referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Svetozár
Nedeľa, 16. mája 2021
Občianstvo človeka
Dátum pridania: 09.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Luboss3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 967
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
OBČIANSKE PRÁVA
Občianske slobody sa realizujú pomocou zákonov, čím sa predstava o slobodnom občanovi dostáva do pozície nároku občana k štátu. Poznáme 3 skupiny práv – právo na osobnú dôstojnosť, politické práva a ekonomické práva.

PRÁVO NA OSOBNÚ Dôstojnosť
- právo rovnosti, rovnakého zaobchádzania, spravodlivého trestu, právo na súkromie a individuálny prejav, právo byť oslobodený od nespravodlivého trestu, niekedy aj právo na oslobodenie od neľudského trestu – trestu smrti, ktorý je de facto odplata štátu za zločin, ktorý nerieši a prípadný justičný omyl nemožno napraviť.
- spadá sem aj prezumpcia neviny a neuznanie priznania viny a sebaobžaloby ako základu pre trestný postih.

POLITICKÉ PRÁVA
- smerujú k vytvoreniu politickej rovnosti občanov v spoločnosti
- prejavujú sa v oblasti práv menšín a ekologických práv.
- občianstvo sa môže získať narodením, alebo presťahovaním, možno sa ho zriecť, nemožno ho odňať.

APLIKÁCIA OBČIANSKYCH PRÁV
- právo voliť a byť volený, právo aktívne sa podieľať na politickom živote krajiny a využívať všetky občianske práva

PRÁVA MENŠÍN
- skupinové práva časti obyvateľstva s určitými znakmi, ktorými sa odlišuje od väčšiny.
- menšiny musia byť politicky rovnocenné s ostatným obyvateľstvom a nemožno ich za odlišnosť prenasledovať.
- prejavujú sa od práva na kultúrnu po politickú autonómiu, ktorú však niektoré štáty (USA, D, FR, ,ESP, SW,…) úplne vylučujú
- uplatňujú sa buď pasívne (štát poskytne šancu ma sebarealizáciu), alebo aktívne (štát zákonmi chráni menšiny)

POLITICKÉ MENŠINY
- jedná sa väčšinou o porazené politické strany, ktoré však nemôžu byť diskriminované stranami víťaznými

EkOLOGICKÉ PRÁVA
- najmladšie zo skupín občianskych práv
- riešia vzťahy medzi občanom výrobcom a konzumentom
- môžu sa realizovať iba cez politickú sféru

EKONOMICKÉ PRÁVA
- prejavuje sa v nich individualizácia občianskych práv
- základným právom je právo na majetok
- keďže nie je možné aby všetci občania v rovnakej miere využívali svoje ekonomické práva, preto štát označil 3 spôsoby nadobudnutia – realizáciou práva na majetok, ktorá závisí od konkrétnych individuálnych schopností občana, príležitostným nadobudnutím – dedičstvo, pridelenie majetku), ekonomickým privilégiom, ktoré upresňujú dedičské práva apod.

EKONOMICKÉ PRÁVA A POLITICKÝ BOJ
- politický boj = vzťah medzi ekonomickými právami, príležitosťami a privilégiami
- rozdielne využívanie ekonomických práv vytvára rôzne ekonomické skupiny, čo sa prejavuje v rôznom sociálnom postavení. Štát je povinný prerozdeľovať bohatstvo (dane, dotácie a podpory) aby zmiernil sociálne rozdiely
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Občianstvo človeka SOŠ 2.9874 307 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.