2 621 2.96 1 151 slov
Slovenčina História starostlivosti o sluchovo postihnutých SOŠ 16.1.2004 29 538 165 3 012 2.96 2 059 slov
Slovenčina Hry 17.7.2008 48 293 111 90 528 2.96 9 892 slov
Slovenčina Posturika 23.6.2006 45 122 197 7 548 2.96 5 082 slov
Slovenčina Osobnosť učiteľa SOŠ 30.5.2002 88 364 952 3 224 2.96 2 838 slov
Slovenčina Sociálna sieť 22.12.2009 18 287 28 1 182 2.96 310 slov
Slovenčina Kultivovanie ústneho prejavu žiaka 1.7.2005 11 450 34 1 691 2.96 272 slov
Slovenčina Brainstorming SOŠ 9.11.2002 80 918 726 5 512 2.96 1 280 slov
Slovenčina Profesia terénneho sociálneho pracovníka 30.10.2009 11 009 24 4 282 2.96 630 slov
Slovenčina Alternatívne školstvo SOŠ 22.12.2002 176 818 1 273 9 731 2.96 7 742 slov
Slovenčina Slovenský posunkový jazyk INÉ 12.1.2010 4 994 22 1 531 2.96 4 651 slov
Slovenčina Školská integrácia 14.2.2007 36 692 267 12 176 2.96 2 251 slov
Slovenčina Druhy komunikácie 27.4.2006 90 304 767 14 313 2.96 2 915 slov
Slovenčina Pedagogika voľného času 23.8.2007 42 310 263 4 152 2.96 1 270 slov
Slovenčina Jan Amos Komenský 25.1.2007 17 670 132 2 223 2.96 995 slov
Slovenčina Rómska komunita na Slovensku 9.4.2009 19 482 73 5 071 2.96 1 273 slov
Slovenčina Vyučovanie ako výchovno-vzdelávací proces SOŠ 11.11.2002 29 298 241 6 759 2.96 1 067 slov
Slovenčina Komunikácia vo vyučovacom procese 28.9.2005 24 273 315 2 164 2.96 699 slov
Slovenčina Problémy v rómskej rodine 12.11.2009 11 384 12 2 949 2.96 1 009 slov
Slovenčina Skloňovací systém substantív vo vyučovacej praxi 20.7.2005 12 083 32 2 789 2.96 435 slov
Slovenčina Nezamestnanosť a vzdelávacie programy 23.4.2009 13 436 44 2 383 2.96 2 330 slov
Slovenčina Podpora v nezamestnanosti, dávky a príspevky v hmotnej núdzi, životné minimum 2.9.2010 22 139 21 3 200 2.96 976 slov
Slovenčina Základné pojmy v didaktike SOŠ 7.3.2004 69 123 763 13 480 2.96 1 998 slov
Slovenčina Miloš Sovák: Životopis 2.11.2005 19 839 42 2 610 2.96 1 169 slov
Slovenčina Postavenie špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy - priame, nepriame 21.7.2011 4 248 4 1 286 2.96 676 slov
Slovenčina Prípadová konferencia 30.10.2009 12 035 4 1 007 2.96 453 slov
Slovenčina Pedagogika voľného času 20.11.2009 19 887 50 2 181 2.96 655 slov
Slovenčina Vymedzenie špeciálnopedagogickej diagnostiky v systéme špeciálnopedagogických vied 11.4.2012 3 166 4 663 2.96 410 slov
Slovenčina Psychické a somatické osobitosti mentálne postihnutých 11.7.2006 45 685 389 12 605 2.96 2 765 slov
Slovenčina Ján Amos Komenský životopis SOŠ 22.3.2004 32 032 388 3 177 2.96 925 slov
Slovenčina Pedagogická komunikácia - základné princípy, formy, stratégie 8.10.2007 48 463 314 13 836 2.96 3 058 slov
Slovenčina Vývinová psychológia 25.9.2009 17 216 47 6 103 2.96 2 270 slov
Slovenčina Šikana 14.2.2007 24 594 252 7 674 2.96 2 268 slov
Slovenčina Zanedbávanie dieťaťa 20.11.2009 10 311 21 2 348 2.96 369 slov
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia 7.10.2009 8 297 32 1 667 2.96 1 074 slov
Slovenčina Komunikačno-poznávacie vyučovanie prídavných mien a prísloviek a nácvik opisného slohového postupu 21.7.2005 12 892 35 2 199 2.96 358 slov
Slovenčina Predprofesijná a profesijná príprava postihnutých 21.7.2011 5 096 6 1 051 2.96 608 slov
Slovenčina Pedagogika telesne postihnutých 30.10.2009 8 505 22 2 829 2.96 594 slov
Slovenčina Predstava a realita výchovy 11.4.2006 8 973 89 818 2.96 876 slov
 
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.