referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viola
Sobota, 18. mája 2024
Základy práva
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kabaka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 778
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
17. Aká je štruktúra právnej normy?

17 Popíšte trojčlánkovú štruktúru právnej normy
a) hypotéza – AK
Stanovuje spoločenské podmienky, predpoklady, za ktorých sa má realizovať pravidlo správania obsiahnuté v dispozícii
b) dispozícia – POTOM
Obsahuje samotné pravidlo správania, prostredníctvom nej sa predovšetkým reguluje konanie ľudí v právnych vzťahoc, z nej vyplývajú oprávnenia a povinnosti v hypotéze
c) sankcia – INAK
Vyjadruje právny následok v prípade porušenia povinnnosti uvedenej v dispozícii., určitá osobitná ujma, kt. má postihnúť, pouršiteľa právnej nomry, t. j. každého, kto by podmienok obsiahnutých v hypotéze nezachoval pravidlo stanovené v dispozícií
H+D+S – v jednom zákone – výnimka

17. Popíšte dvojčlánkovú(duálnu, zdvojenú) štruktúru právnej normy
AK A F POTOM B
AK NON B F POTOM C

Primárna hypotéza Primárna dispozícia
A B
Sekundárna hypotéza Sekundárna dispozícia
Non B C

Druhy právnych noriem
Normy práva hmotného – upravujú práva a povinnosti subjektov v rámci konkrétneho právneho vzťahu
Normy práva procesného - upravujú postup štátnych orgánov a účastníkov konania při rozhodovaní o právach a povinnostiach účastníkov

18. Čo je to kogentná (kategorická) právna norma?
Také ustanovenia, kt. majú mimoriadny význam a sa musia kategoricky dodržiavať.

19. Čo je to dispozitívna právna norma, aj uviesť príklad?
Umožňujú účastníkom právnych vzťahov, aby prejavom súhlasnej vôle určili obsah vzájomných oprávnení a povinností (vzťahuje sa podporne – subsidiárne)

20. Čo je oprávňujúca právna norma?
Formulujú výslovne len oprávnenia - môže, ale nemusí

21. Čo je zaväzujúca právna norma?
Formulujú výslovne povinnosť a t formou príkazu alebo zákazu, obsahuje zákaz, alebo príkaz, je povinný, musí, má povinnosť

Platnosť, pôsobnosť, účinnosť právnej normy, lehoty
Platnosť právnej normy znamená, že sú pri jej tvorbe splnené všetky náležitosti predpísané právnym systémom – normatívnymi právnymi aktami, že boli vydané príslušným orgánom v medziach jeho právomoci a kompetencie a že boli riade vyhlásené

Pôsobnosť právnej normy znamená stanovenie rozsahu v akom sa norma použije na konkrétny prípad so zreteľom k
Času, miestu, subjektu a veci – pôsobnosť časová, miestna, osobná, vecná
Výnimku zo všeobecnej pôsobnosti právnych noriem majú diplomatické imunity a výsady (vyňaté najmä z pôsobnosti trestoprávnych a administratívnoprávych noriem.)
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9389 4308 slov
Základy práva SOŠ 2.9665 1808 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.