referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Základy práva, justičné orgány
Dátum pridania: 19.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Raul
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 880
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 
ZÁKLADNÉ ODVETVIA PRÁVA

1.) Ústavné právo – obsahom je ústava = predstavuje spoločenský systém, ekonomické
základy štátu, rozčlenenie orgánov štátnej moci a ich kompetencie.

2.) Správne právo – upravuje správu vecí verejných ( školstvo, doprav, zdravotníctvo,
hosp. s bytovým fondom)

3.) Občianske právo – upravuje vzťah medzi občanmi navzájom, občanmi a organizáciami,
prípadne organizácie: občan –štát.

V právnych vzťahoch rozlišujeme:
a) FYZICKÁ OSOBA – občan, jednotlivec
b) PRÁVNICKÁ OSOBA – orgnizácia, štát (firma)

DELIKT: porušenie občianskeho práva. Neobsahuje vysoký stupeň nebezpečenstva pre
spoločnosť. V prípade páchania deliktu nastupuje občiansko - právna
zodpovednosť.
úmyselný
Delikt: neznalosť zákona neospravedlňuje!!!

z nedbanlivosti

4.) Obchodné právo: upravuje vzťahy medzi obchodnými partnermi. Nemá dlhú tradíciu.

5.) Pracovné právo: upravuje vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
KÓDEX –zákonník práce.

6.) Rodinné právo: vzťahy v rodine
vznik a zánik manželstva
vzájomnú vyživovaciu povinnosť rodičov a detí
náhradnú rodinnú starotlivosť – adopcia, pestúntvo, dokazovnie
otcovstva.

7.) Trestné právo: porušenie trestného práva je TRESTNÝ ČIN, ktorý dosahuje vysoký
stupeň nebezpečenstva pre spoločnosť.
Páchateľ trestného činu = ten kto trestný čin spácha (sám).
Spolupáchateľ = ten kto navádza druhého na trestné činy, pomáha pri
páchaní alebo ho zatají – trestný čin – pokus o trestný
čin.

TVORBA PRÁVA
Prestavuje legislatívny – zákonodárny proces
Proces – od podania návrhu zákona až po vstúpenia do platnosti.

1. Návrh zákona môžu podať subjekty, ktoré majú zákonodárnu iniciatívu – u nás sú to
napr.: poslanci, poslanecké výbory, vláda.

2. GESTOR ZÁKONA – ten kto vypracuje návrh zákona, musí byť podaný v paragrafovom
znení zákona a vždy ho sprevádza dôvodová správa, v ktorej je analyzovaný momentálny
stav a dôvod prečo je potrebné prijať nový zákon.

Návrh gestora zákona sa dáva predsedovi parlamentu, ten ho dáva na prerokovanie poslaneckému výboru podľa charakteru tohto zákona.
Prerokúva sa v 3 čítaniach – vtedy môžu poslanci dávať pozmeňujúce návrhy, v ktorých sa rozhoduje hlasovaním, potom nasleduje schvaľovanie zákona tiež hlasovaním.

3. KVÓRUM – počet poslancov, ktorý je potrebný na to, aby parlament bol schopný prijať právoplatné rozhodnutie. Musí to byť nadpolovičná väčšina ( zo 150 poslancov – 50% + 1 hlas = 76 hlasov za pri 150tich poslancoch)
Na prijatie ústavného zákona v ústave musí byť kvalifikovaná väčšina = 3/5vá väčšina (t.j. 90 hlasov pri 150tich poslancoch)

Zákon podpisuje: predseda NrSr + predseda vlády + prezident.

Prezident má PRÁVO VETA: silné = USA (schválenie 3/5vá väčšina)
slabé = SR (schválenie nadpolovičnou väčšinou)

Zverejnenie zákona: do 15 dní od prijatia.
Účinnosť zákona: spravidla 14 dní po zverejnení.

Platí zákon RETROAKTIVITY: Človek, ktorý spáchal trestný čin v istom období musí byť
stíhaný podľa vtedy platných zákonov ( zákaz súdiť spätne).
 
späť späť   4  |  5  |  6  |   7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.