referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Agáta
Nedeľa, 5. februára 2023
Základy práva
Dátum pridania: 26.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kabaka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 778
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 50s
Pomalé čítanie: 28m 15s
 
24. Aké sú náležitosti právneho úkonu?
a) spôsobilosť subjektu na právne úkony
b) vôľa
c) prejav vôle
d) možnosť a dovolenie plnenia

25. Spôsobilosť subjektu na právne úkony – z čoho vyplýva subjektivita FO?
PO – zápis do OR (a iné formy)
Druhy právnej subjektivity
a) spôsobilosť na právne povinnosti
b) spôsobilosť na právne úkony (právne konanie)
c) spôsobilosť na protiprávne úkony – deliktuálna spôsobilosť (protiprávne konanie)
d) spôsobilosť samostatne vystupovať – procesná spôsobilosť

26. Aké sú druhy právnych domnienok?
a) vyvrátiteľné
Prezunkcia neviny – dokiaľ právoplatným rozsudkom neuznal súd niekoho za vinného musí sa na neho hľadieť jako na nevinného (na základe dôkazov)
b) nevyvrátiteľné
Domnienka o znalosti všeobecne známych vyhlásených platných predpisov je nevyvrátiteľná
„Neznalosť zákona neospravedlňuje!

27. Právne fikcie
„fingujú“ – nahrádzajú právne úkony
Náhradné doručenie písomnosti podľa paragrafu 24, 25 správneho poriadku, podľa paragrafu 47. občianskeho súdneho poriadku (doručenie výpovede – odmietnutie, aj tak je prevzatá – deň uloženia – deň prevzatia)

28. Aké sú právne udalosti?
Právne udalosti sú nezávislé od vôle človeka – narodenia, smrť, živelné prírodné katastrofy
Najdôležitejšia – plynutie času – premlčacia, prekluívna, výpovedná lehota

29. Aké sú štádia legisvakačného procesu – tvorba zákona?
a) legisvakačná iniciatíva – podania návrhu zákona (vláda NRSR, poslanci NRSR, výbory NRSR)
b) prerokovanie návrhu zákona v pléne NRDR
c) v 3. čítaniach, alebo v skrátenom konaní
d) hlasovanie o návrhu zákona (bežné zákony – nadpolovičná väčšina, dôležité – kvalifikovaná väčšina – 3/5 – 90 zo 150)
e) podpísanie – signácia návrhu zákona (predseda NRSR, prezident SR, predseda vlády SR)
f) vyhlásenie zákona v Zbierke zákonov
30. Čo je analógia práva?
Právne veci, kt. nie sú výslovne právom upravené sa rozhodujú na základe aplikácie práva podľa analógie.

Analógia zákona – je postup aplikácie právnej normy, kt. upravuje najpodobnejší analogický prípad, právna norma sa aplikuje na prípad, ktorý nie je výslovne upravený, ale odlišuje sa druhotnými znakmi.
Analógia práva – je postup , ktorý sa použije v prípade, keď neexistuje žiadne právna norma, ktorá by riešila konkrétny alebo podobný prípad.
 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy práva SOŠ 2.9389 4308 slov
Základy práva SOŠ 2.9665 1808 slov
Základy práva 2.9500 11775 slov
Základy práva 2.9078 34068 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.