referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Základy práva
Dátum pridania: 09.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: magic stick
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 244
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 

Pre právo sú charakteristické tieto znaky
Svojím vznikom i fungovaním je späté zo vznikom štátu, je zabezpečené štátnym donútením- má celospoločenskú záväznosť.
Má štátom stanovenú formu, vstupuje do platnosti oficiálne má presne vymedzenú platnosť.
Právo je súhrn platných právnych noriem ktoré sú stanovené štátom a všeobecne záväzne.
a) Objektívne právo- všeobecné záväzné
b) Subjektívne právo- je to oprávnenie niečo mať, používať, žiadať,
- vyplýva zo všeobecného platného práva a je ním zaručené a chránené

1) právna norma- pravidlo správania ktoré reguluje činnosť a postup ľudí (FO,PO), organizácií a štátu. znaky práv. normy: -je stanovená štátom a má stanovenú formu, -je všeobecne záväzná, čosi prikazuje, zakazuje, dovoľuje, -musí byť riadne vyhlásená v zbierke zákonov SR, -musí byť vynuliteľná, -každá právna norma má určitú spôsobnosť (osobnú, miestnu a časovú)
2) právny systém- tvoria to platné právne normy ktoré sú v právnom systéme usporiadané vertikálne a horizontálne, -právny systém štátu tvorí určitú štruktúru, - poznáme 3 druhy PS:a)právny systém štátu –vnútroštátne právo, b)medzinárodné právo, c)veľké právne systémy niektorých štátov, súžia ako prameň práva, určitý vzor či ideál

Verejné právo- upravuje vzťahy medzi štátom a občanom.
Súkromné právo - PO a FO tu vystupujú ako rovnoprávne subjekty.
Verejno súkr. Právo - pracovné, poistovacie a iné...
-najdôležitejšími prameňmi práva v SR sú:
a) republikové právo- ústava, ústavné zákony, vládne nariadenia musia byť dostupné a publikované v zbierke zákonov
b) komunálne právo- normy mestskej a miestnej samosprávy
Právna sila- vzájomný vzťah právnych noriem od najväčších po najmenšie
Právne vzťahy- vzťahy medzi 2 účastníkmi, keď jeden z nich má právo od druhého požadovať a druhý má povinnosť požadované plniť. Každý má právo aj povinnosti.

Znaky-existencia právnej moci ktorá je zviazaná na určité sústavy štátnych orgánov.
- suverenita štátu,
- štátne územie,
- štátne občianstvo,

Štátna moc - je to druh verejnej moci, keď schopnosť určovať správanie všetkých členov spoločnosti sa sústredilo. V rukách určitej skupiny, ktorá sa zaoberá len mocou. Štátna moc sa uskutočňuje prostredníctvom štátnych orgánov:
- zákonodarný,
- výkonný,
- súdny,

Suverenita štátu – nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek či vo vnútri štátu, alebo mimo hraníc daného štátu. Hovoríme o vnútornej a vonkajšej suverenite štátu.

Vnútorná suverenita- prejavuje sa nezávislosťou zákonodarstva, reprezentujú ju najvyššie orgány, ktoré majú najvyššiu moc. Vonkajšia suverenita- štát nie je podrobený vôli a záujmom iného štátu alebo vôli medzištátnych združení.

Štátne územie- obyvateľstvo štátu je organizované podľa územia. Územie je predpokladom vykonávania štátnej moci nad obyvateľstvom ktoré sa v ňom nachádza, či už ide o občanov štátu, alebo cudzincov.
Štátne občianstvo- znamená príslušnosť osoby určitému štátu- právne postavenie osoby , aké sú vzájomné práva a povinností občana a štátu-

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9389 4308 slov
Základy práva 2.9255 4016 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.