referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Juraj
Streda, 24. apríla 2024
Základy práva
Dátum pridania: 09.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: magic stick
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 244
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Pracovný pomer
- zmluvný a záväzkový vzťah, ktorým sa prvý účastník zaväzuje sa druhému účastníkovi vykonávať prácu za mzdu.
- ide o výkon v rámci dispozičného oprávnenia zamestnávateľa. Dispozičné oprávnenie- právo zamestnávateľa prideľovať zamestnancovi prácu zodpovedajúcu dojednanému druhu práce v mieste a čase určenom pri vzniku pracovného pomeru- právo zamestnávateľa ukladať zamestnancovi záväzné pokyny.

Obsah prac. pomeru – súbor práv a povinnosti na strane jedného účastníka, ktorým zodpovedajú práva a povinnosti na strane druhého účastníka.
Druhy prac. pomeru-
- podľa počtu a ich rozsahu,
- podľa dĺžky trvania prac. pomeru,
- podľa miesta výkonu práce.

1.) podľa počtu prac. pomerov a ich rozsahu ich delíme:
a) súbežné prac. pomery,
b)súbežné,

2.) podľa dĺžky trvania prac. pomeru-
a) na dobu určitú,
b) na dobu neurčitú.

Vznik a zmena pracovného pomeru- musí mať písomnú formu. Povinné obsahové náležitosti: druh práce, mzdové podmienky, miesto výkonu práce, dohodnutí deň nástupu do práce. Pravidelné obsah. nálež.: pracovný čas, výplatný termín, výmera dovolenky, dĺžka výpovednej doby (3 mesiace).

Skončenie prac. pomeru.:
1.) na základe právneho úkonu: dohodou, skončením skúšobnej lehote, okamžitým skončením.
2.) právnej udalosti- smrť zamestnanca, uplynutím času.
3.) úradného rozhodnutia.
4.) Zo zákona.

Skončenie prac. pom.
Dohodou: zamestnávateľ musí uviesť dôvody skončenia prac. pomeru.
Výpoveďou-
a) ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ,
b) ak sa zamestnanec stane nespôsobilým na výkon svojej práce,
c) ak sa zamestnanec stane nadbytočným,
d) je to strata spôsobilosti,
e) ak sú dôvody na okamžité skončenie pr. pomeru.

Povinnosti zamestnanca: plniť pokyny nadriadených súlade s právnymi predpismi, plne využívať prac. čas., povinnosť dodržiavať zákaz fajčenia na pracovisku. , pracovať podľa svojich síl.

Pracovný čas- je časový úsek v ktorom je zamestnanec dispozícii zamestnávateľmi vykonáva prácu a plní povinnosti súlade so prac. zmluvou. – denní, týždenní, ročný.
Max. týždenní prac.čas- 40h. ustanovený týždeň prac. čas je dohodnutý medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Pracovná zmena: je to časť ustanovení týždenný prac. času ktorú je zamest. Povinný odpracovať vrámci 1 dňa. Prac.režim môže byť: jedno-,dvoj-,troj,- zmenný prac. režim. Prac. zmeny: ranná (6:00-14:00), odpoludňajšia (14:00-22:00), nočná (22:00-06:00), prac. čas môže byť rovnomerná a nerovnomerná.

Dovolenka-
1.) za kalendárny rok/pomernú časť roka- má na to nárok (aspoň 60 dní), základná výmera dovolenky je 4 týždne,
2.) za odpracované dni,
3.) dodatková dovolenka.

Mzda
- je forma odmeny za prácu v pracovnom pomere, odmenou je aj odstupné, provízie, podiely na zisku,
- je peňažné alebo nepeňažné plnenie ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu. Je splatná po zadu za mesačné obdobie.

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9389 4308 slov
Základy práva 2.9255 4016 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.