referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Základy práva
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kabaka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 778
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
8. Aké sú podmienky platnosti právnej normy?
a) právna norma je prijatá príslušným orgánom
b) právna norma je prijatá predpísaným spôsobom
c) právna norma musí byť predpísaným spôsobom vyhlásená

9. Aké sú to derogačné pravidlá?
Derogat – zrušiť
a) vyšší zákon ruší nižší zákon
b) neskorší zákon ruší skorší zákon
c) osobitný špeciálny zákon ruší všeobecný zákon

Dôvody zániku platnosti a účinnosti
Právne normy pôsobia v určitom čase, takže ich platnosť a účinnosť nielen vzniká, ale aj zaniká.

Vonkajším dôvodom zániku platnosti a účinnosti právnej normy je vznik platnosti a účinnosti novej normy, ktorá upravuje rovnaké vzťahy a má rovnakú alebo vyššiu právnu silu.
Vnútorným dôvodom zániku platnosti účinnosti právnych noriem majú pôvod v samotnej právnej norme, ktorej platnosť a účinnosť je vopred časovo obmedzená – termínované právne normy.

10. Čo to je legisvakačná lehota?
Doba medzi platnosťou a účinnosťou, spravidla 15 dní
Účinnosť – časová pôsobnosť právnej normy
Podmienky plastnosti PN – dňom uverejnenia nadobudne platnosť, neskôr nadobudne účinnosť – 15. dňom po vyhlásení, výnimočne, skôr, ale môže byť aj dlhšia, mimoriadne v ten istý deň
vakatio legis – prázdniny zákona

11. Čo je te interporalita?
Interporálne ustanovenia sú súčasťou záverečných ustanovení
Predmetom interporálnych (tranzitných, prechodných) ustanovení, je úprava dočasného pôsobenia skoršieho a neskoršieho NPA v prechodnom období, v kt. sa finalizuje realizácia právnych vzťahov vzniknutých za časovej pôsobnosti NPA

12. Čo je retroaktivita a kedy je prípustná
Lex retro – non a qit – zákon spätne nepôsobí
Aretroaktivita – zákony majú pôsobnosť do budúcnosti
Retroaktivita – spätné pôsobenie zákona do minulosti
Retroaktivita je prípustná len vtedy, ak je to pre občana výhodnejšie.

13. Čo je premlčacia a prekluzívna lehota?
Právnymi udalosťami sú narodenie, smrť, plynutie času
Plynutie času – lehoty v práve
14. Prekluzívna lehota – predpokladá uplynutie stanovenej lehoty na uplatnenie práva v dôsledku čoho dochádza k zániku práva neuplatneného v stanovenej lehote.

14. Premlčacia lehota – predpokladá uplynutie stanovenej lehoty na uplatnenie práva v dôsledku čoho však právo nezaniká, len sa oslabuje, až uplatnením námietky premlčania dochádza k zániku nároku.

15. Aký je systém práva?
Právo – len jedno, monizmus, všeobecnosť, záväznosť - všeobecná záväznosť
Monizmus a derogačné pravidlá zabezpečujú jednotu práva Jednota práva – monizmus – právne normy by si nemali odporovať
Jednota 2 rovín
a) svojou jednotou
b) svojou diferencovanosťou
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9389 4308 slov
Základy práva SOŠ 2.9665 1808 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.