referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Juraj
Streda, 24. apríla 2024
Základy práva
Dátum pridania: 09.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: magic stick
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 244
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Funkcia štátu- rozumieme takúto jeho činnosť, ktorá obsahuje určitú kontitu a kvalitu a má: Veľký rozsah a spoločenský význam, trvalý a systematický charakter, na jej vykonávanie štát vytvára organizačné štruktúry.

Základné funkcie štátu- funkcia zabezpečenia reprodukcie štátnomocenských štruktúr,
funkcia verejnej moci.

Voľby- sú jedným zo spôsobov, ktorým sa vyberajú zástupcovia do štátnych orgánov a inštitúcii. Konkrétny spôsob, akým sa tento výber realizuje závisí od právnej úpravy, tradície, funkcie, povahy štátu. Občan má právo zúčastniť sa na správe vecí verejných priamo alebo prostredníctvom zástupcov, ktorým dáva mandát, aby v jeho mene rozhodovali o veciach verejných– nepriama demokracia.
Štáty-
1.) so systémom dvoch politických strán,
2.) so systémom viacerých politických strán. Volebná geometria- postup vytvárania volebných obvodov, volebná aritmetika- rozdeľovanie mandátov, závisí od volebného systému.
Zásady volebného práva- tajnosť hlasovania, rovnosť, priamosť volebného práva.
Aktívne volebné právo (do NRSR)- občan SR, vek 18rokov, zdržiavať sa na území SR. Pasívne volebné právo- (právo byť zvolený za poslanca NRSR)- štátne občianstvo, dovŕšenie veku 21rok., trvalý pobyt. Pre voľby do NRSR sa zriaďujú ÚVK(ústredná volebná komisia), OVK(okresná vol. kom.).
Volebná kampaň- začína sa 30 dní pred voľbami, Moratórium- 48 hodín pred voľbami, Voľby do NR- vyhlasuje predseda NR najneskôr 90 dní pred konaním volieb.
Orgány NR- predseda, podpredseda, výbory, poslanci.
Právo poslanca- právo zákonodarnej iniciatívy, intervetačné právo, klásť otázky, zúčastňovať sa na rokovaniach NRSR, hlasovať, byť volený do orgánov, poslaneckej imunity.
Výkonná moc- je vláda a prezident, volený priamou voľbou, 5 ročné funkčné obdobie, pôsobnosť prezidenta- smerom k zahraničiu, smerom k NR, smerom k vláde, kreačná pôsobnosť, prerogatívy štátnej hlavy. Štátne orgány- sú súčasťou mechanizmu štátu, kt. vo svojom súhrne zabezpečuje realizáciu jednotlivých funkcií a úloh štátu.

Štátne orgány sú: primárne, sekundárne.
Štátne orgány delíme podľa: moci kt. reprezentujú: zákonodarná moc (NR), výkonná moc(vláda), súdna moc (nezávislé súdy). Podľa zloženia- kolegiálne, individuálne, Podľa spôsobu akým sa zriaďujú- volene, vymenúvané. Zákonodarná moc- 150 poslancov, funkčné obdobie 4 roky, NRSR upravená 5. hlavou ústavy SR- pôsobnosť NR-
1.) v oblasti zákonodarstva,
2.) v oblasti kontroly,
3.) v oblasti tvorby štátnych orgánov,
4.) v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky.

Zákonodarná iniciatíva - právo podať návrh zákona a povinnosť NR a týmto návrhom zaoberať.
Pracovné právo - je odvetvie práva, ktorí upravuje vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce. -centrálnym pojmom ku ktorému sa viaže predmet pracovného práva, je ľudská práca.- aby bola práca spôsobilým predmetom pracovného práva musí byť- ľudská, slobodná, odplatná, závislá, nesamostatná- námedzná, musí byť vykonaná osobne.

Subjekty pracovnoprávnych vzťahov -
1.) zamestnávateľ- FO,PO ktorá zamestnáva Fo v pracovnom pomere alebo v odbornom vzťahu,
2.) zamestnanec – je to FO ktorá vykonáva pre zamestnávateľa určitú prácu za dohodnutú odmenu.
3.) odborná organizácia- uzatvárajú kolektívne zmluvy.
4.) odborové zväzy- viac odborových organizácii,
5.) Štát- subjekt pracovnoprávnych vzťahov, zabezpečuje realizáciu práva na prácu, vykonáva kontrolu nad dodržiavaním predpisov o BOZP, zabezpečuje nároky zamestnancov z garančného fondu.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9389 4308 slov
Základy práva 2.9255 4016 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.